Ὅταν ὁ …«σεβάσμιος» δίνῃ κατευθύνσεις… (α)

…ἐμεῖς πρέπει νὰ βγάζουμε τὸν σκασμό.
Διότι ὁ …«σεβάσμιος» λαμβάνει γραμμὲς ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ μόνον αὐτὸς γνωρίζει κι ἐμεῖς, οἱ χαχόλοι, ποὺ δὲν γνωρίζουμε τὴν τύφλα μας ἀπὸ διοίκησιν, πολιτική, διαπλοκή, κάνουμε, μὲ τὸ καλὸ ἢ μὲ τὸ στανιό, αὐτὸ ποὺ ὑπαγορεύει ὁ κάθε …«σεβάσμιος».

Ἂς πιάσω ὅμως καλλίτερα τὰ πράγματα ἀπὸ τὴν ἀρχή.
Νοέμβριος τοῦ 2012. Δύο χρόνια καὶ κάτι μετὰ τὴν ὑπαγωγή μας στὸ Δ.Ν.Τ. καὶ στοὺς νέους, μνημονιακοὺς κανόνες διαβιώσεώς μας, βάσει τῶν ὁποίων τὰ τελευταία μας δικαιώματα, ὡς ἀνθρωπότης, καταργοῦνται. (Διότι αὐτὸ εἶναι ὁ πραγματικὸς στόχος τῆς …«κρίσεως» κι ὄχι τὸ …νοικοκύρεμα τῶν οἰκονομικῶν, ἐφ΄ ὅσον αὐτὰ τὰ οἰκονομικὰ εἶναι …πλαστά!!!)
Τότε λοιπόν, τὸ 2012, ὁ φίλος μου ὁ …Μῆτσος, μοῦ τηλεφώνησε γιὰ νὰ μὲ σκυλοβρίσῃ, διότι δὲν καταλάβαινα τὴν τύφλα μου, ἐφ΄ ὅσον ἐγὼ ἐστράφην κατὰ τοῦ πΣῶῤῥα ἀλλὰ ὁ πΣῶῤῤας ἦταν ἐθνοσωτήρας, διότι ἔπρεπε νὰ ἑνωθοῦμε κι ἂς ἦταν καὶ κάτω ἀπὸ μία πλαστὴ σημαία…
…καὶ πολλὰ ἄλλα, ἀδιάφορα πρὸς συζήτησιν.
Ἔχω καταγράψει μέρος τῶν ὅσων εἰπώθησαν ἐδῶ:

Ὁ φίλος μου ὁ …Μῆτσος καὶ οἱ …νάνοι!

Ἐπίσης τότε, τὸν Νοέμβριο τοῦ 2012 πάλι, λίγες ἡμέρες ἀργότερα,  ὁ «φίλος» μου ὁ …Μῆτσος, ἰσχυρίσθηκε πὼς ἐὰν δὲν μὲ γνώριζε θὰ πίστευε πὼς ἤμουν προδότης.
Τὸ τὶ μοῦ εἶπε δὲν περιγράφεται…
Ἕνα μικρὸ δεῖγμα μόνον:

«…Ἰσχυρίσθηκε πὼς παρουσιάζοντας αὐτὸ τὸ ταινιάκι,

…κόβω τὶς ἐλπίδες ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες.
Πὼς ἐὰν κόψουμε ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες τὶς ἐλπίδες, οὐδέποτε θὰ κατεβοῦμε στοὺς δρόμους…
Πὼς ἐὰν δὲν κατεβοῦμε στοὺς δρόμους, οὐδέποτε θὰ μπορέσουμε νὰ κάνουμε κάτι…. Δὲν θὰ ἀνατρέψουμε τὸ καθεστῶς… Δὲν θὰ μπορέσουμε νὰ ῥίξουμε τοὺς κυβερνῶντες… Δὲν θὰ μπορέσουμε νὰ φέρουμε τὴν ἀλλαγή….

Τὸν ἄκουσα μὲ προσοχή… Κρατοῦσα καὶ σημειώσεις, ὅπως κάνω πάντα ἄλλως τέ…
Κάποιαν στιγμὴ τὸν ἠρώτησα γιὰ τὴν πιθανότητα πράγματι νὰ συμβοῦν ὅλα αὐτὰ ποὺ εὔχεται κι ὀνειρεύεται, τότε τὶ ἀκριβῶς θὰ γίνῃ τὴν ἐπομένη ἡμέρα… Δὲν ἀπήντησε… Δὲν στάθηκε κἄν στὴν ἐρώτησίν μου… Δὲν τὸν ἐνδιέφερε ἡ ἐρώτησίς μου!
Ξανάρχισε σὲ λίγο, νὰ οὐρλιάζῃ σχεδὸν, γιὰ τὸ πόσο πλανεμένοι εἴμαστε….
Πόσο ἔξω ἔχουμε πέσει…. Πόσο ἐκτὸς πραγματικότητος εἴμαστε….
Κι ἔλεγε… Κι ἔλεγε… Κι ἔλεγε….
Πίκρα ὁ φίλος …Μῆτσος!
Μεγάλη πίκρα!…»

«Ἐὰν δὲν σὲ ἤξερα θὰ ἔλεγα πὼς εἶσαι προδότης!»

Τὸ κακὸ εἶναι πὼς ὅσα ἔλεγε τὰ πίστευε…
Ἀπὸ τότε καὶ μετὰ δὲν ξαναμιλήσαμε. Τέλος ὁ φίλος ποὺ ἄρχισε νὰ γίνεται ἐπισήμως …«φίλος».

Δύο χρόνια ἀργότερα κτύπησε τὸ τηλέφωνο.
Ἦταν ὁ «φίλος» μου ὁ …Μῆτσος, ποὺ ἐπὶ τέλους ἀντελήφθη τὴν ἀλήθεια.
Τὶ «συγγνώμες», τὶ «λυπᾶμαι ποὺ σὲ προσέβαλα», τὶ «σὲ θαυμάζω καὶ σὲ ἐκτιμῶ καὶ σὲ σέβομαι ὅσο οὐδὲ ἕναν ἄλλον στὸν κόσμο…».
Κι ἄλλα πολλὰ ἔλεγε καὶ τὰ ἐπανελάμβανε διαρκῶς, μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ μὲ πείσῃ γιὰ τὴν εἰλικρινή του μετάνοια καὶ τὴν ἐκτίμησίν του στὸ πρόσωπό μου.
Εἰλικρινῶς ὅμως, δὲν μὲ ἔπεισε ἀλλὰ προσποιήθηκα πὼς μὲ ἔπεισε, δίδοντάς του, ἐπιφανειακῶς, μία ἀκόμη εὐκαιρία. Φίλοι χρόνια βλέπεται καὶ ἡ φιλία δὲν εἶναι μόνον συμφωνία ἢ διαφωνία σὲ θέματα πολιτικῆς.

Τὰ τελευταία σχεδὸν δύο χρόνια ὅλα καλῶς ἔβαιναν.
Ὁ «φίλος» μου ὁ …Μῆτσος, ψιλο-χονδρο-ἀπογοητευμένος ἀπὸ τὴν κομματική, οἰκονομική, πολιτικὴ κατάστασιν τῆς χώρας, τὴν μία ἔβριζε ὅλους τοὺς συμπατριῶτες μας, ἐπεὶ δὴ εἶναι «ζῷα καὶ δὲν καταλαβαίνουν» καὶ τὴν ἄλλην ἀναζητοῦσε τρόπους νὰ ἐνισχύσῃ κάποιον ἢ κάτι, ποὺ θὰ ἤθελε νὰ μᾶς …σώσῃ. Καὶ ἔτρεχε ἀπὸ ἐδῶ, ἔψαχνε ἀπὸ ἐκεῖ, κυνηγοῦσε ἐλπίδες ὁπουδήποτε, ἀναζητοῦσε ἐλπιδοφόρους σὲ κάθε πιθανὴ κι ἀπίθανη γωνία, ἀναπαρήγαγε μπαροῦφες καὶ ἀσυναρτησίες, «κολλοῦσε καὶ κάπου κάπου τὴν βελόνα» σὲ διάφορα …ξεπερασμένα καὶ ἀπαράδεκτα… Ἀλλὰ εἴπαμε. «Φίλος» ἦταν καὶ ἀνεχόμαστε ἀπὸ τοὺς φίλους μας καὶ τὰ καλὰ καὶ τὰ κακά τους…
Ἔως ὅμως ἕνα σημεῖον. Τὸ σημεῖον «κλειδί» ἢ τῆς βλακείας ἢ τῆς ἀνεντιμότητος ἤ, ἀκόμη χειρότερα, τῆς δολιότητος, ποὺ μετατρέπῃ κάποιον ἀπὸ ἀγωνιστὴ σὲ τυφλὸ ὄργανον ἐκμεταλλεύσεως εἶναι δυσδιάκριτο γιὰ τὸν πάσχοντα ἀλλὰ εὐδιάκριτον γιὰ τοὺς πέριξ αὐτοῦ.

Ἡ τελευταία πράξις τῆς σχέσεώς μου μὲ τὸν «φίλο» μου τὸν …Μῆτσο  ξεκίνησε πρὸ περίπου ἑνὸς ἔτους (τὸ περασμένο καλοκαίρι).
Τότε ποὺ κάποιοι νέοι νεο-«σωτῆρες» ἑτοιμάζονταν νὰ μᾶς σώσουν, μὲ πολλῶν εἰδῶν ὑποσχέσεις, πολλὲς ἰδέες, πολλὲς «ἀποδείξεις» γιὰ τὴν πλαστότητα τῶν (ὑποτιθεμένων) χρεῶν μας, πού, ὅπως πάντα δῆλα δή, τὰ κρατοῦσαν γιὰ τοὺς ἑαυτούς τους ὅλα αὐτά, πρὸ κειμένου νὰ «ἀγοράσουν» (ἐκβιάσουν εἶναι στὴν πραγματικότητα)  ψηφαλάκια, γιὰ κάποιο μελλοντικό τους, γιὰ ἐκείνην τὴν περίοδο, κόμμα.
Ἐὰν κάποιος διαφωνοῦσε μαζύ τους (ὤ, τὶ παράξενον!!!) ἦταν προδότης.
Ἐὰν κάποιος συμφωνοῦσε νὰ τοὺς ψηφίσῃ (καὶ νὰ πληρώνῃ συνδρομὲς στὸ κόμμα-κίνημα-ἐπιχείρησιν ποὺ ἔστηναν), θὰ τοῦ ἔδιναν ὅλο ἐκεῖνο τὸ νομικὸ τυφλοσοῦρτι, γιὰ νὰ σβήσῃ τὸ ἀτομικό του χρέος πρὸς δημόσιο καὶ τράπεζες.

Τὰ κύρια σημεῖα, ποὺ διαρκῶς ἐπεσήμαινα στὸν «φίλο» μου τὸν …Μῆτσο ἦσαν τὰ ἐξῆς:

  1. Ὅποιος δὲν συνεργάζεται ἐλεύθερα, δίχως προσκόμματα κι ἐκβιασμούς, γιὰ τὸ κοινὸ καλό, ἐπιδιώκοντας στὴν πραγματικότητα νὰ ἀποκομίσῃ προσωπικὰ ὀφέλη, δὲν εἶναι σωτὴρ ἀλλὰ ἀπατεών.
  2. Ὅποιος γνωρίζῃ κάτι ποὺ θὰ ὀφελήση τὸ σύνολον καὶ δὲν τὸ προσφέρῃ ἔτσι, ἀφιλοκερδῶς, εἶναι ἀπατεὼν καὶ πτωχομπινές.
  3. Ὅποιος ἐκβιάζῃ ψηφαλάκια μὲ ἀντάλλαγμα τὴν δῆθεν «σωτηρία» εἶναι ἐγκληματίας κατὰ τοῦ ἔθνους.

Τὰ ὁποῖα σημεῖα ὁ «φίλος» μου ὁ …Μῆτσος τὰ ἔβλεπε μέν, τὰ παρέκαμπτε δέ. Θὰ προσπαθοῦσε, ἔλεγε, νὰ ἐκμεταλευθῇ ὁ ἴδιος τὶς γνώσεις τῶν ἀπατεώνων-πτωχομπινέδων γιὰ τὸ κοινὸ καλό. Καὶ νὰ οἱ πιστώσεις χρόνου καὶ νὰ οἱ εὐκαιρίες καὶ νὰ τὰ …ψέμματα.
Ναί, ἀπὸ ἕνα σημεῖον καὶ μετά, γιὰ νὰ καλύψῃ τὶς πράξεις του καὶ τὶς συνεργασίες του μαζύ τους, ἴσως καὶ κάποιες δεσμεύσεις του πρὸς αὐτούς, μὲ …φλόμωσε στὸ ψέμμα. Ψέμματα ποὺ δυστυχῶς γνώριζα πολὺ πρὶν τὰ ἐκστομίσῃ, διότι …ἔτυχε νὰ ἔχω κι ἐγὼ κάποιες πληροφορίες.

Ἔθεσα σὲ παρένθεσιν τὸ περιστατικὸν καὶ συνέχισα. Ἀπέφευγα νὰ τὸν συναντήσω, ἐφ΄ ὅσον τὰ τελευταία ψήγματα ἐμπιστοσύνης μου πρὸς τὸ ἄτομόν του τελείωσαν, ἀλλὰ τοῦ μιλοῦσα στὸ τηλέφωνο ὅταν μὲ ἀναζητοῦσε.
Ἔως τῆς στιγμῆς ποὺ φθάσαμε στὴν …ἐπανάληψιν!!!

Εἶναι κάτι περισσότερο ἀπὸ μῆνας τώρα ποὺ προσπαθοῦσε νὰ μὲ πείσῃ γιὰ τὴν ἀλήθεια τῶν …καταπιστευμάτων τοῦ πΣῶῤῥα.
(Ναί, ἐπανῆλθε…!!!)
Συζητᾶμε γιὰ …πόλεμο νεύρων κανονικό.

Σὲ ἐρώτημά μου γιὰ τὸ ἐὰν ὑπάρχῃ κάποιο ΦΕΚ ποὺ νὰ ἀποδεικνύῃ τοὺς ἰσχυρισμούς του, μοῦ παρουσίασε τὸ ΦΕΚ ἀναγγελίας τοῦ  ΔΝΤ, (ΦΕΚ 315, 1945) ποὺ ὅμως δὲν ἀναφέρεται σὲ καταπιστεύματα. Τὸ ἐν λόγῳ ΦΕΚ ἀναφέρεται μόνον στὴν ἵδρυσιν τοῦ ΔΝΤ.

«…Ἐὰν ὅμως ΔΕΝ κάνῃ κάποιος τὸν κόπο νὰ τὸ διαβάσῃ, παπαγαλίζει ἕναν σκασμὸ ἀνοησίες περὶ κατεπιστευμάτων καὶ λοιπῶν …UFOλογιῶν καὶ καλὸ θὰ εἶναι, γιὰ ΠΡΩΤΗ φορὰ στὴν ζωή του, νὰ θυμηθῇ λίγο τὴν ἀνάγνωσιν, ποὺ τοῦ ἐδίδαξαν στὸ σχολεῖο. (Ἐὰν πῆγε…!!!) Θὰ τοῦ χρειασθῆ, πρὸ κειμένου νὰ ΞΕΣΤΡΑΒΩΘῌ καὶ νὰ διαπιστώσῃ πὼς ΔΕΝ διαφέρει ἀπὸ τὶς μαϊμοῦδες, ποὺ ἁπλῶς …μιμοῦνται, ὅταν παπαγαλίζῃ ἀκρίτως καὶ φανατικῶς!…»

Πολιτικοὶ ἀπατεῶνες καὶ παγκόσμια καταπιστεύματα.

Περὶ διεθνῶν καταπιστευμάτων καὶ ἄλλων ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΙΩΝ!!! (1)

Περὶ διεθνῶν καταπιστευμάτων καὶ ἄλλων ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΙΩΝ!!! (2)

Γιὰ νὰ καταλάβουμε δὲ τὸ πόσο …«σοβαρά» εἶναι αὐτὰ ποὺ ἰσχυρίζονται, ἂς ἀκούσουμε, μετὰ μεγάλης προσοχῆς, τὴν …τρομάρα στελέχους τους, ποὺ ἐπὶ πλέον τὸ παίζει καὶ νέος ἀγρότης, ὅταν ἀκούῃ πὼς πρέπει νὰ ἔλθῃ εἰσαγγελεύς…

Ζήτησα λοιπὸν ἀπὸ τὸν …«φίλο» μου τὸν …Μῆτσο νὰ μοῦ ἐπιδείξῃ κάποιο ἐπίσημο χαρτὶ ποὺ νὰ ἀποδεικνύῃ τὴν ὕπαρξιν καὶ τῶν καταπιστευμάτων, πέρα τῆς κατ’ ἔτος καταθέσεώς μας σημαντικῶν ποσῶν, γιὰ τὴν συντήρησιν τοῦ ΔΝΤ.
Θὰ τὰ βρῆ, εἶπε. Κι ἐνᾦ ἐγὼ ἀνέμενα, ἀκόμη ψύχραιμη, γιὰ νὰ τὰ βρῇ, ἐξακολουθοῦσε νὰ ἀναφέρεται στὸ ΦΕΚ 315 τοῦ 1945, πού, κατ’ αὐτόν, σαφῶς ἔκρυβε κι ἄλλα ΦΕΚ, ἀλλὰ πού, ἐπίσης, θὰὰὰὰὰὰὰὰὰὰ τὰ εὕρισκε κάποτε. Κι ἐκεῖ ἐπάνω στὶς ἀπανωτὲς συζητήσεις, ποὺ συχνὰ ἐπανελαμβάνοντο ἀρκετὲς φορὲς στὴν διάρκεια τῆς ἡμέρας, ἀκούω μίαν φράσιν γιὰ κάποιον …«σεβάσμιο γέροντα» ποὺ ἐγγυᾶται γιὰ τὴν ἀλήθεια τῶν καταπιστευμάτων.
Συναγερμός!!! «Σεβάσμιος γέρων»;;;  Καί «σεβάσμιος» καί «γέρων»;

Ξέχασα νὰ σᾶς πῶ πὼς ὁ φίλος μου στὸ παρελθόν του συναλλάσσετο μὲ «σεβασμίους γέροντες» καὶ ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς  «στοές», ἀλλά, πάντα βάσει δικῶν του ἰσχυρισμῶν, εἶχε ἀποκοπῆ ἐδῶ καὶ τοὐλάχιστον δύο δεκαετίες (ἢ τέλος πάντων μεγάλο διάστημα). Καὶ ξαφνικά, ἐν μέσῳ τῆς ἐπιθέσεώς του, ἀνεφέρθη σὲ κάποιον «σεβάσμιο γέροντα» ποὺ «διαβεβαιώνει» γιὰ τὴν ἀλήθεια τῶν «καταπιστευμάτων» ἀλλὰ τὶς …ἀποδείξεις θὰὰὰὰὰὰὰὰὰὰ τὶς φέρη κάποοοοοοοοοτεεεεεεεεεεεεεεε…………!!!

«…Λίγες ἡμέρες ἀργότερα, σὲ ἄλλον χῶρο, μὲ φίλο αὐτὴν τὴν φορά, ἔμαθα πὼς ὁ …σεβάσμιος προωθεῖ τὴν …«διάσωσίν μας μέσῳ τῶν (γνωστῶν) καταπιστευμάτων» τοῦ Σῶῤῥα καὶ τῆς συμμορίας του.
Ἄν καὶ τοῦ ἀπέδειξα, γιὰ πολλοστὴ φορά, πὼς ΔΕΝ ἰσχύουν αὐτὲς οἱ παπαρολογίες καὶ πὼς ἡ σύμβασις ποὺ μᾶς ἔχωσε στὸ ΔΝΤ (συμφωνία Μπρέτον Γοῦντς καὶ λοιπὰ καὶ λοιπὰ καὶ λοιπά…!!!) ΔΕΝ περιλαμβάνει, ὡς τμῆμα της, τὴν ἐπιστροφὴ τῶν χρημάτων μας, ἐν τούτοις ὁ φίλος ἐπέμενε στὴν ὕπαρξίν τους, κάτι ποὺ ἀπὸ τὸ ἐν λόγῳ ΦΕΚ, τὸ ὁποῖον διαρκῶς μοῦ ὑπενθύμιζε, δὲν ἀποδεικνύεται. Στὴν προσπάθειά μου νὰ ἐνεργοποιήσω τὴν λογική του ἀντιμετώπισα θυμό, ὀργή, κοτσανολογία καὶ τὸ συμπέρασμά του: «δὲν θέλεις νὰ σωθοῦμε!!!».
Σήκωσα τὰ χέρια ψηλά, ἐφ΄ ὅσον συζητᾶμε πάντα γιὰ πρόσωπο ποὺ γνωρίζω ἐδῶ καὶ χρόνια, ἀπεσύρθην καὶ …ἔκοψα κάθε ἐπαφή!
Θὰ ἐπικοινωνήσω μαζύ του ὅταν θὰ ἀποκατασταθῇ ἡ λογική του καὶ θὰ καταῤῥεύσουν οἱ θεωρίες τῆς …καλῆς μασωνικῆς στοᾶς, τῆς ὁποίας ναὶ μέν, κατὰ τὰ λεγόμενά του, δὲν εἶναι πλέον μέλος, ἀλλὰ σαφῶς ἀκόμη οἱ …«γραμμές» της τὸν …ἐλέγχουν!!!…»

Κακοὶ καὶ καλοὶ …μασῶνοι!!!

Ὁ …«φίλος» μου ὁ …Μῆτσος ἔφαγε …πόρτα  ἀπὸ ἐμέναν. Μπῆκε φραγὴ στὰ τηλέφωνα καὶ κόπηκαν ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ ἐπικοινωνίες μαζύ του, διότι πρέπει νὰ προστατεύσω τὸν ἑαυτόν μου μὲ κάθε τρόπο. Ἰδίως ἀπὸ φανατικὰ ἀπελπισμένους.
Δὲν ὑπῆρχε περίπτωσις νὰ ἀντιληφθῇ αὐτὰ ποὺ τοῦ ἔλεγα καὶ δὲν ὑπῆρχε περίπτωσις νὰ …κτυπῶ τὸ κεφάλι μου στὸν τοῖχο. Ἤμουν γιὰ ἀκόμη μίαν φορὰ αὐτὴ ποὺ «ἐὰν δὲν τὴν ἤξερε θὰ ἔλεγε πὼς εἶναι προδότης…»
(Ναί, τὸ ἐπανέλαβε προσφάτώς…!!!)

Τὸ χειρότερον ὅλων εἶναι πὼς ξεκίνησε νὰ κινεῖται στοὺς κύκλους μου καὶ νὰ μοιράζῃ κάτι κωλόχαρτα, ποὺ οὔτε γιὰ …κωλόχαρτα κάνουν. Τζᾶμπα ἐκτύπωσις καὶ τζᾶμπα χαρτί… Σὲ δουλειὰ νὰ εὑρισκόμεθα δῆλα δή…

Ὅταν ὁ ...«σεβάσμιος» δίνῃ κατευθύνσεις...2

Ἕνα χαρτὶ ποὺ κουνοῦσε ὡς ἀπόδειξιν τῶν ἰσχυρισμῶν του καὶ ἐπιβεβαίωσιν τῶν ἐμμονῶν μου.

Ἀρχικῶς ἀπεφάσισα νὰ μὴν ἀσχοληθῶ, ἀλλὰ «ἔσφιξε» τόσο στενὰ ὁ κλοιὸς γύρω μου, ποὺ δὲν μποροῦσα νὰ τὸ ἀποφύγω.
Κι ἔτσι ἔπιασα τὴν ἔρευνα καὶ τὴν μελέτη…
Κι ἀπὸ εὑρήματα….. Οὕ, μέσα στὴν …διάψευσιν τοῦ «φίλου» μου τοῦ …Μήτσου.

Ἐπεὶ δὴ ὅμως τὸ θέμα εἶναι πολὺ μεγάλο, σᾶς ἀφήνω, γιὰ τὴν ὥρα, μὲ τὶς ἐπίσημες γραμμὲς τῶν μασσωνικῶν στοῶν, ποὺ κύριο μέλημά τους ἔχουν νὰ μᾶς κρατοῦν ἀπησχολημένους, γιὰ νὰ μποροῦν τὰ σαπρόφυτα τὰ νομομαγειρεύουν ἐλεύθερα εἰς βάρος μας. Σαπρόφυτα κουδουνισμένα, ποὺ σὰν τὸν …«μεγάλο» γεωργιάδη (σπῦρο κι ὄχι ἄδωνι) δίδουν πιστώσεις χρόνου στοὺς ἀπατεῶνες, ἀν τὶ νὰ προστατεύσουν τὴν πολιτεία κι ἐμᾶς.
Κι ἐνᾦ ὅλοι οἱ Δημόσιοι ὀργανισμοί, οἱ τράπεζες καὶ οἱ εἰσαγγελεῖς ὁμολογοῦν πὼς ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ ἀπατεῶντες, ἐν τούτοις δὲν κινεῖται κάποια διαδικασία εἰς βάρος τους, διότι αὐτὸ διέταξαν τὰ μασσωνόσκυλα.

Ὅταν ὁ ...«σεβάσμιος» δίνῃ κατευθύνσεις... (α)

Ἐξαργυρώνουμε τὰ τρισεκατομμύρια τοῦ Σῶῤῥα!!!

Φιλονόη

(Visited 347 times, 1 visits today)
One thought on “Ὅταν ὁ …«σεβάσμιος» δίνῃ κατευθύνσεις… (α)

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὅταν ὁ …«σεβάσμιος» δίνῃ κατευθύνσεις… (β) | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply