Περὶ διεθνῶν καταπιστευμάτων καὶ ἄλλων ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΙΩΝ!!! (2)

Συνέχεια ἀπὸ τό:

Περὶ διεθνῶν καταπιστευμάτων καὶ ἄλλων ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΙΩΝ!!! (1)

Λέγαμε λοιπὸν ἐχθὲς γιὰ τὴν συμφωνία ποὺ ὑπεγράφη στὸ Μπρέτον Γοὺντς καὶ ἀφοροῦσε στὴν ἵδρυσιν τῆς Παγκοσμίου Τραπέζης, καθὼς καὶ στὴν ἵδρυσιν τοῦ ΔΝΤ, ἀλλὰ ΟΧΙ κάποιων λογαριασμῶν, ποὺ ἀφοροῦν σὲ καταπιστεύματα.
Τὸ μύθευμα τῶν καταπιστευμάτων εἶναι διεθνὲς καὶ προέρχεται ἀπὸ διεθνεῖς ἀπατεῶνες…
Τὸ ποιοὶ εἶναι, ἄς ἀφήσουμε τὴν ἀστυνομία, ὅταν θὰ ἔλθη ἡ ὥρα, νὰ μᾶς τὸ ἀνακοινώσῃ.
Στὴν Ἰταλία πάντως δὲν σηκώνουν τέτοια ἀστεῖα….

Πολιτικοὶ ἀπατεῶνες καὶ παγκόσμια καταπιστεύματα.

Πᾶμε τώρα στὸ ἐπόμενον.
Μὲ αὐτὸ  θὰ καταπιασθοῦμε λίγο …περισσότερο…
Τὸ ἔχουν κάνει κι ἄλλοι, ἀναλυτικά, πολλὲς φορές.
Σήμερα ἔφθασε ἡ σειρά μου.

Θὰ ἀσχοληθοῦμε σήμερα λοιπὸν μὲ ἐκεῖνο τὸ κάτι …λίγο, τὸ μικρό, ποὺ ἀποδεικνύει πὼς κάποιοι ἀπατεῶνες, μεγαλύτεροι ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ εἶναι ἐντὸς τῆς βο(υ)λῆς, μᾶς ἐπεξεργάζονται ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια.
Γιὰ παράδειγμα…
Ποιοί ὑπογράφουν τούς …«παγκοσμίους» λογαριασμούς τῶν καταπιστευμάτων (26 Φεβρουαρίου 2007);
Λέν, τὰ μπουρδολογήματα, πὼς ὑπογράφουν Παπούλιας καὶ Ἀλογοσκούφης.
Κι ἐγὼ θὰ τὸ δεχθῶ, ἐφ΄  ὅσον φαίνεται ἡ ὑπογραφή τους ἐκεῖ μέσα. (Ὄχι, ὄχι, ὄχι… Δὲν θὰ σᾶς πῶ πὼς ἔχουμε πλαστογραφία!!!)
Βέβαια, γιὰ νὰ λέμε καὶ τὶς ἀλήθειες μας, λίγο …ξεφεύγει ἡ ὑπογραφὴ Παπούλια, ἀπὸ αὐτὴν ποὺ μᾶς παρουσιάζουν, σὲ αὐτὲς τὶς σελίδες τῶν λογαριασμῶν, ἀπὸ τὴν …ὑπογραφὴ Παπούλια…

Ἡ ὑπογραφὴ Παπούλια εἶναι ἀπὸ τὴν Βικιπαιδεία… Καὶ εἶναι ΔΙΚΗ ΤΟΥ!!! Πραγματική…
Γιὰ τὴν ἄλλην…
…δὲν ξέρω!!! Μὰ …δὲν βαριέστε…!!!
Τί σημασία;
Λίγο στὶς …μεταφράσεις ἴσως νὰ ἔχασε ἡ …«ὑπογραφή»!!!

Ἐπίσης βλέπουμε ὑπογραφὴ Ἀλογοσκούφη…

Ποιοί ἄλλοι ὑπογράφουν ὅμως, ἐκτός τοῦ Παπούλια (σ. 101) καί τοῦ Ἀλογοσκούφη (σ. 95);
Ἤ, γιὰ τὴν ἀκρίβεια, ποοί ἐγγυῶνται γιά τήν …ἀλήθεια αὐτῶν τῶν ἀπίστευτων ποσῶν, πού ζαλίζουν μόνον στό ἄκουσμα;
Ἔμ… ἐδῶ μᾶς θέλω …μάστορες!!!
Ἄς ξεκινήσουμε ἀπὸ τὸ ποιὸς συντάσσει αὐτὸ τὸ ἔγγραφο, ποὺ κυκλοφορεῖ …ἀνάμεσά μας!!!
The Committee of 300!! Ἤ διαφορετικῶς οἱ …Ὀλύμπιοι!!!
Ὤ, ναί!!!

Βέβαια δὲν γράφει Γεώργιος ἀλλὰ ἐπίσης δὲν τὸ κάνουμε θέμα…


Φαντάζομαι ΟΧΙ οἱ …«δικοί» μας Ὀλύμπιοι, ἀλλὰ κάποιοι ἄλλοι, ἀπὸ ἕναν ἄλλον Ὄλυμπο, κάπου πρὸς τὸν …Σείριο μεριά!!!
Φέξε μου καί γλύστρησα;
Δὲν νομίζω… Γιὰ νὰ δοῦμε…

 

βικιπαιδεία

Ἡ θεωρία τῶν Ὀλυμπίων λοιπῶν ξεκινᾶ ἀπὸ κάποιον Walther Rathenau ποὺ δὲν ἔχει σχέσεις, ἀλλὰ ἔχει …σχέσεις, ἀλλὰ θὰ μποροῦσε νὰ μὴν ἔχῃ σχέσεις, μὰ τελικῶς ἀποδεικνύεται πὼς ἔχει σχέσεις μὲ τοὺς πρωτοκολλάδες «σοφοὺς τῆς Σιών», «τσιμπάει» κάτι ἀπὸ Χίτλερ καὶ φθάνει ἔως τὶς ἡμέρες μας…
Γλύστρησα σκέτο;;; Δίχως τό «φέξε» μου;

Ποιοί λοιπόν εἶναι αὐτοί πού μάζεψαν ὅλες αὐτές τίς ὑπογραφές, πλαστὲς καὶ μή, μὲ τὰ λάθος ὀνόματα (ἤ ἴσως καὶ τὰ σωστά, σὲ κάποιες περιπτώσεις) καί μᾶς ἐνημερώνουν γιά τήν …ὁλοκληρωμένη εἰκόνα γύρω ἀπό τήν ὑπόθεσιν λεηλασίας τῶν λαῶν;

Ξεκινᾶμε…
Ἔχουμε λοιπὸν κάποιον Anthony Santiago Martin. Κάπου (σὲ ἀρκετὰ σημεῖα) τὸν ἀποκαλοῦν, στὸ διαδίκτυο καὶ …βασιλιᾶ!!!

Οἱ λοιποί, ποὺ ἀναφέρονται σὲ αὐτοὺς τοὺς λογαριασμούς, ἔχουν κάπως πιὸ …κωδικὰ ὀνόματα.
Μά κωδικά ὀνόματα σέ τόσο σοβαρές ὑποθέσεις;
Ἐσᾶς πῶς θά σᾶς φαινόταν ἐάν σᾶς ἐγγυᾶτο κάποιο κεφάλαιο ὁ …ἀρχάγγελος Γαβριήλ;;;
Θά τό πιστεύατε ἤ θά τόν …καταχερίζατε;;;;
Τότε λοιπόν ΠΟΙΟΣ σοβαρός ἄνθρωπος θά πάρη στά σοβαρά ἐτοῦτα τά πατσαβούρια;

Κάτι ὅμως ποὺ πρέπει νὰ μᾶς ἀπασχολήσῃ, πρὶν νὰ διερευνήσουμε τοὺς …ἐγγυητὲς μὲ τοὺς κωδικούς, εἶναι τὸ ἐὰν ὅλα αὐτὰ τὰ πρόσωπα ἔχουν σχέσεις μὲ παγκόσμιες ἀπάτες.
Ἔχουν; Ἤ ὄχι;
Ἄς προχωρήσουμε καὶ θὰ δοῦμε…

Ἄς δοῦμε λοιπὸν ἀναλυτικότερα τοὺς …ἐγγυητὲς ὅλου αὐτοῦ τοῦ …πλούτου.
Κωδικοποιημένοι μέν, ἐγγυητὲς δέ…
Γιὰ παράδειγμα…
C3 – AM – 01!!!
Σᾶς παρακαλῶ πολὺ ΜΗΝ γελᾶτε.
Ἐδῶ κάνουμε σοβαρὴ ἔρευνα… Πολὺ σοβαρή!!!
Λοιπόν, ἡ πρώτη σελὶς ποὺ ἄνοιξα στὴν σχετικὴ ἀναζήτησιν, ἦταν αὐτή:

 

Καὶ πιὸ λεπτομερῶς:

«2. Readers will further note that Queen Elisabeth Windsor II as Chairperson for the World Bank Group and Committee of 300 has called a meeting at a secret location in Geneva, Switzerland June 2, 1992 (11 years past). The purpose being to obtain all World Leaders approval in Secret from the populace of the World.»

ifg

Ἡ βασίλισσα τῆς Ἀγγλίας, αὐτὴ ἡ …σαρανταεπτάψυχη, ἦταν, λέει, ἐπὶ κεφαλῆς τῶν …Ὀλυμπίων. (Ποὺ λέγαμε παραπάνω…!!! Ὤχ!!!)
Ναί, ἀλλὰ τώρα τὴν σχετικὴ ἔκδοσιν ἀνέλαβαν οἱ …κωδικοποιημένοι!!!
Πάει καλῶς…. Ἄκρη δὲν βγαίνει ἀλλὰ ἴσως ἡ …κακιὰ βασίλισσα νὰ …ἔχασε τὰ σκῆπτρα της στοὺς …«Ὀλυμπίους».
Ἴσως κι ὄχι… Ἴσως τώρα νὰ εἶναι ὅλοι μαζύ, κωδικοποιημένοι καὶ μή, καὶ νὰ πίνουν …ῥακές…
Ἴσως νὰ ἔχουν πεταχθεῖ κι ἔως τὸν …Σείριο…!!!
Θά μάθουμε ἄρα γέ ποτέ;

Ἐπόμενος κωδικοποιημένος;;;
White Spiritual Boy!!!!
Ναί, τὸ λευκὸ πνευματικὸ παιδί. Ὄχι τὸ ἐρυθρόδερμο. Τὸ λευκό…
Ποιό εἶναι αὐτό;
(Γιατί;;; Γνωριζετε τούς προηγουμένους …«ἐγγυητές;»)
Ἐγγυᾶται ὅμως… Καὶ ὑπογράφει…
Κι ἐμεῖς ἐξακολουθοῦμε νὰ σπεύδουμε γιὰ νὰ χειροκροτήσουμε τὸν μικροαπατεώνα τῶν Πατρῶν, ποὺ τοῦ πῆρε ἡ Ἐμπορικὴ τὸ αὐτοκίνητο, διότι δὲν εἶχε νὰ πληρώσῃ τὶς δόσεις…
Ἔ ῥὲ κοροϊδάρες ποὺ εἴμαστε…. 
Ναί… Εἴμαστε…
Κι ἐδῶ ἔχω νὰ σᾶς παρουσιάσῳ κάτι πολὺ ἐνδιαφέρον.
Κάτι λοιπὸν λέγαμε γιὰ παγκοσμίους ἀπατεῶνες παραπάνω…
Ξέρουμε κάποιον;
Χμμμ… Εὔκολο…
Μελχισεδέκ!!!

«…Ὀνόματα ὅπως τοῦ Dr Ray Dam, τοῦ Dr Keith Scott, τοῦ Douglas Flint, τοῦ Neil Keeman, τοῦ Stephen Louis Wozny καὶ ἄλλων …«ἀνθέων» ποὺ ἀνήκουν ἤ σχετίζονται μὲ τὴν ὀργάνωσιν OITC καὶ εἰδικεύονται στὸ νὰ ἐξαπατοῦν ἀκόμη κι ὁλόκληρα κράτη!!!
Πηγὴ τῆς OITC τὸ …βασίλειον τοῦ Μελχισεδέκ!!!…»

Ὁ Λαμπράκης φτιάχνει νέα θρησκεία;

(Τὸ Neil πολλάκις, ἀναλόγως τῶν …ἀναγκῶν, γράφεται καὶ …Neel!!! Καθὼς καὶ τὸ Keenan πολλὰκις γράφεται καὶ Keeman!!! Ἀπατεὼν εἶναι, ὅ,τι θέλει κάνει…)
Ἀπατεών λοιπόν, πού διώκεται ὁ μουσιοῦ mister Keeman ἤ Keenan;;;;
Ἔ ναί…
Καί μέ ποιόν ἔχει συνεργασίες-σχέσεις; Μὲ τὴν OITC…!!!

Τί ἐστί OITC;;;
Μελχισεδὲκ λέμε…
Ἔρχεται ὅμως τώρα ὁ ἀπατεὼν νὰ καταγγείλλῃ τοὺς …ἀπατεῶνες!!!

NEIL KEENAN UPDATE |  Modern Day Pied Piper /  Red Dragon Ambassador  Exposed

Οὔτε λίγο οὔτε πολὺ ὁ Keeman ἤ Keenan κατηγορεῖ τὸ …λευκὸ πνευματικὸ παιδὶ γιὰ ἐμπλοκή του μὲ τοὺς κοκκίνους …δράκους!!!
Ἄ πὰ πά…
Σκιάχτηκα…
Καί εἶναι ἕνας ἀπό τούς …ἐγγυητές τῶν …«δικῶν» μας χρημάτων; Γιά νά τά ἐξαφανίσῃ ἤ γιά νά ἐξαφανίσουν, ΟΛΟΙ μαζύ, ὅσα ἀπέμειναν στά κορόιδα τῆς χώρας;
Πῶ πῶ πῶ…
Κι ὁ ἕνας ἀπατεών (Keeman ἤ Keenan) κατηγορεῖ τὸν ἄλλον ἀπατεώνα…

Ὁ Keeman ἤ Keenan ὅμως δὲν σταματᾶ ἐδῶ…
Λίγο πιὸ κάτω ἀναφέρεται καὶ στὸν Anthony Santiago Martin, ἀποκαλώντας τον ἐπίσης ΑΠΑΤΕΩΝΑ!!!!!!!
Κι ὄχι μόνον… Σούρνει πολλὰ στοὺς …«Ὀλυμπίους», γενικότερα.
Γενικῶς… φαγώνονται.
Μᾶλλον κάποιοι πῆγαν νὰ …φᾶν μόνοι τους, δίχως τὸν Keeman ἤ Keenan καὶ κάπως τοῦ …κακοφάνηκε.

Ἄς συνεχίσουμε ὅμως…
Ἐπόμενος κωδικοποιημένος ὁ ...Μωάμεθ!!!
Ἐν τάξει… Ἐδῶ, εἰλικρινῶς λίγο …μπερδεύθηκα, διότι ἕνας κοτζὰμ προφήτης κάπως …σοβαρεύει τὰ πράγματα. Λέμε…
Ἤ ὄχι;

Ἀκολουθεῖ ὁ …κωδικοποιημένος, ἐπίσης …λευκός, (μανία κι αὐτή… ἐν τελῶς ῥατσιστική!!!) Spiritual Wonder Boy!!!
Φθάσαμε καὶ στὰ παιδιὰ …θαύματα, ποὺ ἐκτὸς ὅλων τῶν ἄλλων εἶναι καὶ …πνευματικά!!!
(Τρομάρα μας λέμε…!!!)

Μετὰ ἔρχεται ἡ …κωδικοποιημένη Morning Star.
Πρωϊνὸ ἀστέρι, ἄστρο τῆς Αὐγῆς ἤ Αὐγερινός  ἤ, κατὰ τὰ …γραφάς, ὁ διάβολος, ἤ, ἐὰν δὲν σᾶς κάνη, δὲν πειράζει…
Βολευτεῖτε μὲ τὴν …ταινία!!!

 

Ποιός ἔχει σειρά;
Μά… Ὁ Βασιλεὺς …Δαυΐδ!!!
Ἐδῶ πρέπει νὰ …προσκυνήσουμε, λέμε!!!
Δὲν ξέρω γιατί, ἀλλὰ μίαν …ἐγγύησιν τὴν πῆρα!!!

Ἐσεῖς;

Ἄς μὴν συνεχίσῳ καλλίτερα.
Δὲν θὰ καταπιασθῶ μὲ τὴν προέλευσιν τῶν …χρημάτων. Τὸ ἔχει κάνει ἐπιτυχῶς ὁ κύριος Ῥῆνος (σύνδεσμος παραπάνω).
Θὰ παραμείνω στὰ ὅσα μᾶς …ἀπαντοῦν ΜΟΝΟΙ τους.
Πιστεύω πὼς καταλάβατε…
Ἐδῶ στήνουν ἀπάτες εἰς βάρος μας, μὲ καροτάκι τὸ χρῆμα, ὅπως συνηθίζουν, καὶ μᾶς ξεπαραδιάζουν κανονικότατα.
Ἀπὸ τοὺς …ἐράνους καὶ μόνον, γιὰ …καφέδες, μπορεῖ νὰ βγάλῃ συμπέρασμα ὁ ὁποιοσδήποτε.

Φιλονόη

(Visited 2,626 times, 1 visits today)
15 thoughts on “Περὶ διεθνῶν καταπιστευμάτων καὶ ἄλλων ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΙΩΝ!!! (2)

  • Ποιός ἠρνήθη τήν ὕπαρξιν τῆς συμφωνίας αὐτῆς τοῦ Bretton Woods;
   Γιὰ νὰ σοβαρευθοῦμε λίγο… Ἄλλο τὸ ΔΝΤ καὶ τὸ ταμεῖο-λογαριασμὸς ποὺ σὲ αὐτὸν κατατίθεννται τὰ χρήματα ποὺ ἔχουμε συμφωνήσει, ὡς χώρα, νὰ πληρώνουμε ἐτησίως κι ἄλλο τὰ καταπιστεύματα.
   Βάσει αὐτῆς τῆς συμφωνίας (γιὰ τὴν ὁποίαν διάβασε καλλίτερα τὴν βικιπαιδεία, ποὺ τὰ λέει λιτὰ καὶ καθαρά) ὅλες οἱ χῶρες μέλη τοῦ ΔΝΤ καταθέτουν, ὑπὲρ ΔΝΤ κάποια ποσὰ ἐτησίως, τὰ ὁποία αὐξάνονται κάθε κάποιο χρονικὸ διάστημα. Ὅμως σὲ αὐτὰ ἔχει πρόσβασις ΜΟΝΟΝ νόμιμος ἀρχή, δῆλα δὴ ἡ κυβέρνησις κι ὄχι οἱ δῆμοι. Ἐκτὸς ἐὰν ἀνεξαρτοποιηθοῦν, ποὺ τότε ἁπλῶς θὰ μᾶς ἐπιβεβαιώσῃ ὁ ἀπένταρος παπαρολόγος.
   Τὰ φερόμενα ὡς καταπιστεύματα εἶναι ἄλλη ἱστορία καὶ οὐδεμία σχέσις μὲ τὶς παπαρολογίες των σωῤῥοπληγμένων σωῤῥοελλήνων.

  • Ἔλα νὰ σοβαρευθοῦμε παρακαλῶ…
   Ἄλλο τὸ ἐὰν εἶναι πραγματικὸ τὸ «χρέος» κι ἄλλο τὸ ἐὰν οἱ φερόμενες ὡς ὑπογραφὲς τοῦ παπούλια καὶ τοῦ ἀλογοσκούφη εἶναι πραγματικές.

  • Εἴπαμε… Ὑπογραφὲς ἔπεσαν… Ἀλλὰ ὄχι γιὰ νὰ …ἀποταμιεύονται χρήματα ὑπέρ μας. Αὐτὸ δὲν θέλετε νὰ συνειδητοποιήσετε!!!

  • Οὐδεὶς ἀμφισβήτησε αὐτὴν τὴν συνθήκη. Τὰ τρισεκατομμύρια ὅμως ΔΕΝ ὑπάρχουν!!! Τὰ δόσαμε, τὰ δίνουμε, θὰ τὰ δίνουμε διότι ἡ συνθήκη αὐτή, ποὺ ὑπεγράφη ἀπὸ τοὺς «συμμάχους» μας κι ἐμᾶς, μᾶς ἔχωσε σὲ ἕνα ἀκόμη τρυπάκι γιὰ νὰ χρηματοδοτοῦμε τοὺς τοκογλύφους.
   Μὲ τὸ δημοκρατικό μας Σύνταγμα καὶ τὸ δημοκρατικό μας πολίτευμα ἐξουσιοδοτοῦμε, κατ’ ἐξακολούθησιν, κάθε παπούλια νὰ ὑπογράφῃ ἀν τὶ ἡμῶν.
   Τὸ αὐτὸ καὶ γιὰ τοὺς σαμαροβενιζέλους ἤ ὅπως θέλεις ἐσύ.
   Κᾶνε προσθέσεις, ἀφαιρέσεις, βᾶλε καὶ τὰ τρισεκατομμύρια τῶν τοκογλύφων καὶ λογαριασμὸ δὲν βγάζεις.
   Ἡ μόνη περίπτωσις νὰ συζητήσουμε σοβαρὰ εἶναι νὰ μοῦ πῇς πὼς ΟΥΤΕ αὐτὰ ὑπάρχουν μὰ οὔτε καὶ κάποιο χρέος.

  • Ἔχεις θέμα…
   Τὸ ΔΝΤ καὶ ἡ σύνδεσις τοῦ χρυσοῦ εἶναι συμφωνία.
   Τέλος.
   Τὸ νὰ τὴν ἀκυρώσῃς εἶναι ἄλλο ζήτημα… Τὰ λοιπὰ εἶναι γιὰ …μποῦφλες.
   Νὰ διαβάσῃς τὸ ΦΕΚ καὶ νὰ μὴν ἀκοῦς γενικῶς κι ἀορίστως.

 1. Μπορουν οι οπαδοί του Σώρρα να μου δώσουν επίσημη πηγή με τους λογαριασμούς των καταπιστευμάτων και τις υπογραφες; Επίσημη πηγή θέλω με τους ισολογισμούς όλων ετών.
  ΥΓ Αν δεν υπάρχουν σωρροπρόβατα μην μας τα ξαναπρήξεται.

Leave a Reply