Διατὶ καὶ τὸν μπουμποῦκο ἀγαποῦν οἱ Rothschild!!!

Μὲ μεγάλη ὑπερηφάνεια τὸ πιντί-κωλοτούμπας…

Τὸ πιντὶ ποὺ ἀδυνατεῖ νὰ ζήσῃ δίχως νὰ ὑπογράφῃ μνημόνια…

Τὸ πιντὶ ποὺ τὸ εἶπαν σπυρέτο ἀλλὰ ἀρέσκεται στὸ …ἀδωναΐ…

«…Ὁ Σπύρος, ἢ ὅπως ἀρέσκεται νὰ τὸν ἀποκαλοῦν, Ἄδωνις Γεωργιάδης ἰσχυρίζεται μὲ περισσὸ θράσος ὅτι μπορεῖ νὰ ἀντικρούσῃ ὡς …ἀρχηγὸς(sic) τῆς Νέας Δημοκρατίας τὸν κακῇ τῇ μοίρα μας νῦν πρωθυπουργὸ τῆς χώρας Ἀλέξη Τσίπρα, μὲ τὸν ὁποῖον ὅμως ἔχει τὶς ἴδιες θέσεις (μνημόνια, ἐξοντωτικὴ οἰκονομικὴ πολιτική, ἰσλαμικὸ τέμενος)…»

Ἐπιστολὴ Α’ πρὸς Ἄδωνι Γεωργιάδη

Τὸ πιντὶ ποὺ ἐλάτρεψε τὴν ἐξουσία καὶ ἔπαθε ταπηροκρανίωσιν ὅταν τὸ ἄλλο πιντί, τὸ ἀλεκσέι, ἔφθασε εἰς τοὺς Παρισίους γιὰ νὰ λάβῃ τὶς σχετικὲς ἐντολὲς ἀπὸ τοὺς Rothschild, ἀφήνοντας ἔξω ἀπὸ τὸν …«χορό» τοὺς ΝουΔουλιασμένους Rothscογλεῖφτες…

…κι ἐφ΄ ὅσον λίγες ἡμέρες πρὶν ἔκανε καὶ τὶς σχετικὲς δηλώσεις μετανοίας του…

Ξεφτυλίσου κι ἄλλο, μπορεῖς…!!!

Μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπωλέσαι

…ἔφθασε σήμερα, ὑπερήφανος νὰ μᾶς παρουσιάζῃ τὴν ὁμιλία του στὸ LSE…

…πρὸ κειμένου νὰ μᾶς ἀποδείξῃ πὼς ναί… Εἰσῆλθε κι αὐτὸ τὸ πιντὶ στὸ …κλουβὶ μὲ τοὺς γνωστοὺς δοσιλόγους καὶ ἀπολύτως ἐλεγχομένους ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς τοκογλύφους.

Ἀπολαῦστε τον!!!

Φιλονόη

Σημείωσις

Ἐπὶ πλέον θεωρεῖ πὼς εἶναι ἰδανικὴ ὧρα γιὰ νὰ ἀγορασθῇ ἡ Ἑλλάς…

Ποιός τόν ἐψήφισε εἴπαμε;

(Visited 122 times, 1 visits today)
Leave a Reply