Φονιάδες, τραμποῦκοι καὶ ἔμποροι ναρκωτικῶν οἱ συνεργάτες τοῦ πΣῶῤῥα;

Ἐδῶ καὶ καιρὸ πιστεύω πὼς ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ μίαν ἐγκληματικὴ ὀργάνωσιν, ποὺ ὅμως ἀκόμη καὶ οἱ μασσονικὲς στοὲς τὴν ὑποστηρίζουν καὶ τὴν καλύπτουν.
Τὰ πρόσωπα ποὺ διαθέτουν ἐλάχιστον (στοιχειῶδες) ἦθος καὶ (στοιχειώδη) ἀντίληψιν, ὅταν διαπιστώνουν πὼς ἐκτὸς ἀπὸ ἐλπιδοφόρες κι ἀβάσιμες μπαρουφολογίες, ποὺ μετατρέπουν τὸν πΣῶῤῥα σὲ «ἐθνοσωτῆρα», (ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα χρονοκαθυστεροῦν τὴν ἀληθή μας ἀφύπνισιν- μὲ ὅλα τὰ σχετικὰ παρελκόμενα),
ἀποχωροῦν καὶ καταγγέλλουν γιὰ κάθε εἴδους βρωμιὲς τοὺς πρωτεργάτες.  Οἱ ἀποχωροῦντες κυρίως, ἀλλὰ ὄχι μόνον, καταγγέλλουν ἐπίσης πὼς οἱ διοργανωτὲς καὶ οἱ πρωτεργάτες λαμβάνουν καὶ μεγάλες ἀπολαβὲς ἀπὸ τὰ κορόιδα, ποὺ ἀκόμη καταθέτουν τὸν ὀβολό τους, εἶτε μὲ τὰ πέντε καὶ δέκα εὐρόπουλα μηνιαίως εἶτε ἀκόμη κι ἀπὸ δωρεές, ἀγνώστου ὕψους, ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς.

Βάσει παλαιοτέρων καταγγελιῶν συμπολιτῶν μας, πρώην ἐνεργῶν μελῶν τῶν ὁμάδων πΣῶῤῥα, ποὺ ὅμως γιὰ κάποιους λόγους ἀπεφάσισαν νὰ ἀποχωρήσουν, ἔγιναν δέκτες ἀπειλῶν, προπηλακισμῶν ἢ ἀκόμη καὶ γρονθοκοπημάτων.
(Προσωπικὴ μαρτυρία σὲ ἐμέναν τῆς Ἄννας Δαβίτη, γιὰ ξυλοκόπημα καὶ ἀπειλὲς κατὰ ζωῆς προσώπων ποὺ θέλησαν νὰ ἀποχωρήσουν κυρίως, ἀλλὰ ὄχι μόνον.)

Σὲ προσωπική μου ἐπαφὴ μὲ πσωῤῤοέλληνες διεπίστωσα, πρὸ πολλοῦ πὼς οἱ φανατικοὶ ὁπαδοί, κυρίως τοῦ στενοῦ κύκλου πΣῶῤῥα, εἶναι καθαροὶ τραμποῦκοι. Μάλιστα, πρὸ ἐτῶν, ἔγινα δέκτης (ἐμμέσων) ἀπειλῶν ἀπὸ κάποιον ὁπαδό, ποὺ ἐπὶ πλέον ἰσχυρίσθη πὼς «θὰ καθαρίσουν τὴν Ἑλλάδα» ἀπὸ ὅσους δὲν εἶναι μαζύ τους.
Κοινῶς; Ἑτοιμάζουν μίαν νέα γενοκτονία… κατὰ πῶς μᾶς τὰ ἔλεγε ὁ πυροβολημένος.

  • -Γίναμε πολλοὶ σὲ αὐτὸν τὸν τόπο…
  • -Λές; (πετάγομαι ἐγώ…)
  • -Ναί, πολλοί… Κι ἐπὶ τέλους πρέπει νά ξεχωρίσουμε…
  • -Πῶς θά ξεχωρίσουμε μωρέ; Θά κάνουμε ἐκκαθαρίσεις;
  • -Ναί, γιατί ὄχι;
  • -Καί ποιός εἶναι αὐτός πού ἔχει δικαίωμα ζωῆς καί θανάτου ἐπάνω στούς ἄλλους; Ποιός θά ἀποφασίση γιά τό ποιοί θά μείνουν καί ποιοί θά φύγουν;;  Ἐσύ ἤ ἐγώ;
  • -Ἔρχεται ἡ ὥρα…
  • -Ποιά ὥρα; Ἔ;;;

Συζήτησις μὲ ἕναν …σωῤῥο-ἕλληνα!!!

Μίαν γενοκτονία γιὰ τὴν ὁποία οὔτε ἕτοιμοι εἴμαστε μά, κυρίως, οὐδέποτε θὰ μπορούσαμε νὰ τὴν περιμένουμε ἀπὸ κάποιους ποὺ δηλώνουν …«Ἕλληνες» καὶ ἐπὶ πλέον …«ἐθνοσωτῆρες»!!

Ἕνας ἄλλος συνεργάτης τοῦ πΣῶῤῥα, ὁ Χρῆστος Μπαλαντίνας, ἀπὸ τὴν Λαμία, πρὸ καιροῦ ἀπειλοῦσε τὸν Ἐλευθέριο Ῥῆνο μὲ «καθάρισμα» (ὑψηλῶν προδιαγραφῶν!!!):

Καληνύκτα στὰ Βουλγαρικά…

Ὅσοι ΔΕΝ εἶναι μέ τόν Σῶῤῥα εἶναι πρός …ἐξόντωσιν;

Ὁ Ῥῆνος κατέθεσε μηνύσεις κατὰ ὅσων τὸν ἀπειλοῦσαν, ἀλλὰ ἀπὸ πλευρᾶς εἰσαγγελικῶν ἀρχῶν …τίποτα!!!
Ἀκόμη περιμένει.

Τὰ ἄτομα αὐτὰ ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ὅποιες …πετριές τους, ἐκινοῦντο (καὶ κινοῦνται) σὲ ὅλους τοὺς χώρους, μοιράζοντας ἐλπίδες καὶ λαμβάνοντας …ἐνδιαφέροντα ἀνταλλάγματα, ἀλλά, κυρίως, ἀπειλώντας καὶ τρομοκρατώντας ὅσους ἐξέφραζαν ἀντίλογον, ὅταν ὁ ἴδιος ὁ πΣῶῤῥας διώκεται γιὰ πολλά, μικρὰ ἢ μεγάλη ἐγκλήματα, μεταξὺ αὐτῶν καὶ τῆς ἀρχαιοκαπηλίας.

Οἱ «νεο-εθνο-σωτῆρες» ποὺ …ΞΑΦΡΙΖΟΥΝ τοὺς Ἕλληνες!!!

Μέ πλαστά ἔγγραφα στό ΤΧΣ ἀγοράζεις τράπεζες;

Κι ἔτσι, ἀνάμεσα στοὺς ὅρκους στὸν …«Ζεύς», στοὺς ἐπισκόπους τοῦ …Μελχισεδέκ (πανθρησκείας ἀμφίεσις), στὶς ἁρπακτὲς ἀπὸ κάθε πλευρά, ἔκαναν (καὶ κάνουν) προσηλυτισμούς-ἐνημερώσεις, μοίραζαν (καὶ μοιράζουν) θέσεις δίπλα στὸν πΣῶῤῥα, τρισεκατομμύρια καὶ φυσικὰ πάντα ἐλπίδες μὲ τὸ τσουβάλι…

Μὰ ὅταν ἄκουν γιὰ εἰσαγγελέα κόβουν …λάσπη!!!

Αὐτὸς ὁ Μπαλαντίνας λοιπόν, ποὺ ἀπειλοῦσε μὲ …ἐκκαθαρίσεις κάθε ἕναν ποὺ δὲν ἔσκυβε κεφάλι καὶ δὲν ἐδέχετο ἀδιαμαρτύρητα τὶς παπαρολογίες τους, κατηγορεῖται τώρα γιὰ τὸν ἄγριο φόνο τῆς παιδοψυχολόγου Θώμης Κουμπούρα στὴν Λαμία. Τὸ ἐὰν εἶναι, ἤ ὄχι, ἔνοχος, θὰ μᾶς τὸ πῆ ἡ δικαιοσύνη, ἀλλὰ μποροῦμε νὰ κρίνουμε γιὰ πολλά, ποὺ ἀφοροῦν στὸν χαρακτῆρα του μά, ἰδίως στὸ …«ἦθος» τῶν συνεργατῶν του, ποὺ ἐμᾶς ἀπειλοῦσαν ἀλλά, τώρα, ἕνας ἕνας …ἐξαφανίζονται, ὑπονοώντας φυσικὰ πὼς ὁ ἐν λόγῳ, στενὸς ἔως προσφάτως συνεργάτης τους, ἐκτὸς ἀπὸ ἀπατεών, ψεύτης, ἐκμεταλλευτὴς εἶναι καὶ κουτσομπόλης καὶ βρωμιάρης καὶ μοναχοφάης, ἀλλὰ καὶ ὅ,τι χειρότερον…
Δολοφόνος ὅμως, ἀκόμη, δὲν εἶναι…
…ἀλλὰ γιὰ τὸν Καλογερόπουλο δὲν πρέπει νὰ ἐκτίθεται ὅποιος τὸν ὑποστηρίζει!!!

Πολὺ …«ἄνδρες»…!!!
Ἔτσι;
Κι ὅσο γιὰ συντροφικότητα…
…ἂς μὴν τὸ κάνουμε θέμα!!!

Ὁ Μπαλαντίνας λοιπόν, ποὺ θεωρεῖται ὁ ὑπ΄ ἀριθμὸν Ἕνα ὕποπτος γιὰ τὸν φόνο τῆς ἀτυχοῦς αὐτῆς κοπέλας, συνελήφθη ἀλλὰ προηγουμένως κατήγγειλε κάτι, κάποιους, κάπως…
Ἔσπευσε ἀπὸ τὸν προσωπικό του λογαριασμό, νὰ καταγγείλῃ συνωμοσία καὶ νὰ κατηγορήσῃ συγκεκριμένα πρόσωπα, γιὰ κάποιαν παγίδα ποὺ τοῦ ἔστησαν…
Λέει…


Γιὰ κάθε ἐνδεχόμενον ὅμως ἔσπευσαν τὰ ἀληταριὰ πΣῶῤῤας καὶ Σία ὄχι μόνον νὰ τὸν ξεκολλήσουν ἀπὸ τὴν συμμορία, ἀλλὰ ἐμμέσως πλὴν σαφῶς νὰ ἰσχυρισθοῦν πὼς ναί, μᾶλλον εἶναι ἔνοχος.
(Ὁ πΣῶῤῤας δὲν τὸν ἀποκαλεῖ δολοφόνο, ἀλλὰ ἀπατεώνα…!)
Ὅλη ἡ ὀρθογραφία (ποιός ἦλθε) ὡς ἔχει καὶ μὲ τοὺς συνδέσμους ἐδῶ, ἐδῶ ἐδῶ κι ἐδῶ.

Ἡ δικαιοσύνη, γιὰ νὰ κινηθῇ κατὰ μελῶν αὐτῆς τῆς συμμορίας, ἔπρεπε νὰ γίνῃ φόνος.
Μία ἄτυχη κοπέλα πλήρωσε μὲ τὴν ζωή της, κάτι ποὺ ἴσως νὰ μποροῦσε νὰ ἀποφευχθῇ.
Ἡ ἐμπλοκὴ τῆς κοπέλας αὐτῆς μὲ τὴν ἐν λόγῳ συμμορία, πάντα βάσει τῶν ὅσων ἔχουν ἔως σήμερα ἀποκαλυφθεῖ, πολὺ πιθανὸν νὰ τῆς ἐστοίχισε τὴν ζωή της, κάτι ποὺ ἀναμένεται νὰ ξεκαθαρίσῃ ἡ δικαιοσύνη συντόμως, ἀλλὰ στὸ μεταξύ, κάποιοι ἀκόμη κουνοῦν τὸ δάκτυλο, προσπαθώντας νὰ βγοῦν …λάδι ἀπὸ τὶς ἐγκληματικὲς πράξεις, ποὺ ὅλοι μαζύ, εἶτε συνεργώντας εἶτε σιωπώντας, διέπραξαν.

Σῶῤῥας καί κυβέρνησις τά ἔχουν κάνει πλακάκια;

Εὔχομαι ἀπὸ καρδιᾶς νὰ εἶναι τὸ τελευταῖο θῦμα αὐτὴ ἡ γυναῖκα.
Θῦμα κάθε ἐγκληματίου ποὺ «εἶδε φῶς καὶ μπῆκε» σὲ μίαν χώρα, τὴν ὁποίαν πλέον, ἐπισήμως, λυμαίνονται ὅλων τῶν ἐπιπέδων τὰ κακοποιὰ στοιχεῖα.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Γιὰ τοὺς ἐμπόρους ναρκωτικῶν ἀποφαίνεται ἤδη ἡ ἀμερικανικὴ δικαιοσύνη καὶ ὅλα της τὰ εὑρήματα εἶναι, ἔως τώρα, δημοσιευμένα στὸ διαδίκτυον.
Ἀναφορὰ κάναμε ἐδῶ:

Λαμπράκης μόνος εἰς τὰ φυλακάς…

 Ὁ Λαμπράκης, μετὰ τὴν καταβολὴ τῆς ἐγγυήσεως, μὲ ὑπερσύχρονο βραχιολάκι στὸ πόδι, κυκλοφορεῖ (ἂς ποῦμε) ἐλεύθερος, πάντα ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς …γειτονιᾶς του, ἔως τὴν δίκη του καὶ κινδυνεύει μὲ 20ετὴ κάθειρξη.

Βραχιολάκι στὸ πόδι τοῦ Λαμπράκη…

Ἡ κατηγορία, ποὺ βάσει ἐρευνῶν τῆς ἀστυνομίας στοιχειοθετεῖται, ἀφορᾶ σὲ διακίνησιν μεγάλης ποσότητος ναρκωτικῶν.
Λαμπράκης καὶ πΣῶῤῥας ἐὼς τὸν Νοέμβριο τοῦ 2014 ἦσαν …κολλητάρια. Βάσει τῶν καταγγελιῶν Λαμπράκη τὸ πρόβλημα, μεταξύ τους, ξεκίνησε ὅταν ἔπαυσε ὁ Λαμπράκης νὰ χρηματοδοτῇ τὸν πΣῶῤῥα.
Βάσει τῶν ἔως σήμερα δημοσιευμένων ἐρευνῶν, μεγάλο μέρος τῶν χρημάτων ποὺ ἀπεκόμισε ὁ Λαμπράκης, ἀπὸ τὸ ἐμπόριον ναρκωτικῶν, κατέληξε στὸν πΣῶῤῥα.

Χρηματοδοτήθηκε ὁ Σῶῤῥας ἀπό ἐμπόριο ναρκωτικῶν;

Ἡ συμμορία πΣῶῤῥα, ὅταν ἀπεκόπη ἀπὸ τὴν μασσωνικὴ «διδασκαλία» Λαμπράκη, προσεχώρησε σὲ δικό της θρησκευτικὸ κέντρο ἐλέγχου τῶν χαχόλων, κάτι ποὺ ἐπίσης ἔπαυσε ὅταν ὁ ἀρχιεπίσκοπος τοῦ πΣῶῤῥα …ἐξέπεσε ὁλίγον.

Χάνει τόν «ἀρχιεπίσκοπό» του ὁ Σῶῤῥας;

Οἱ …«σεβάσμιοι» τῶν στοῶν ὑποστηρίζουν σθεναρῶς αὐτοὺς τοὺς ἀπατεῶνες.
Ἔχω δεχθεῖ σοβαρὴ προσωπικὴ ἐπίθεσιν (μὲ ἀπειλὴ κατὰ ζωῆς μελῶν τῆς οἰκογενείας μου, ἀλλὰ καὶ δικῆς μου) ἀπὸ πυροβολημένο μασσωνόσκυλο:

Ὅταν ὁ …«σεβάσμιος» δίνῃ κατευθύνσεις… (α)

Ὁ Καλογερόπουλος, ἕνα ἀπὸ τὰ πρωτοπαλλήκαρα τοῦ πΣῶῤῥα, μὲ παρόμοιες μπαλαντίνικες συμπεριφορές, ἔχει πρὸ πολλοῦ ἀποδειχθεῖ τοὐλάχιστον ψεύτης.

Κύριε Γιάννη Καλογερόπουλε. Δὲν ἀρκεῖ νὰ φορᾷς παντελόνια. Πρέπει καὶ νὰ τὰ τιμᾷς!

Ἡ Βίκυ Χαραλάμπους, ποὺ ἐξήγγειλε τὴν δημιουργία κόμματος καὶ ὑπήσχετο τὴν ἐξαγορὰ ψήφων ἀν τὶ 20.000 εὐρῶ, στενοτάτη συνεργάτης τοῦ πΣῶῤῤα…

…ἐκτὸς ἀπὸ ψεῦτρα καὶ φαντασιόπληκτη, στὰ ὅρια τοῦ …ἐκβιαστοῦ…

Ντροπή σου Βίκυ Χαραλάμπους!!!

…τυγχάνει καὶ πρώην ἰδιοκτήτρια τῆς ἑταιρείας ΑΡΣΙΝΟΗ ΑΕ, θεωρεῖται ὑπεύθυνος γιὰ μεγάλη καταστροφὴ σὲ ἀρχαιολογικό μας χῶρο.
Ἑταιρεία ποὺ προσφάτως …ἄλλαξε χέρια. (Μᾶλλον γιὰ νὰ μὴν τὴν …βαραίνῃ!!!)

Ἐμπλέκονται συνεργάτες τοῦ Σῶῤῥα στό σκάνδαλο μέ τόν ναό τῆς Ἀγροτέρας Ἀρτέμιδος;

Καὶ δὲν εἶναι μόνον αὐτοί.
Τραμπουκισμοί, ἀπειλὲς κατὰ ζωῆς καὶ συκοφαντίες ἀπὸ ὅλους ὅσους συμμετέχουν ἐνεργῶς στὴν ἐν λόγῳ συμμορία.
Προφανῶς πέραν τῆς …ἰδεολογίας σοβαρότατον ῥόλο παίζει καὶ τὸ …χρήμα, ποὺ παραλαμβάνουν ἀπὸ τὰ θύματά τους.

Ἕνα κι ἕνα τὰ «λέλουδα» ποὺ μάζεψε δίπλα του ὁ πΣῶῤῤας, ἀπολύτως συμβατὰ μὲ τὸ …«ἦθος» του!!!.
Τὸ χειρότερον ὅμως ὅλων, κάτι γιὰ τὸ ὁποῖον γεμίζω ὀργὴ (κι ὄχι μόνον ἐγώ) εἶναι αὐτό:

 Οἱ Ἱερόσυλοι!!!

Ἡ παραπλάνησις, παραπληροφόρησις, ἐλπιδοφορία ἀγαθῶν συμπατριωτῶν μας καὶ δὴ τῶν γονέων καὶ τῶν παππούδων μας, συνιστᾶ, κυριολεκτικῶς, τὸ μέγιστον ἔγκλημα. Εἶναι τὸ ἔγκλημα ἤθους, κατὰ πολὺ βαρύτερον κάθε ἄλλου.
Ἕνα ἔγκλημα γιὰ τὸ ὁποῖον οὐδέποτε θὰ λογοδοτήσουν αὐτὰ τὰ καθάρματα!!!

 

(Visited 292 times, 1 visits today)
Leave a Reply