Ἄς ἔχουμε τὴν Ἐλευθερία μας μέσα στὸ 2017!!!

Πέρασε ἄλλος ἕνας χρόνος…
Ποιός μπορεῖ νά μιλήσῃ γιά χαρές καί εὐτυχισμένες στιγμές;
Ποιός μπορεῖ ἀναπολώντας νά θυμηθῇ ὄμορφες, ξένοιαστες ὧρες;
Αὐτὰ εἶναι μόνον μικρὲς ἀναλαμπὲς στὸ σκοτάδι τῶν ἀτελείωτων προβλημάτων καὶ μικρά, στιγμιαία διαλείμματα, στὴν ἀγωνιώδη προσπάθεια τῆς ἐπιβιώσεως…

Ἡ Ἑλλάδα κτυπιέται ἀνελέητα ἀπὸ ἄκρο σὲ ἄκρο ἀπὸ τὴν ἀνεργία καὶ τὴν ἐξαθλίωση τῶν Ἑλλήνων… Ἀνασφάλεια καὶ συνεχὴς ἀγῶνας γιὰ νὰ καλυφθοῦν οἱ ἐπείγουσες, ἀναγκαῖες ὑποχρεώσεις τῆς οἰκογενείας…
Νέοι ἄνθρωποι ἀναγκάστηκαν, κατὰ χιλιάδες, νὰ φύγουν στὸ ἐξωτερικό…

Στὸν ἀντίποδα καθημερινὰ βλέπουμε τὰ βοθροκάναλα καὶ οἱ χρυσοπληρωμένοι τους παπαγάλοι, νὰ προπαγανδίζουν ὑπὲρ τῶν λαθρομεταναστῶν… Γιὰ τὴν σίτιση, τὴν θέρμανση καὶ τὴν καλοπέρασή τους…
Δὲν δίνουν δεκάρα γιὰ τὴν κατάντια τῶν Ἑλλήνων…
Νοιώθει κάθε Ἕλλην τὴν ἐγκατάλειψη καὶ τὴν ἀδιαφορία…
Κυνηγητὸ ἀπὸ ἐφορίες καὶ κάθε εἴδους ὑποχρέωση βιώνει μόνον ὁ Ἕλλην πολίτης…
Κανέαν δικαίωμα πλέον… Μόνον ὑποχρεώσεις…

Ἐπειδὴ πολλοὶ μὲ θεωροῦν ἀκραῖο καὶ ἄδικο κάποιες φορές, θὰ ἤθελα νὰ ξεκαθαρίσω τὶς ἀπόψεις μου, γιὰ νὰ γνωρίζουν κάποιοι τὶ νοιώθω….
Κάθε ἄνθρωπος ποὺ ζῇ στὸν πλανήτη δικαιοῦται νὰ ἔχῃ τροφή, στέγη, θέρμανση καὶ ἀσφάλεια…
Αὐτὸ σεβόμαστε καὶ κατανοοῦμε ὅλοι ὅσοι θέλουμε νὰ λεγόμεθα ἄνθρωποι…
Αὐτὸ εἶναι ὅμως κάτι ποὺ δικαιοῦται καὶ κάθε Ἕλλην πολίτης…

Σήμερα, στὸ τέλος τοῦ 2016, στὴν Πατρίδα μας δυστυχῶς συντελεῖται μία αἰσχρὴ γενοκτονία.
Ἕλληνες πολῖτες μέσα στὴν ἴδια τὴν Πατρίδα τους, στὴν χώρα ποὺ γεννήθηκαν καὶ προσέφεραν τόσα χρόνια, ἐξαθλιώνονται καὶ φυτοζωοῦν, μένοντας ἀνασφάλιστοι καὶ παραμελημένοι ἀπὸ τὸ κατοχικὸ κράτος. Ὅπου κράτος βλέπε συνεργασία κατακτητῶν-κυβερνήσεως.
Μέλημά τους ἡ σίτισις, ἡ στέγασις, ἡ θέρμανσις καὶ ἡ ἰατροφαρμακευτικὴ περίθαλψις τῶν λαθρομεταναστῶν. Τὸ ὅ,τι κάποιος Ἕλλην ζητᾶ τὰ ἴδια δικαιώματα καὶ παροχὲς μὲ τοὺς λαθρομετανάστες θεωρεῖται ῥατσισμὸς καὶ φασισμός
Τὸ ὅτι ἕνας οἰκογενειάρχης, ποὺ ἔμεινε ἄνεργος, ἀπαιτεῖ νὰ εἶναι ἀσφαλισμένος καὶ νὰ μπορῇ ἀξιοπρεπῶς νὰ συντηρῇ τὴν οἰκογένειά του, εἶναι ...ῥατσισμός!!!Ἄς ἔχουμε τὴν Ἐλευθερία μας μέσα στὸ 2017!!!1

Ἄποψίς μου λοιπόν, ξεκάθαρα καὶ εἰλικρινὰ εἶναι:
Τὸ κράτος ἔχει ὑποχρέωση νὰ φροντίσῃ πρῶτα τὸν Ἕλληνα ἄστεγο καὶ ἄνεργο.
Νὰ ἐξασφαλίσῃ καὶ τὸν τελευταῖο Ἕλληνα πολίτη…
…καὶ μετὰ νὰ σκύψῃ στὰ προβλήματα τῶν ἀπροσκάλεστων ἐπισκεπτῶν λαθρομεταναστῶν…
Αὐτὸ εἶναι ὅλο…Ἄς ἔχουμε τὴν Ἐλευθερία μας μέσα στὸ 2017!!!2

Καὶ κάτι ἀκόμη, μίας καὶ κλείνει ἡ χρονιά μας…
Ποιοί εἶναι οἱ λεγόμενοι λαθρομετανᾶστες;;;
Ἀπό ποῦ κι ὡς ποῦ τούς ὀνομάσαμε μετανᾶστες καί τελικά μᾶς ἐμφύτευσαν στό μυαλό τόν ὅρο μετανάστης;;;;
Ὄχι, δὲν εἶναι μετανᾶστες. Οὔτε δικαιοῦνται στὸ φινάλε φιλοξενία…

Φίλοι καὶ φίλες…
Κατσαπλιᾶδες εἶναι.
Εἶναι ἀκάλεστοι κατσαπλιᾶδες, ποὺ μπῆκαν παρανόμως στὴν χώρα μας… Εἶναι ἀγνώστου προελεύσεως καὶ ἀγνώστων προθέσεων ἀνθρωποειδῆ…
Ἐλάχιστοι εἶναι γυναῖκες καὶ παιδιά, καὶ αὐτοὶ εἶναι γιὰ νὰ ξεγελοῦν…

Πολὺ σωστά, πρὶν λίγες ἡμέρες, κυκλοφόρησε μία δημοσίευσις στὸ διαδίκτυο, ποὺ ἔλεγε: «Ὅποιος ἀγαπᾶ τοὺς λαθρομετανᾶστες εἰσβολεῖς καὶ θέλει ἀνοικτὰ σύνορα, ἄς βγάλῃ πρῶτα τὶς πόρτες καὶ τὰ παράθυρα ἀπὸ τὸ σπίτι του, νὰ μπορῇ κάθε ἕνας νὰ μπαινοβγαίνῃ ἐλεύθερα…
Νὰ γνωρίζετε ὅμως ὅτι ὅσοι μιλοῦν ἄνετα γιὰ τοὺς φουκαρᾶδες λαθρομετανᾶστες, οἱ λεγόμενοι προοδευτικοὶ ἀριστεροὶ ἀνθρωπιστές, αὐτοὶ ἔχουν τὰ πιὸ ἀσφαλῆ σπίτια, μὲ περιφράξεις καὶ πανάκριβα συστήματα συναγερμῶν…»

Ἔτσι, μὲ αὐτὰ καὶ μὲ αὐτά, κλείνει ἡ χρονιὰ τοῦ 2016.
Εὔχομαι πρῶτα ὑγεία σὲ ὅλους τοὺς Ἕλληνες…
Εὔχομαι κι ἐλπίζω νὰ ἐλευθερωθῇ σύντομα ἡ Ἑλλάς μας, γιατὶ ἡ Πατρίδα μας εἶναι ὑπὸ κατοχήν.
Εὔχομαι μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά μου νὰ τιμωρηθοῦν αὐστηρὰ οἱ ἔνοχοι προδοσίας τοῦ ἔθνους καὶ τῆς Πατρίδος μας μέσα στὸ 2017.
Ἐλπίζω νὰ εἶναι ἡ νέα χρονιὰ μία δυνατὴ ἀρχὴ γιὰ τὴν χώρα μας…
Δὲν θὰ μιλήσω γιὰ εὐτυχία, γιατὶ εὐτυχία σὲ μία κατεχομένη Πατρίδα δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξῃ…
Ἄς ἔχουμε τὴν Ἐλευθερία μας λοιπὸν μέσα στὸ 2017…

Ἄς ἔχουμε τὴν Ἐλευθερία μας μέσα στὸ 2017!!!3

Καλὴ χρονιά!!!

Κυριᾶκος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *