Ὥρα τοῦ …παιδιοῦ!!!

Δὲν μαθαίνει ἀπὸ τὰ λάθη τοῦ παρελθόντος.
Ὁ Ἕλλην πρωθυπουργός, ὡς πολιτειακὸς παράγων, ὀφείλει νὰ συνειδητοποιήσῃ ὅτι εἶναι ἡ φωνὴ τοῦ ἔθνους του. Γιὰ αὐτὸ ἐπιβάλλεται, στὸν δημόσιο λόγο του, ὅπου καὶ νὰ εὑρίσκεται, νὰ χρησιμοποιῇ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα.

Ὅσοι λαοὶ σέβονται τὸν ἑαυτόν τους καὶ τὴν παράδοσή τους δὲν ἀμελοῦν, τοὐλάχιστον σὲ ἐπίπεδο διεθνοῦς ἐκπροσωπήσεως, τὴν ἐθνική τους γλῶσσα.

Ὅταν ὅμως ἀπευθύνεται στὸ διεθνὲς ἀκροατήριο, καλὸ θὰ ἦταν νὰ θυμᾶται ὅτι δεν εἶναι μόνον ἐκπρόσωπος τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ ἡ φωνὴ καὶ ἡ συνείδησις τοῦ ἑλληνισμοῦ.

Δὲν εἶναι τόσο ἡ μετρία γνῶσις τῆς ἀγγλικῆς γλώσσης, ἀλλὰ τὸ ὅ,τι, μὲ ἄγνοια κινδύνου, ἀποφασίζει νὰ τὴν ἐκθέσῃ ἐνώπιον τοῦ ἑλληνικοῦ καὶ διεθνοῦς κοινοῦ.

Προκαλεῖ σὲ ὅλους τοὺς Ἕλληνες τῆς ὑφηλίου ἀμηχανία καὶ ντροπή!

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply