Γερμανικοί δάκτυλοι καί νέο νόμισμα;

Λοιπὸν λεβέντες…
Θὰ σᾶς πῶ σήμερα πῶς θὰ παιχθῆ τὸ παιχνίδι…

Ἔχουμε κάποια δεδομένα, ἀπὸ τὰ ὁποία μποροῦμε νὰ ὁδηγηθοῦμε σὲ κάποιες σκέψεις…
Προσέξτε!!!
Ἔχουμε τὸν Ἄκη στὴν φυλακή, γιὰ τὶς μίζες τῶν ἐξῳπλιστικῶν προγραμμάτων.
Μποῦρδες!!!

Ναὶ μποῦρδες, διότι τὰ ἐξῳπλιστικὰ προγράμματα δὲν τὰ ἀποφασίζει ὁ ΥΕΘΑ μόνος του!
Τὰ ἀποφασίζει τὸ ΚΥΣΕΑ!
Ἤ κάνω λάθος;;;;

Στὸ ΚΥΣΕΑ ὅμως συμμετέχει, πλὴν τοῦ ΥΕΘΑ, καὶ ὁ ΥΠΕΞ καὶ προΐσταται ὁ Πρωθυπουργός!
Ἔτσι δέν εἶναι;;

Συνεπῶς… Στὴν φυλακή, παρέα μὲ τὸν Ἄκη, ἔπρεπε νὰ ἔχουν πάει καὶ ὁ Γιωργάκης, ὡς ΥΠΕΞ, ἀλλὰ καὶ πρωτίστως ὁ Πρωθυπουργὸς Σημίτηης…
Δὲν πῆηγαν ὅμως…
Γιατί;;;
Διότι ὁ Γιωργάκης οὐδέποτε ἔβαλε τὴν ὑπογραφή του σὲ κάποιο ἐξῳπλιστικὸ πρόγραμμα!!!
Γιατί δέν τήν ἔβαλε, ἐφ΄ ὅσον ἦταν ΥΠΕΞ;;;;
Εἶναι ἁπλό…
Γιὰ νὰ μὴν μπορῇ νὰ κατηγορηθῇ, νὰ γίνῃ Πρωθυπουργὸς καὶ νὰ ὁδηγήσῃ τὴν Χώρα στὸ ΔΝΤ…

Καὶ ὁ Ἀαρών Ἀβοῦρι ἤ Σημίτης;;;
Περιμένετε, μὴν βιάζεστε…

Τί βλέπουμε τίς τελευταῖες ἡμέρες;;
Βλέπουμε νὰ κατηγορεῖται ὁ ἕτερος βλάξ, ὁ Παπαντωνίου, γιὰ τὰ ἐξῳπλιστικά…
Καλά, θὰ ποῦν οἱ βιαστικοί, ἐὰν αὐτὰ δέν ἔχουν παραγραφεῖ, θὰ παραγραφοῦν μέχρι νὰ βγῇ τὸ πόρισμα τῆς ἐξεταστικῆς…

Ἀμ δέ…
Τί συνέβη πρό ἡμερῶν;
Βγῆκε ὁ Σταῦρος Θεοδωράκης κι ἀπεκάλυψε ὅτι ὑπάρχουν τρεῖς μαῦροι λογαριασμοὶ τοῦ Γιάννου καὶ τῆς γυναῖκας του στὴν Ἐλβετία!!!
Ὁ Σταῦρος Θεοδωράκης…!!!!
Γιὰ σκεφθεῖτε λίγο….
Μπράβο…!!!

Ἀπό ποῦ τό ἔμαθε  ὁ Θεοδωράκης;;;;
Σίγουρα ὄχι ἀπ’τοὺς Ἐλβετοὺς τραπεζίτες…
Οἱ μόνοι ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ δόσουν μίαν τέτοιαν πληροφορία στὸν Θεοδωράκη εἶναι δύο πρόσωπα. Ὁ κεντρικὸς τραπεζίτης Στουρνάρας καὶ ὁ Πρωθυπουργὸς Σημίτης. ποὺ προΐστατο τοῦ ΚΥΣΕΑ, ὅταν ὁ Γιάννος ξέπλενε τὸ μαῦρο χρῆμα…
Καὶ ὁ Στουρνάρας εἶναι ἄνθρωπος τοῦ Σημίτου, ἀλλὰ καὶ ὁ Θεοδωράκης πολὺ περισσότερο…

Θὰ μοῦ πεῖτε τώρα… Ποῦ ὁδηγοῦν ὅλα αὐτά…;;;
Προσέξτε…. Ὁ Τσίπρας ἔβαλε στὸ Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν τὸν Κοντζιά, ἕναν κατ’ ἐξοχὴν ἄνθρωπο τῶν Γερμανῶν, ἀπὸ πολὺ παλαιά…
Τὸ ἴδιο ὅμως ἄνθρωποι τῶν Γερμανῶν εἶναι καὶ ὁ Θεοδωράκης καὶ ὁ Στουρνάρας καὶ ὁ Σημίτης…
Καί τί ἔκανε τίς προάλλες ὁ Σημίτης;;;
Ἐδωσε συνέντευξη στὸν ΣΚΑΪ κι ἐζήτησε ἐκλογές!!!
Τί σκατά τίς θέλει τίς ἐκλογές ὁ Σημίτης; Ἔχει κόμμα;;;
Μπορεῖ νὰ μὴν ἔχῃ, ἀλλὰ οἱ ὑπόλοιποι «ἄνθρωποι τῶν Γερμανῶν», μὲ τὸν Κοτζιὰ ἀπὸ μέσα, μπορεῖ νὰ τοῦ δόσουν ἕνα ἕτοιμο καὶ νὰ δοῦμε ξαφνικὰ τὸν ΣΥΡΙΖΑ «ἐκσυχρονισμένο», μὲ ἀρχηγὸ τὸν Σημίτη…
Ἐκτὸς κι ἐὰν ὁ Τσίπρας παίξῃ τὸ «χαρτί» τοῦ Καμμένου, συνδέοντας ἕνα Νέο Ἑλληνικὸ Ἐθνικὸ Νόμισμα μὲ τὸ Δολλάριο, κάτι ποὺ συζητᾶται πολὺ τὸν τελευταῖο καιρὸ κι ἀπὸ ἄλλες χῶρες τῶν Βαλκανίων…

Χαίρετε.

Κόης Ὀδυσσεὺς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply