Ὑπάρχουν «ἐσωγήϊνοι»;

Τὸν Μάιο τοῦ 1976 μία ὁμαδα ἐθελοντῶν φοιτητῶν, τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Τσεχοσλοβακίας, ἀπεφάσισαν νὰ μείνουν γιὰ ἕξι μῆνες σὲ ἕνα σπήλαιον.
Ἐπαφὴ εἶχαν μὲ τὸ τηλέφωνο καὶ μέσα στὸ σπήλαιον εἶχαν λίγο φῶς.
Ἤθελαν οἱ Τσεχοσλοβάκοι ἐπιστήμονες νὰ μάθουμε γιὰ τὸ πόσο ἐπηρεάζεται σὲ ἕνα ἄτομο ὁ κιρκαδικός του ῥυθμός (βιολογικὸ ῥολόι).

Ὑπάρχουν «ἐσωγήϊνοι»;

Μπῆκαν μέσα λοιπὸν οἱ φοιτητές, ἀλλὰ σὲ λίγες ἡμέρες ἔχασαν χρόνο 24 ὡρῶν κλπ.
(Τώρα βαριέμαι νὰ γράφω λεπτομέρειες καὶ μπαίνω στὸ κυρίως θέμα.)
Ὅταν ἐπέρασαν περίπου οἱ 150 ἡμέρες, ἄρχισαν νὰ λὲν οἱ φοιτητὲς ὅτι ἔβλεπαν κι ἄλλους ἀνθρώπους μέσα στὸ σπήλαιο κι ὅτι τοὺς μιλοῦσαν, μᾶλλον, λατινικά.
Κατάλαβαν ὅ,τι τοὺς ἔλεγαν νὰ πᾶν στὴν δική τους ὑπόγεια πόλη.
Ὅταν ἐπέρασαν 176 ἡμέρες οἱ ἐπιστήμονες, ἐπάνω, ἀπεφάσισαν νὰ διακόψουν τὸ πείραμα.
Καταλάβαιναν ὅ,τι οἱ φοιτητὲς ἄρχισαν νὰ τὰ χάνουν.
Κατέβηκαν λοιπὸν κάτω οἱ εἰδικοὶ καὶ τὰ ἔχασαν κι αὐτοί.
Ἀπὸ ὅλην τὴν ὁμάδα τῶν φοιτητῶν ἕνα ἄτομο εἶδαν μόνον, κι αὐτὸ σὲ ἄσκημη ψυχολογικὴ κατάσταση.
Ὅλα ὅσα ἔγραφαν ἦσαν ἀπείραχτα, ἀλλὰ τὰ ἄτομα δὲν εὑρέθησαν, ὅσο κι ἐὰν ἐρεύνησαν.
Τὰ συμπεράσματα δικά σας. 

περιοδικὸν ἀναζήτησις

Δὲν τολμῶ νὰ ἀμφισβητήσω τὴν ἀλήθεια τῆς παραπάνω ἱστορίας.
Αὐτὸ ποὺ μὲ προβληματίζει εἶναι τὸ ἐὰν ἡ διαῤῥοὴ τῆς πληροφορίας, στὶς ἡμέρες μας, ποὺ δίδουν καὶ παίρνουν οἱ ὑπερπληροφορήσεις καὶ οἱ παραπληροφορήσεις καὶ οἱ ψευδεῖς εἰδήσεις, εἶναι κάτι τυχαῖον ἤ ὄχι.
Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα, λίγο τὰ περὶ ἐξωγηΐνων, λίγο τὰ περὶ κούφιας γῆς, λίγο τὰ Ἐλοχίμ, παρέα μὲ ὅλα τὰ καρντάσια τους, τὴν βλέπω τὴν δουλειά…
Θὰ μᾶς ἔρχονται οἱ «σωτῆρες» ἀπὸ τὸ ὑπερπέραν κι ἐμεῖς δὲν θὰ μποροῦμε νὰ ἀναγνωρίσουμε τὸ ποιὸς τοὺς ἔστειλε.

Φιλονόη.

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply