Αὐστριακὴ Βόμβα στὴν Εὐρώπη!!!

Mόλις πριν ένα χρόνο, ένας μαύρος κύκνος προσγειώθηκε στην μέση της Ευρώπης, όταν σε μια «θεαματική εξέλιξη» στην Αυστρία, η «κακή τράπεζα» της χρεωκοπημένης τράπεζας Hypo Alpe Adria, η HETA Asset Resolution AG, η ίδια μετατράπηκε σε προβληματική τράπεζα, με αποτέλεσμα οι πιστωτές της να αναγκασθούν σε ακούσιο «bail-in», μετά την «ανακάλυψη» μίας τρύπας στα κεφάλαια της αξίας 8,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον ισολογισμό της, που σχετίζονται κατά κύριο λόγο με την συνεχιζόμενη επιδείνωση της καταστάσεως στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη.
Η Αυστρία είχε προηγουμένως εθνικοποιήσει την προκάτοχό της HETA, την Hypo Alpe-Adria-Bank International, πριν από έξι χρόνια , όταν αυτή σχεδόν κατέρρευσε εξαιτίας επισφαλών δανείων, που προέκυψαν από την γρήγορη επέκτασή της στην πρώην Γιουγκοσλαβία. Αφού κατέστρεψε παραπάνω από 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ χρημάτων των φορολογουμένων για να στηρίξει την Hypo Alpe, ο υπουργός Οικονομικών Hans Joerg Schelling σταμάτησε την στήριξή της τον Μάρτιο του 2015, προκαλώντας την εξαγορά της από την FMA.

Αυτό ήταν το πρώτο προτεινόμενο «Bail-In» για πιστωτές του δημόσιου τομέα, που συνέβη πριν από παρόμοια αναδιάρθρωση ισολογισμών στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία κατά τους επομένους μήνες. Ή μάλλον δεν ήταν ένα πλήρως εκτελεσμένο «Bail-In», γιατί οι πιστωτές αγωνίστηκαν με νύχια και δόντια για να το αποφύγουν.
Και στην συνέχεια σήμερα, μετά από απόφαση της αυστριακής τραπεζικής ρυθμιστικής αρχής, της Finanzmarktaufsicht (FMA) ή Αρχής για τις Χρηματοπιστωτικές Αγορές, η Αυστρία έγινε επίσημα η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα, που χρησιμοποίησε έναν νέο νόμο, που προβλέπεται στο πλαίσιο της τραπεζικής οδηγίας για την αναδιάρθρωση και την εκκαθάριση των ευρωπαϊκών τραπεζών, για να μοιράσει τις απώλειες της αποτυχημένης τράπεζας στους μεγάλους πιστωτές τους, καθώς μείωσε την αξία του χρέους, που οφείλεται από την HETA Asset Resolution AG.
Τα κυριότερα σημεία της ανακοινώσεως:
Σήμερα, η Αρχή για τις Χρηματοπιστωτικές Αγορές της Αυστρίας (FMA), ασκώντας την λειτουργία της ως αρχή εξυγιάνσεως, σύμφωνα με την πράξη για την αναδιάρθρωση και την εξυγίανση Τραπεζών (BaSAG – Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken), ανακοίνωσε τα βασικά χαρακτηριστικά των περαιτέρω βημάτων για την εκκαθάριση της HETA ASSET RESOLUTION AG.
Τα πιο σημαντικά μέτρα είναι τα εξής:
– 100% bail-in για όλες τις υποχρεώσεις μειωμένης εξασφαλίσεως,
– 53,98% bail-in, με αποτέλεσμα την μείωση της αξίας τους στο 46.02%, για όλες τις επιλέξιμες προνομιακές απαιτήσεις του παθητικού,
– ακύρωση όλων των τόκων από 1.3.2015, όταν η HETA τοποθετήθηκε σε καθεστώς εκκαθαρίσεως, σύμφωνα με την πράξη BaSAG και
– εναρμόνιση της προθεσμίας λήξεως του συνόλου των επιλέξιμων υποχρεώσεων της σε 31/12/2023.
Σύμφωνα με το σημερινό σχέδιο ψηφίσματος για την HETA, η διαδικασία εκκαθαρίσεως θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το 2020, αν και η εξόφληση όλων των απαιτήσεων, καθώς και οι νομικά δεσμευτικές αποφάσεις για όλες τις παρούσες εκκρεμείς δικαστικές διαφορές ρεαλιστικά αναμένεται να εκδοθούν μόνο μέχρι το τέλος του 2023. Μόνον σε αυτό το χρονικό σημείο θα είναι δυνατόν να διανεμηθούν τελικά τα περιουσιακά στοιχεία και να εκκαθαρισθεί η εταιρεία.
Στο πλαίσιο της παραπάνω ανακοινώσεως, η Αυστρία μείωσε τις υποχρεώσεις HETA προς τους μεγάλους πιστωτές της κατά 54 τοις εκατό (54%) και επέκτεινε την διάρκεια όλων των επιλέξιμων χρεών της ως την 31 Δεκεμβρίου του 2023, για να βοηθήσει να καλυφθεί μια τρύπα αξίας 8 δισσεκατομμυρίων ευρώ (9,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων) στον ισολογισμό της HETA. Επίσης, διέγραψε τυχόν υπολείμματα ιδίων κεφαλαίων της και τις μικρότερες απαιτήσεις του παθητικού, καθώς και τυχόν συμπληρωματικά κεφάλαια.
Η Finanzmarktaufsicht ανέλαβε τον έλεγχο της HETA πέρυσι στην πρώτη εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, που σχεδιάστηκαν για να πάψει η χρηματοδότηση από τους φορολογουμένους των διασώσεων τραπεζών.
«Ενώ η εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου για την εξυγίανση και την ανάκαμψη των τραπεζών είναι ανεξερεύνητο έδαφος και από νομικούς και από πρακτικούς όρους, βρισκόμαστε στην πορεία με στόχο την εκκαθάριση της HETA», δήλωσαν οι δύο επικεφαλής της FMA, ο Helmut Ettl και ο Klaus Kumpfmueller. «Η ομαλή εκκαθάριση είναι πιο συμφέρουσα από τις διαδικασίες αφερεγγυότητας μέσω δικαστηρίων».
Όπως γράφει το Bloomberg, η αντιμετώπιση της χρεωκοπίας τραπεζών παραμένει ένα ακανθώδες ζήτημα για την ΕΕ περισσότερα από επτά χρόνια μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers Holdings Inc. Οι διασώσεις στην Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Ιταλία, που πραγματοποιήθηκαν πριν τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανόνες στις χώρες αυτές, προκάλεσαν διαμαρτυρίες για άνιση ή αυθαίρετη μεταχείριση των πιστωτών.
Η αδοκίμαστη οδηγία για την αναδιάρθρωση και εκκαθάριση των τραπεζών της ΕΕ , που βρίσκεται τώρα σε ισχύ σε όλα τα 28 κράτη της ΕΕ, προβλέπει κανόνες και εργαλεία, συμπεριλαμβανομένου του λεγόμενου bail in, για να εξασφαλίσει ότι οι πιστωτές θα μοιρασθούν το βάρος.
Οι πιστωτές δεν ευχαριστήθηκαν και η HETA έγινε πεδίο μάχης για τις διαδικασίες της πρώτης εφαρμογής της BRRD . «Στο επίκεντρο του θέματος είναι 11 δισεκατομμύρια ευρώ χρέους της HETA, που είναι εγγυημένο από την επαρχία Καρίνθια, στην οποία ανήκε η προκάτοχός HETA μέχρι το 2007. Οι εγγυήσεις αυτές αμβλύνουν τις προθέσεις των νέων κανόνων, γιατί σημαίνουν ότι οι απώλειες που επιβάλλονται στους κατόχους ομολόγων θα γίνουν μια απαίτηση σε βάρος της Καρίνθια, η οποία δηλώνει ότι δεν μπορεί να τις πληρώσει. Το κούρεμα της Κυριακής σημαίνει ότι η επαρχία αντιμετωπίζει απαιτήσεις 6,4 δισεκατομμύρια ευρώ, δήλωσε η FMA».
Η προσπάθεια της Καρινθίας να εξουδετερώσει τις εγγυήσεις, αγοράζοντας τα ομόλογα με έκπτωση, απορρίφθηκε από τους ομολογιούχους με επικεφαλής την Commerzbank AG και την Pacific Investment Management Co. Τον περασμένο μήνα. Οι πιστωτές, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η Αυστρία θα έπρεπε να πληρώσει, αν η Καρίνθια δεν μπορούσε, έκαναν αγωγή επίσης σε ένα γερμανικό δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι οι κανόνες της BRRD δεν ισχύουν για την HETA.
Η ανακοίνωση εγκαινιάζει την επομένη και ακόμη περισσότερο ουσιαστική φάση των διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές.
Αφού αρχικά απέκλεισαν μια δεύτερη προσφορά, οι Αυστριακοί αξιωματούχοι αυτή την εβδομάδα εξομάλυναν τον δρόμο για νέες διαπραγματεύσεις για την αποφυγή μακροχρονίου δικαστικού αγώνα. Ο Gaby Schaunig, ο γραμματέας Οικονομικών της Καρίνθια, δήλωσε ότι θα επανεξετάσει μια πρόσφατη πρόταση των πιστωτών και ότι «οποιαδήποτε λύση εκτός δικαστηρίου είναι καλλίτερη από τη νομική οδό».
Σύμφωνα με το Bloomberg, μερικοί από τους πιστωτές σχεδιάζουν να κάνουν μια προσφορά προς την Αυστρία, που θα οδηγήσει σε πληρωμή 82 σεντ για κάθε ευρώ, δήλωσε το Σάββατο ένα πρόσωπο που γνώριζε την προσφορά. Είναι ασαφές πόσοι πιστωτές υποστηρίζουν την προσφορά. Την Τρίτη, οι εκπρόσωποι και των δύο πλευρών θα συναντηθούν επίσης στο Λονδίνο για συνομιλίες, σύμφωνα με μια έκθεση στην Der Standard. Πολλοί πιστωτές έχουν απορρίψει οποιοδήποτε κούρεμα ως επιλογή, ανησυχώντας πως ένα τέτοιο παράδειγμα θα μπορούσε να επηρεάσει τις επενδύσεις τους σε εταιρείες, που αντιμετωπίζουν παρόμοιο οικονομικό πρόβλημα.
Άλλοι είναι πιο πρόθυμοι να διαπραγματευθούν.
Μερικοί πιστωτές είχαν ήδη προσβάλλει την απόφαση της FMA να εφαρμόσει τους κανόνες για την εξυγίανση των ευρωπαϊκών τραπεζών στη περίπτωση της HETA. Απαντώντας στις αντιρρήσεις, η FMA, δήλωσε ότι η εκκαθάριση παραμένει «πλήρως δεσμευτική », προσθέτοντας ότι οι πιστωτές είναι πλέον ελεύθεροι να προσφύγουν στο ομοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο της Αυστρίας:
Προσφυγές ενάντια στην διοικητική απόφαση εκτάκτου ανάγκης της 10.4.2016, η οποία καθορίζει τις σημαντικές δράσεις εκκαθαρίσεως σύμφωνα με την BaSAG, μπορούν να υποβληθούν στην FMA εντός τριών μηνών. Αν γίνει τέτοια προσφυγή, η FMA θα κινήσει την τακτική διοικητική διαδικασία, θα αναγνωρίσει και θα εξετάσει τις υποβληθείσες προσφυγές και στην συνέχεια θα εκδώσει διοικητική απόφαση σε σχέση με την διαδικασία προσφυγής.
Αν υπάρξουν αλλαγές στην σημερινή απόφαση, κατά πάσα πιθανότητα θα χρειασθούν χρόνια για να περάσουν μέσα από το σύστημα των αυστριακών δικαστηρίων. Εν τω μεταξύ, το προηγούμενο έχει τεθεί και περιμένουμε πολλές περισσότερες τράπεζες να ακολουθήσουν το παράδειγμα και να κάνουν «bail-in» στις απαιτήσεις των μεγάλων πιστωτών τους και τελικά , εάν δεν υπάρχει αρκετή αξία για την ικανοποίηση απαιτήσεων, στους καταθέτες τους .
ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
Στις 17.3.2015 είχε δημοσιευθεί ένα σχετικό άρθρο μου.
Σας θυμίζω μερικά από τα τότε σχόλια μου :
«Η έννοια του Μαύρου Κύκνου ταυτίζεται με ένα εξαιρετικά σπάνιο και θεωρητικό ενδεχόμενο, που εντυπωσιάζει όταν συμβεί και που εξηγείται εκ των υστέρων λογικά, αλλά με λάθος μεθοδολογία.
Δυστυχώς αυτό που συμβαίνει στην Αυστρία δεν είναι Μαύρος Κύκνος, γιατί έχει ξανασυμβεί στην ίδια χώρα το 1931 με την περίπτωση της τράπεζας Creditanstalt, από την οποία ξεκίνησε η τραπεζική κρίση και οι τραπεζικές χρεωκοπίες της Μεγάλης Υφέσεως.
Το άρθρο είναι καλογραμμένο και πολύ αναλυτικό, αλλά το μεγάλο μυστικό κρύβεται στον παρακάτω πίνακα:
Αὐστριακὴ Βόμβα στὴν Εὐρώπη!!!1
Αναφέρονται σ΄αυτόν 9 Αυστριακές τράπεζες με συνολική αξία ενεργητικού 62,97 δισεκατομμύρια ευρώ και συνολικά κεφάλαια 3,38 δισεκατομμύρια ευρώ.
Μία απ’ αυτές τις τράπεζες είναι η Ηeta Asset Resolution AG, για την οποία δεν αναφέρεται στον πίνακα αξία ενεργητικού και κεφαλαίων.
Η τράπεζα αυτή δημιούργησε το πρόβλημα του άρθρου.
Η τράπεζα Pfandbriefbank (Österreich) AG (PFBKOS) έχει έκθεση στην Ηeta Asset Resolution AG, σύμφωνα με το άρθρο, ίση με 1,2 δισεκατομμύριο ευρώ.
Το 1,2 δισεκατομμύριο ευρώ είναι το 35,5% του συνολικού κεφαλαίου της Pfandbriefbank (Österreich) AG (PFBKOS) ( !).
Στο άρθρο μαθαίνουμε ότι η Deutsche Pfandbriefbank AG έχει 395 εκατομμύρια έκθεση σε ομόλογα της Ηeta Asset Resolution AG και σκοπεύει να διαγράψει τα 120 εκατομμύρια ευρώ προσεχώς.
Συμπέρασμα: Η Deutsche Pfandbriefbank AG θεωρεί ως εύλογη ζημιά και σκοπεύει να διαγράψει το 30,37% της αξίας των ομολόγων της προβληματικής τράπεζας ιδιοκτησίας της (=120/395).
Αυτό σημαίνει ότι το 10,78% των συνολικών κεφαλαίων της Pfandbriefbank (Österreich) AG (PFBKOS) θα πρέπει να θεωρούνται ως πιθανή ζημιά από το bail-in. (10,78%=35,5%*30,37%).
Η εκκαθάριση της Ηeta Asset Resolution AG θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στο τραπεζικό σύστημα της Αυστρίας.
To 30,37% των 1,2  δισεκατομμυρίων ευρώ είναι 364 εκατομμύρια ευρώ.
Οι τρεις γερμανικές τράπεζες που αναφέρονται στο άρθρο έχουν συνολικά έκθεση σε ομόλογα 1,07 δισεκατομμύρια ευρώ.
Το 30,37% των 1,07 δισεκατομμυρίων είναι 325 εκατομμύρια ευρώ.
Η Καρίνθια έχει έκθεση σε εγγυήσεις 10,2 δισεκατομμύρια ευρώ.
Το 30,37% των 10,2 δισεκατομμυρίων ευρώ δίνει μία πιθανή ζημιά 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ
Αν αφαιρέσουμε από την κεφαλαιακή τρύπα των 7,6 δισεκατομμυρίων ευρώ στα παραπάνω ποσά, απομένει μία ζημιά της τάξεως των 3,81 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Το ερώτημα που προκύπτει τώρα είναι ποιός θα επωμισθεί αυτή την τόσο μεγάλη ζημιά.
Ποιοί είναι οι μυστηριώδεις κάτοχοι, που τους αναλογεί ζημιά 3,81 δισεκατομμυρίων ευρώ και δεν έχουν φανερωθεί έως τώρα;
Ποιοί κατέχουν ομόλογα αξίας 12,54 δισεκατομμυρίων ευρώ και πού εδρεύουν;
Στην Γερμανία, στο Λουξεμβούργο ή στην Γαλλία;
Αναφέρω στις υποψήφιες χώρες και την Γερμανία, γιατί μία από τις κατονομαζόμενες στο άρθρο γερμανικές τράπεζες δεν απεκάλυψε η ίδια την έκθεσή της.
Στις διάφανες Ευρωπαϊκές αγορές της Γερμανίας φαίνεται ότι είναι «προαιρετική» η αποκάλυψη πιθανών ζημιών και συμμετοχών σε άλλες τράπεζες, οπότε δεν αποκλείεται εκ προοιμίου να υπάρχουν και άλλες Γερμανικές τράπεζες «θύματα»… “
Στο σημείο αυτό αναφέρομαι στο σημερινό άρθρο και στην αποκάλυψη ότι η προσφορά της επαρχίας της Καρίνθια να εξαγοράσει με έκπτωση ομολογίες της απορρίφθηκε τον περασμένο μήνα από μερίδα πιστωτών με επικεφαλής την Commerzbank AG και την Pacific Investment Management Co.
Αναζήτησα την Pacific Investment Management Co στο διαδίκτυο και ανεκάλυψα ότι διαχειρίζεται διεθνή κεφάλαια αξίας 20 δισεκατομμύρια δολάρια για θεσμικούς επενδυτές, για επενδυτές μεγάλων εισοδημάτων,  αλλά και πελάτες λιανικής.
Η έδρα της είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο και αυτό ερμηνεύει την συνάντηση της Τρίτης στο Λονδίνο.
Λογικά η Commerzbank ΑG θα έπρεπε ως σήμερα να είχε αποκαλύψει την έκθεσή της σε ομόλογα της HETA και σαν επικεφαλής των πιστωτών, η έκθεσή της σ’ αυτά θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη .
Ο μόνος λόγος που θα δικαιολογούσε την μη αποκάλυψη της εκθέσεως της Commerzbank ΑG στα ομόλογα αυτά έως σήμερα είναι η έκθεση να είναι έμμεση, δηλαδή η Commerzbank να έχει επενδύσει μέσω της Pacific Investment Management Co τα αντίστοιχα κεφάλαια.
Έως τώρα η ενδεχόμενη απώλεια δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά αυτό δεν θα αργήσει.
Θα φροντίσει γι’ αυτό ενδεχομένως η PIMCO για να καθησυχάσει τους επενδυτές της, που σίγουρα θα έχουν καταλάβει τον κίνδυνο από την σημερινή απόφαση της Αυστριακής FMA.
Δεν είναι λίγο να κινδυνεύουν έως το 2023 το 25% των διαχειριζομένων κεφαλαίων της (=5/20).
H τοποθέτηση σε σχήματα όπως η HETA ενδεχομένως έως σήμερα να σταθμίζοταν ως κίνδυνος στο 0%, καθώς η HETA θεωρείτο ως εγγυημένη από επαρχία κράτους της ΕΕ (Καρίνθια) και καθώς σαν εταιρεία ήταν, από πλευράς λειτουργιών για την Αυστρία, κάτι σαν το ελληνικό ΤΧΣ.
Για τον λόγο αυτό υπάρχουν αιτιάσεις ότι δεν έπρεπε να εφαρμοσθούν εναντίον της τα προβλεπόμενα από την ευρωπαϊκή οδηγία, που προβλέπει το bail-in.
Με το δεδομένο αυτό, τα 6,4 δισεκατομμύρια ευρώ εγγυήσεων της Καρίνθια λείπουν από σήμερα ως κεφάλαια από κάποιες μεγάλες ευρωπαἱκές τράπεζες.
Ποιές είναι αυτές;
Θα το δείτε σήμερα στο ταμπλώ του γερμανικού χρηματιστηρίου.
Η περίπτωση της HETA θα διδάσκεται σε μερικά χρόνια σε όλα τα οικονομικά πανεπιστήμια, καθώς θα είναι παράδειγμα για το πώς η διεθνοποίηση της προελύσεως των ιδίων κεφαλαίων μπορεί να μεταδώσει την τραπεζική κρίση στις τράπεζες όλης της Ευρώπης.
Το φυτίλι μόλις άναψε.
Ετοιμασθείτε για μεγάλο μπαμ σε δύο χώρες: στην Αγγλία και την Γερμανία…
Αὐστριακὴ Βόμβα στὴν Εὐρώπη!!!2
(Visited 180 times, 1 visits today)
One thought on “Αὐστριακὴ Βόμβα στὴν Εὐρώπη!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Στήν Ἰταλία τήν εἶδαν …ἀλλοιῶς; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply