Κακοὶ καὶ καλοὶ …μασῶνοι!!!

Κακοὶ καὶ καλοὶ ...μασῶνοι!!!

Καλοὶ καὶ κακοί!
Νὰ τὸ θυμόμαστε αὐτό!

Πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων, γνωστός μου, σὲ μίαν τυχαία συνάντησίν μας σὲ φιλικὸ σπίτι, μὲ ἐνημέρωσε γιὰ κάποιες δράσεις τῶν …«καλῶν» μασώνων», ποὺ ἀγαποῦν τὴν Ἑλλάδα καὶ ποὺ διεχώρησαν ἐδῶ καὶ χρόνια τὴν θέσιν τους ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ δὲν τὴν ἀγαποῦν καὶ ποὺ εἶναι οἱ …κακοὶ τῆς ὑποθέσεως, δημιουργώντας μίαν ἄλλην, ἀνεξάρτητο στοά, μόνον γιὰ …ἑλληνοκεντρικοὺς μασώνους!!!
Ἅκουγα κι ἐγὼ …ἀποβλακωμένη τὶς θεωρίες του καὶ μέσα μου …ἔβραζα.
Τοῦ ἐξήγησα, ὅσο πιὸ ἁπλᾶ καὶ ἥρεμα μποροῦσα, πὼς μεταξὺ δύο κακῶν δὲν χρειάζεται, τώρα πιά, νὰ ἐπιλέγουμε τὸ λιγότερο κακό. Ἡ ἐπιλογὴ ἀνάμεσα στὶς δύο ἐκδοχὲς τοῦ κακοῦ εἶναι πάντα τὸ κακό.
Ὁ ἐχθρὸς τοῦ ἐχθροῦ μου δὲν εἶναι φίλος μου καὶ ὅποιες συμμαχίες μαζύ του εἶναι λυκοφιλίες.
Προσπάθησα, φιλότιμα, νὰ τοῦ ἐξηγήσω πὼς ὁ σκοπὸς δὲν ἁγιάζει τὰ μέσα καὶ πὼς ὅλο αὐτὸ ποῦ σήμερα βιώνουμε εἶναι ἀποτέλεσμα πράξεων αὐτῶν τῶν καραγκιόζηδων, ποὺ ἐμπρὸς στὴν δική τους ἀνέλιξιν καὶ τὸ βόλεμα, ἀμέτρητες φορὲς θυσίασαν τὸ συμφέρον τοῦ ἔθνους.

Ἀδύνατον νὰ συμφωνήσουμε μὲ τὸ ἄτομον. Τόσο ἀποφασισμένος καὶ τόσο προσκολλημένος στὶς ἀπόψεις του, ποὺ σηκώθηκε ἔξαλλος, βρίζοντάς με καὶ ἀπειλώντας με, γιὰ νὰ ἀποχωρήσῃ. Λίγο πρὶν φύγῃ σφύριξε ἀπειλητικὰ στοὺς οἰκοδεσπότες πὼς στὴν ζωή τους χωρᾶ ἤ αὐτὸς ἤ ἐγώ.

Λίγες ἡμέρες ἀργότερα, σὲ ἄλλον χῶρο, μὲ φίλο αὐτὴν τὴν φορά, ἔμαθα πὼς ὁ …σεβάσμιος προωθεῖ τὴν …«διάσωσίν μας μέσῳ τῶν (γνωστῶν) καταπιστευμάτων» τοῦ Σῶῤῥα καὶ τῆς συμμορίας του.
Ἄν καὶ τοῦ ἀπέδειξα, γιὰ πολλοστὴ φορά, πὼς ΔΕΝ ἰσχύουν αὐτὲς οἱ παπαρολογίες καὶ πὼς ἡ σύμβασις ποὺ μᾶς ἔχωσε στὸ ΔΝΤ (συμφωνία Μπρέτον Γοῦντς καὶ λοιπὰ καὶ λοιπὰ καὶ λοιπά…!!!) ΔΕΝ περιλαμβάνει, ὡς τμῆμα της, τὴν ἐπιστροφὴ τῶν χρημάτων μας, ἐν τούτοις ὁ φίλος ἐπέμενε στὴν ὕπαρξίν τους, κάτι ποὺ ἀπὸ τὸ ἐν λόγῳ ΦΕΚ, τὸ ὁποῖον διαρκῶς μοῦ ὑπενθύμιζε, δὲν ἀποδεικνύεται. Στὴν προσπάθειά μου νὰ ἐνεργοποιήσω τὴν λογική του ἀντιμετώπισα θυμό, ὀργή, κοτσανολογία καὶ τὸ συμπέρασμά του: «δὲν θέλεις νὰ σωθοῦμε!!!».
Σήκωσα τὰ χέρια ψηλά, ἐφ΄ ὅσον συζητᾶμε πάντα γιὰ πρόσωπο ποὺ γνωρίζω ἐδῶ καὶ χρόνια, ἀπεσύρθην καὶ …ἔκοψα κάθε ἐπαφή!
Θὰ ἐπικοινωνήσω μαζύ του ὅταν θὰ ἀποκατασταθῇ ἡ λογική του καὶ θὰ καταῤῥεύσουν οἱ θεωρίες τῆς …καλῆς μασωνικῆς στοᾶς, τῆς ὁποίας ναὶ μέν, κατὰ τὰ λεγόμενά του, δὲν εἶναι πλέον μέλος, ἀλλὰ σαφῶς ἀκόμη οἱ …«γραμμές» της τὸν …ἐλέγχουν!!!

Τέλος, πρὸ περίπου μίας ἑβδομάδος, νέο κρούσμα ἀπὸ κάποιον, ποὺ δὲν μοῦ εἶχε δηλώση καὶ τὴν μασωνική του ἰδιότητα. Ἀνεφέρθη σὲ κάτι ὐποθέσεις μηχανοῤῥαφιῶν, δολοφονιῶν, πνευματικῶν πολέμων καὶ λοιπὰ καὶ λοιπὰ καὶ λοιπά. Αὐτὴν τὴν φορὰ ὅμως δὲν ἔχασα τὸν χρόνο μου νὰ ἐξηγῶ τὰ ἀνεξήγητα.
Ἐφ΄ ὅσον ξεκαθάρισα πὼς ὁ πόλεμος εἶναι πράγματι πνευματικός, (γιὰ τὴν ἀκρίβεια νοητικός) διευκρίνησα, γιὰ μία καὶ τελευταία φορά, πὼς τὰ μυστικὰ δὲν θὰ βοηθήσουν κάποιον νὰ κερδίσῃ αὐτὸν τὸν πόλεμο. Ἐπεσήμανα πὼς ἡ Ἑλλὰς δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ σκοτάδια, συνωμοσίες, σκευωρίες, μυστικὰ τάγματα, μυστικὲς ὀργανώσεις και μασωνικὲς στοές. Κι ἔφυγα. 
Ὄχι ἀπογοητευμένη ὅμως… Ἀντιθέτως…

 Γιατί δέν αἰσθάνομαι ἀπογοητευμένη;
Μᾶλλον γιατί, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, διεπίστωσα πὼς αὐτὸ τὸ τερατούργημα, ποὺ μᾶς ἔπεισαν πὼς εἶναι ἡ Ἑλλάς, ἔχει τελειώσει καὶ πρέπει, ὅλοι αὐτοὶ ποὺ αἰσθάνονται ἀκόμη Ἕλληνες, μέσα στὴν τόση παραζάλη καὶ παραπληροφόρησιν, νὰ σταθοῦν στὰ πόδια τους, ὑπὸ νέα πρίσματα, μὲ νέες στοχεύσεις καὶ μακρυὰ ἀπὸ ἐξαρτήσεις. (Κάτι ποὺ ἤδη συμβαίνει φυσικά, ἀλλὰ ὐπογείως…!!!)
Ἐπίσης συνειδητοποίησα, γιὰ ἀκόμη μίαν φορὰ πὼς ἐὰν δὲν τελειώσουμε διὰ παντὸς μὲ αὐτὸ τὸ βρωμερὸ σύστημα διακυβερνήσεως, τῶν μυστικῶν καὶ τῶν ψεμμάτων, δὲν θὰ δοῦμε ἰσονομία, δικαιοσύνη καὶ ἰσοῤῥοπίες ἐπὶ τοῦ πλανήτου. Πάντα, οἱ ἀπὸ ἐδῶ κακοὶ θὰ τὰ βάζουν μὲ τοὺς ἀπὸ ἐκεῖ κακούς, ποὺ κατὰ περίπτωσιν κι ἀναλόγως τῆς προπαγάνδας, θὰ αὐτοαποκαλῶνται καλοί, γιὰ νὰ ἐπικρατήσουν, ἔνᾦ ἀνάμεσά τους τὸ δικό μας αἷμα θὰ ποτίζη τὴν γῆ.
Τέλος, ἄν καὶ πράγματι φαίνονται ὅλοι αὐτοὶ ποὺ σήμερα ἐπικρατοῦν, νὰ εἶναι οἱ πολλοί, στὴν πραγματικότητα, σὰν σφετεριστές, ἁπλῶς φαίνεται νὰ ἐπικρατοῦν, μέσῳ τῆς προπαγάνδας καὶ τῆς ἀπειλῆς, δημιουργώντας ἐντυπώσεις, ποὺ ὅμως δὲν ἰσχύουν. Ἡ πραγματική τους ἰσχὺς ἦταν ἡ δική μας ἄγνοια, ποὺ ὅμως τώρα πιὰ δὲν ὑπάρχει. Ὅλο καὶ περισσότεροι βλέπουν ὅλο καὶ καθαρότερα καὶ ἀπειλοῦν τὴν ἐξουσία τῶν κακοποιῶν.
Ὅσες πιστώσεις χρόνου κι ἐὰν κερδίσουν, τὸ τέλος τους εἶναι ἤδη ἐδῶ καὶ εἶναι δεδομένον.
Ἔπαιξαν, ἔχασαν καὶ τώρα ἀναμένεται κι ἐπισήμως ἡ κατάῤῤευσίς του.

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Ὁ τίτλος ἔπρεπε νὰ εἶναι «καλοὶ καὶ κακοὶ καραγκιόζηδες» ἤ «καλοὶ καὶ κακοὶ ἐντεταλμένοι» ἤ «κακοὶ καὶ καλοὶ ἐλεγχόμενοι» ἤ… διαλέξτε ἐσεῖς.

Υ.Γ.2. Ναί, τρελλαίνονται μὲ τὴν νέα πραγματικότητα, ὅπως ἐξελίσσεται καὶ λυσσοῦν. Θὰ προσπαθήσουν νὰ μᾶς σκορπίσουν μὲ θανατικά, μὲ δολιοφθορὲς καὶ μὲ παραπληροφορήσεις. Κάποιοι ἀπὸ ἐμᾶς θὰ χαθοῦν, μὰ εἶναι πλέον βέβαιον πὼς κάποιοι θὰ ζήσουν γιὰ νὰ βάλλουν τὴν ταφόπλακα στὰ μορφώματά τους.

εἰκόνα

(Visited 292 times, 1 visits today)
Leave a Reply