Βεβηλώσεων συνέχεια…

Ὁ Ἀλέξανδρος Πραΐδης ἦταν Ἕλλην στρατιωτικὸς τοῦ 19ου αἰῶνος.

Γεννήθηκε στὸ Ναύπλιο τὸ ἔτος 1836.

Ἐκπαιδεύθηκε στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Γαλλία.

Ὑπηρέτησε στὸ πυροβολικὸ μὲ βαθμὸ ὑπολοχαγοῦ.

Πληγώθηκε στὴν ἐπανάσταση τοῦ Ναυπλίου τὴν 1η Μαρτίου τοῦ 1862.
Ἔπεσε στὴν μάχη τῆς Κρήτης στὸν Βαφὲ στὶς 12 Ὀκτωβρίου 1866.

– τοῦ ἀφῄρεσαν δὲ τὸ μαρμάρινο ὑπογένειο εἰς τὸν προαύλιον χῶρο τοῦ ναοῦ τῶν Ταξιαρχῶν στὸ πεδίον τοῦ Ἄρεως.

Λεωνίδας

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply