Θερμοπῦλαι τοῦ 1940

Θερμοπῦλαι τοῦ 19401Ἡ μητέρα τῶν Μαχῶν στὴν Κύπρο, τὸ 1974, ἦταν ἡ μάχη τοῦ στρατοπέδου τῆς Ε.Λ.ΔΥ.Κ..
Ἡ μητέρα τῶν Μαχῶν στὰ βουνὰ τῆς Βορείου Ἠπείρου, τὸ 1940, ἦταν ἡ μάχη τοῦ Ὑψώματος 731, ὅπου τὸ ΙΙ/5 Τάγμα, μὲ διοικητὴ τὸν Ταγματάρχη Δημήτριο Κασλᾶ, κράτησε τὸ Ὕψωμα, σταματώντας ἐκεῖ τὴν Ἐαρινὴ Ἐπίθεση τῶν Ἰταλῶν.

Κωνσταντῖνος Δημητριάδης

Σημειώσεις

Θερμοπῦλαι τοῦ 19402

Ἡ νεωτέρα ἱστορία ὀνομάζει τὸ ὕψωμα 731 ὡς «Νέες Θερμοπῦλες». Ἔχει γραφεῖ δὲ καὶ εἰδικὸς Θούριος ὡς ἐμβατήριο τοῦ Στρατοῦ.

Θερμοπῦλαι τοῦ 19403

Τὸ Ὕψωμα 731 γρήγορα ἔγινε θρῦλος καὶ ἀναγράφεται στὸ Μνημεῖον τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου στὴν Ἀθῆνα.
Οἱ στρατιῶτες τῆς ἐποχῆς τὸ ὀνόμασαν «Γολγοθά», γιατὶ πρὶν τὴν ἔναρξη τῶν ἐχθροπραξῶν ἦταν δενδροσκεπασμένο, ἐνᾦ μετὰ τὶς μάχες δὲν ἔμεινε κάποιο δένδρο. Τὸ ὕψος του δὲ ἐμειώθη κατὰ πέντε (5) μέτρα!

Θερμοπῦλαι τοῦ 19404

Ὅπως ἀναφέρεται καὶ σὲ σχετικὲς ἱστορικὲς ἀναφορές, σὲ οὐδὲ ἕνα ἄλλο σημεῖο τοῦ κόσμου, κατὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, δὲν ἐῤῥίφθησαν τόσα πυρομαχικὰ, ὅσα στὸ Ὕψωμα 731!

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply