Χάνουμε πεντοχίλιαρα πατριῶτες…

Και στὶς ἡμέρες μας, ποὺ ἔχει πέσει μαύρη πείνα, χρειάζονται…

Τί πεντοχίλιαρα;
Ὄχι ἀπὸ ἐκείνα, τὰ παλαιά, τὰ κολοκοτρωνέικα, μὰ εὐρόπουλα παρακαλῶ… Ὄχι πετσετάκια, ἀλλὰ σκουπιδάκια…

Γιάννης Καλογερόπουλος…
Ὑψηλόβαθμον στέλεχος τῶν ΕΣΥ τοῦ πσῶῤῥα (ἢ ἄλλως πσωῤῥοέλλην, ἀλλὰ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ εἶναι χωμένοι μέσα γιὰ μέσα!!!)

Γιά αὐτό λοιπόν ἔχουν βγεῖ Γιαλτουρίδης, Λεπίδας, Ῥῆνος, Μαντές, Βαβούρας καί πολλοί πολλοί ἄλλοι καί τά χώνουν στόν πσῶῤῥα; Πεντοχίλιαρα μαζεύουν;
Ἤ μήπως ὄχι;

Μήπως ἁπλῶς κάποιοι μόνον ὁμολογοῦν τούς ἐκβιασμούς, τίς ἐπιθέσεις καί τίς ἀπειλές πού ἐδέχθησαν, ἀπελπισμένοι ἀπό τήν ἄτυπο ἀσυλία τῶν ἐμπλεκομένων μέ τήν ἐν λόγῳ συμμορία;
Μήπως τελικῶς στήν χώρα ὑπάρχουν καί κάποιοι πού ἐπέλεξαν νά πληρώσουν τό ἀτομικό τους τίμημα καί νά πιέσουν τήν Δικαιοσύνη (ποιός ἦλθε;;;) νά λειτουργήσῃ ἐπί τέλους καί νά μαζέψῃ τούς ἀπατεῶνες καί τούς ἐγκληματίες; Καί μήπως, ἁπλῶς …«συμπτωματικῶς», ἐπεὶ δὴ δὲν τὸ χρειάζονται πλέον τὸ πσωῤῥο-σκουπίδι τους οἱ (φερόμενοι ὡς) κρατοῦντες,  ἀπεφάσισαν νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό αὐτό, ἀλλά ἀφήνοντας ἐλεύθερα τά «σταγονίδιά» του νά λειτουργοῦν ἀνενόχλητα κι ἀδιακρίτως ὡς κοινωνικές βόμβες κι ἀπειλές;; 

Λέω τώρα…

Φιλονόη

Σημείωσις

Πάντως γιὰ τὰ πεντοχίλιαρα, ὑπαρκτὰ ἢ ἀνύπαρκτα, ξέρουμε τὶς ὁδοὺς ποὺ ἀκολουθοῦν, ἐδῶ καὶ αἰῶνες…

Ὅσοι γνωρίζουν (ἢ καὶ …φαντάζονται, κατὰ καλογερόπουλο) κάτι γιὰ τὸν πσῶῤῥα, σπεύδουν καὶ δοκιμάζουν. Ἐὰν πράγματι ἰσχύῃ τὸ παραπάνω, νὰ μᾶς ἐνημερώσουν γιὰ νὰ πάρουμε σειρὰ στὴν οὐρά.
Πεντοχίλιαρα εἶναι αὐτά… Δὲν εἶναι ἀστεῖα…

Ἡ πληροφορία ἐλήφθη ἀπὸ τὸν Στέφανο Βαβούρα.

Τὸ παραπάνω δὲν εἶναι μόνον γιὰ νὰ γελάσουμε, ἀλλὰ κυρίως γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ εἶδος τῶν ἀληταριῶν ποὺ μᾶς τὸ παίζουν πατριῶτες, παραμένοντες ἑλλαδέμποροι.

Ἐπεὶ δὴ συζητᾶμε πράγματι γιὰ ἐγκληματικὴ ὀργάνωσιν, ἂς ἐπιστρέψουμε, χρονικῶς, λίγους μῆνες πίσω.

Ἂς ἐπιστρέψουμε σὲ ἐκεῖνες τὶς πρῶτες ὧρες μετὰ τὸν φόνο τῆς Θωμαΐδος Κουμπούρα, ποὺ ἔσπευσαν ὅλοι αὐτοὶ οἱ «ἐθνοσωτῆρες» νὰ ἀπαλλαγοῦν στὰ γρήγορα ἀπὸ τὸν Μπαλαντίνα.

Καλογερόπουλος, ζητώντας χρῆμα…

Καλογερόπουλος ἀπειλώντας ὅποιον τολμᾷ νὰ …σηκώσῃ κεφάλι.

Μπαλαντίνας κατηγορώντας Καλογερόπουλο, μετὰ τὸν φόνο, γιὰ τὴν παραμυθολογία καὶ τὴν μηχανὴ ποὺ τοῦ ἔστησε, κατ’ αὐτόν, ὁ Καλογερόπουλος:

Πσῶῤῥας καὶ Καλογερόπουλος φτύνουν Μπαλαντίνα καὶ ψευδῶς δηλώνουν (καθὼς ἐπίσης καὶ ἄλλα ὑψηλόβαθμα στελέχη τους), πὼς ὁ Μπαλαντίνας εἶχε διαγραφῆ καὶ εἶχε δημοσιευθῆ αὐτὴ ἡ διαγραφὴ στὸ φατσοβιβλίον.
Οὐδὲν ψευδέστερον.
(Τὸ ἐὰν εἶχε διαγραφὴ ἡμέρες πρὸ τοῦ φόνου δὲν μποροῦμε νὰ τὸ γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε πὼς δὲν τὸ ἔκαναν σημαία τους καὶ δὲν τὸ ἀναπαρήγαγαν!).

Καλογερόπουλος …«προειδοποιώντας» ὅποιον ἐκφέρει ἀντίλογο:

Καὶ τώρα ἡ λάσπη μὲ τὰ πεντοχίλιαρα.

Φονιάδες, τραμποῦκοι καὶ ἔμποροι ναρκωτικῶν οἱ συνεργάτες τοῦ πΣῶῤῥα;

Θεωρῶ Ὑψίστη Ὕβριν τὴν ὕπαρξιν καὶ τὴν ἐλευθέρα διακίνησιν γύρω μας, τῶν ἐν λόγῳ ἐκβιαστῶν, συκοφαντῶν καὶ λασπολόγων  (διότι καὶ περὶ αὐτοῦ πρόκειται), ποὺ ἀπειλοῦν, ἐκβιάζουν καὶ …«προειδοποιοῦν» τοὺς ἐπιδόξους διαφωνοῦντες, μὰ κυρίως στοχοποιοῦν ξεκάθαρα τοὺς (ἂς ποῦμε) ἀντιπάλους τους.
(Ἀντιπαλος, κατὰ τὰ μέλη τῆς συμμορίας, θεωρεῖται ὅποιος ἀποδεικνύει τὰ ψεύδη τους…!!!)

Θεωρῶ Ὑψίστη Ὕβριν τὴν ἀτιμωρησία τους, τὴν ἐξακολούθησιν τῶν δράσεών τους, τῶν ἀπειλῶν τους καὶ τῆς παραμυθολογίας τους καί, ἰδίως, τὴν ἀκόμη καὶ σήμερα, μετὰ ἀπὸ ἕναν φόνο (ποὺ ἀκόμη δὲν ἔχει ἐρευνηθεῖ σὲ βάθος καὶ ποὺ στὸν ὁποῖον ἐκτὸς ἀπὸ τὸν φυσικὸ αὐτουργὸ ἐμπλέκονται καὶ ἠθικοὶ αὐτουργοί), θρασύτητά τους νὰ κουνοῦν ἀπειλητικὰ τὸ δάκτυλο, πρὸς πάσαν κατεύθυνσιν, συκοφαντώντας, ἀπειλώντας καὶ προσπαθώντας νὰ φιμώσουν κάθε ἀντίλογο.

Θεωρῶ Ὑψίστην Ὕβριν τὸ δικαίωμα αὐτῶν τῶν σκουπιδιῶν (διότι περὶ αὐτοῦ πρόκειται) στὸν δημόσιο λόγο καὶ στὴν χειραγώγησιν ὁμάδων ἀνυποψιάστων καὶ ἀπελπισμένων συμπολιτῶν μας, μὲ πρόσχημα τὰ τρισεκατομμύρια τοῦ ἐκβιαστοῦ κι ἀφράγκου πσῶῤῥα.
Διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς μετρῆστε ἀρέσκειες καὶ κοινοποιήσεις ἠλιθίων:

Ἐπὶ πλέον δέ, συνυπολογίζοντας ἐπίσης καὶ μίαν ὀμερτὰ ποὺ συναντᾶται μόνον σὲ συμμορίες, διαπιστώνουμε πὼς ναί, σαφῶς ὑπάρχουν οἱ ἀναγκαῖοι κι ἀνεγκέφαλοι ἠλίθιοι, ποὺ θὰ κτυπήσουν ἀδιακρίτως ὅποιον τοὺς ὑποδειχθῇ ὡς ἀπειλὴ γιὰ τὶς μεγαλοστομίες ποὺ «χώνεψαν» ἀμάσητες, ἀλλά, γιὰ τὴν ὥρα, οὐδεὶς εἰσαγγελεὺς ἀσχολεῖται μὲ αὐτὸ τὸ τμῆμα τοῦ ἐγκλήματος, ποὺ δομικοί του λίθοι ἔχουν ἐντέχνως τοποθετηθεῖ ἀπὸ τὰ πρωτοκλασσάτα στελέχη τῆς συμμορίας καὶ λειτουργοῦν ὡς ἐν δυνάμει ἀπειλὴ γιὰ ὅποιον καταφέρεται ἐναντίον τοῦ ψεύδους καὶ τῆς ἀνομίας τους…
Ἡ «κόζα νόστρα» εἶναι ἐδῶ,  ἀκόμη δρᾶ καὶ χειραγωγεῖ ἑκατοντάδες ἀνεγκεφάλους, ἐμποδίζοντας στὴν πραγματικότητα ἀρκετοὺς ἀπὸ τὸ νὰ συνειδητοποιήσουν τὴν πολὺ πεζή, γιὰ αὐτούς, πραγματικότητα, μὰ ἐπὶ πλέον συνιστᾶ σοβαρὴ κοινωνικὴ ἀπειλὴ γιὰ ὅλους νας. Μία ἀπειλὴ πού, κατὰ πῶς φαίνεται, πάντα ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος, ἐξυπηρετεῖ τὰ κυκλώματα τῶν στοῶν, ποὺ ἐλέγχουν κυβέρνησιν, δικαιοσύνη (ποιός ἦλθε;;;) καὶ δημοσιοκάφρους.

Ἀσχολούμενοι λοιπὸν μὲ τὸ «κερασάκι»(-πόσο ἐγκληματίας εἶναι ὁ πσῶῤῥας) χάνουμε τὴν «τούρτα»(-βόμβα κοινωνικῶν καὶ ἠθικῶν ἐγκλημάτων!!! )

εἰκόνα

 

 

(Visited 264 times, 1 visits today)
Leave a Reply