Ὁ φίλος μου ὁ …Μῆτσος καὶ οἱ …νάνοι!

Ὁ φίλος μου ὁ ...Μῆτσος καὶ οἱ ...νάνοι!

Ἐχθές, κατόπιν τῆς δημοσιεύσεως τοῦ σημειώματος ποὺ ἔλαβα γιὰ τὸν Σώρρα, ἐδέχθῃν ἕνα τηλεφώνημα ἀπὸ τὸν καλό μου φίλο …Μῆτσο!!! 

Ὁ …Μῆτσος μας λοιπόν, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, ἰσχυρίστηκε πὼς εἴμαστε νάνοι, μικρόβια, τιποτένιοι, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ καταλάβουμε τὸ τὶ παίζεται πίσω ἀπὸ τὶς πλᾶτες μας.
Ἰσχυρίστηκε ἐπίσης πὼς κάποτε εἴχαμε ἕναν Ῥότσιλντ καὶ τώρα ἔχουμε δέκα ἀπὸ δαὔτους.
Εἶναι φυσικὸν ἐπόμενον νὰ ἔλθουν σὲ σύγκρουσι τὰ συμφέροντα τῶν τραπεζιτῶν.
Ἔως ἐχθές, λέει, ἤμασταν ὑπόλογοι καὶ δεμένοι στὸ ἇρμα τοῦ ἑνὸς Ῥότσιλντ.
Σήμερα ὅμως ἕνας ἄλλος, ἕνα ἄλλο παρακλάδι αὐτῆς τῆς ἁμαρτωλῆς οἰκογενείας, ἔχει ἀποφασίσει νὰ πάρῃ τμῆμα τῆς πίττας.  (Ὅπου πίττα ἐμεῖς φυσικά… Ἡ Ἑλλάς, τὰ δάνειά της, τὰ «δάνειά» της, οἱ σωτῆρες της, μαζὺ μὲ τοὺς «σωτῆρες» της, τὰ πετρέλαια, τὰ ὀρυκτά, τὰ πολύτιμα μέταλλα, ὁ ἀέρας μας, τὸ νερό μας, ἡ θάλασσά μας καὶ τὰ ….τομάρια μας!!!) 
Αὐτὸ ἰσχυρίστηκε ὁ …Μῆτσος, ὁ φίλος.

Ἐν τάξει λοιπόν…
Ἔχει δίκαιον ὁ κάθε …Μῆτσος.
Ὅπως ἔχει δίκαιον κι ὁ Δέμος, ποὺ ἀπήντησε μετρημένα μέν, ἀλλὰ οὐσιαστικῶς ὑπὲρ τοῦ Σώρρα.
Ὅπως ἔχει δίκαιον κι ὁ κάθε ἕνας ποὺ ἔχει ἐπενδύσει συναισθηματικῶς, διότι ὁ ἴδιος ἔχει ἀπελπιστεῖ, σὲ κάθε Σώρρα καὶ σὲ κάθε τάξιμο.

Ὁ πνιγμένος ἀπὸ τὰ μαλλιά του πιάνεται! Κι ἐδῶ ἔχουμε ὁμαδικὸ πνιγμό.

Ἀγαπητοί μου φίλοι.
Εἰλικρινῶς, θεωρῶ πὼς δικαιούμαστε μεγαλυτέρας  διαυγείας. 
Ναί, ὁ φίλος ὁ …Μῆτσος, σὲ μίαν κατάστασιν ἀπολύτου ἐκνευρισμοῦ, μοῦ ἔστειλε ἕνα μήνυμα ἀπελπίσίας, μὲ σκυλόβρισε στὸ τηλέφωνο καὶ τελικῶς μοῦ τὸ ἔκλεισε!
Βλέπετε, ὁ Ῥότσιλντ, τὰ σόγια του, τὰ συμπεθεριά του καὶ οἱ γκόμενες εἶναι σαφῶς πολὺ ἰσχυρότεροι τῆς μικρῆς μας Ἑλλαδίτσας!
Σωστά;

Λᾶθος!
Ἐὰν ἦταν πράγματι ἔτσι, τότε δὲν θὰ ἔβγαιναν τόσες καὶ τόσες φωνές, ἰδίως τὸν τελευταῖο καιρό, νὰ συζητοῦν, καὶ κάποιες φορὲς νὰ ζητοῦν, ἤ ἀκόμη καὶ νὰ ἀπαιτοῦν, διαγραφὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ χρέους.
Δὲν γνωρίζω τὶ μοχλεύσεις συμβαίνουν, οὔτε τὸν τρόπο ποὺ ἔχουν δέσει τὰ ἅρματά τους, οὔτε τὰ λογιστικὰ μαγειρέματά τους. Αὐτὸ ποὺ γνωρίζω εἶναι πὼς ΤΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΜΟΥΝ τὴν πτώχευσιν τῆς Ἑλλάδος!
Ἄλλος μιλᾶ γιὰ κάποια τρὶς ποὺ θὰ χαθοῦν.
Ἄλλος γιὰ ἐξαφάνισιν τῆς Εὐρώπης.
Κάποιος τρίτος γιὰ καταστροφὴ τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας.
Κᾶντε μία βόλτα στὸ διαδίκτυον καὶ θὰ τὸ ἀντιληφθεῖτε.
Θέλετε παραδείγματα αὐτῶν πού τό ὑποστηρίζουν;
Ὁ Κλάους Ἄνταμ, καθηγητὴς Οἰκονομικῶν Πανεπιστημίου Mannheim.
Ὁ Ἄρβιντ Βιρμάνι, ἐκπρόσωπος τῆς Ἰνδίας στὸ ΔΝΤ.
Ὁ Γερμανὸς οἰκονομολόγος Κρίστιαν Κόισνιγκ, διευθυντὴς τοῦ Αὐστριακοῦ Ἰνστιτούτου Ἀνωτέρων Σπουδῶν,  ἐπίσης συζητᾶ γιὰ μὴ ἀποφυγὴ διαγραφῆς.
Ὁ ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ οἰκονομικοῦ συμβουλίου τῶν Γερμανῶν Χριστιανοδημοκρατῶν Κοῦρτ Λάουκ, σύμβουλος τῆς Μέρκελ συζητᾶ γιὰ κουρέματα καὶ μερικὲς διαγραφές. 
Ἡ περίφημη  Goldman Sachs, μὲ τὴν ὁποίαν κάποιοι μᾶς ἔδεσαν χειροπόδαρα, ἐπίσης ἔχει ἀρχίσει καὶ προτείνει μερικὲς διαγραφὲς καὶ μειώσεις.
Ἀκόμη καὶ τὸ The Economist κάνει ἀναφορὰ γιὰ μερικὴ τουλάχιστον διαγραφή.
Δὲν εἶναι ὅμως μόνον οἱ Εὐρωπαῖοι. Δεκάδες φωνές, λογικὲς καὶ μή, ἀπὸ ὅλον τὸν πλανήτη συμφωνοῦν στὴν μερικὴ ἤ ὁλικὴ διαγραφὴ τοῦ «χρέους» μας.
Γιατί; Πῶς εἶναι δυνατόν, μία κουτσουλιά στόν χάρτη, νά κρατᾶ τήν τάπα τῆς βάρκας πού ἐπάνω της στηρίζεται ἡ παγκόσμιος οἰκονομία; Γίνεται; 

Κι ὅμως, γιὰ λόγους ποὺ ἀδυνατῶ νὰ κατανοήσω,  γίνεται!
Τρέμουν τὴν χρεοκοπία μας… Αὐτοὶ γνωρίζουν καλλίτερα τὸ γιατί!
Πρὸς τοῦτο μᾶς τσιτσιρίζουν… Ἀλλὰ νὰ μᾶς ἀφήσουν νὰ πᾶμε στὸν πᾶτο δὲν τὸ ἀντέχουν! Εἴπαμε, κουτσουλιὰ κουτσουλιά, ἀλλὰ καὶ τάπα!!!! 
Καὶ εἰλικρινῶς… Ἐὰν κρίνω ἀπὸ τὶς τακτικές τους, ποὺ δυστυχῶς γιὰ αὐτοὺς ἐπαναλαμβάνονται, τότε καταλήγω στὸ συμπέρασμα πὼς ἁπλῶς ἔχουν ἀρχίσει νὰ βάζουν κάποιους ἀπὸ τοὺς παπαγάλους τους νὰ ἀναφέρονται σὲ κάτι ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως θὰ συμβῇ! Θὰ διαγραφοῦν ὅλα! Πραγματικὰ καὶ φανταστικά!
Αὐτὸ νὰ τὸ χωνέψουμε!!!!

(Ἔτσι δέν ἔκαναν μέ τό Ἰράκ; Μέ τήν Λιβύη; Μέ τήν Συρία; Μέ τήν Σερβία; Δέν ξεκίνησε κάποιος, τάχα μου τάχα μου ἄσχετος τῶν ἀσχέτων, νά καταγγέλλῃ τά ὑποτιθέμενα προβλήματα; Καί δέν ἐξακολούθησαν μετά κάποιοι ἄλλοι; Καί δέν ἔσβησαν ἀπό τόν χάρτη ὅλοι αὐτοί πού μπῆκαν στό στόχαστρο;)

Γιατί λοιπόν καθόμαστε καί συζητᾶμε γιά Σώρρα καί μπόρα μπόρα;
Μήπως διότι οἱ φόβοι μας εἶναι μεγαλύτεροι ἀπό τίς φωνές, ἴσως καί κραυγές, τῆς διαισθήσεως καί τῆς κοινῆς λογικῆς;
Τί στό καλό φοβόμαστε;
Μίαν χρεοκοπία;

Μὰ εἴμαστε χρεοκοπημένοι ἤδη! Ἐδῶ καὶ μῆνες, ἴσως καὶ χρόνια..
Ναί, εἴμαστε χρεοκοπημένοι. Καὶ δὲν ἀναφέρομαι μόνον στὴν χρεοκοπία τῶν ἀξιῶν, τῆς συνειδήσεως, τῶν ἠθῶν. Σιγά… Ποιός ἀσχολεῖται πλέον μέ αὐτά;
Ἀναφέρομαι μόνον στὴν χρεοκοπία τῆς τσέπης μας.
Μόλις τὸ σύστημα λίγο κλυδωνίστηκε, δὲν εἴχαμε τρόπους διαφυγῆς καὶ τόπους νὰ σταθοῦμε!
Σὰν τὰ ὥριμα φροῦτα πέσαμε…
Τσοῦπ, πᾶρε κάτω τοὺς Ἕλληνες!
Τρομοκρατημένοι κυττᾶμε σήμερα τὴν κατάστασιν, ἀπελπισμένοι ἀντικρύζουμε τὸ μέλλον, ξέπνοοι φυτοζωοῦμε, πορευόμενοι  ἐν μέσῳ ἀπολύτου φόβου, ἀδιεξόδων καὶ παγίδων! Μουδιάσαμε! Οἱ αὐτοκτονίες αὐξάνονται καθημερινῶς! Οἱ πτωχεύσεις ἐπίσης. Ξεκίνησαν καὶ οἱ κατασχέσεις. Γιατί; Τί στό καλό;  Μόνον σπίτια ἐπιχειρήσεις κι αὐτοκίνητα ἤμασταν; Μόνον γιά αὐτά ἀξίζουμε; Τίποτα περισσότερο; Μόνον γιά αὐτά ἀξίζει νά παλέψουμε; Τά παιδιά μας; Σέ ποιάν κοινωνία θέλουμε νά ζήσουν; Σέ αὐτήν πού μισήσαμε ἤ σέ μίαν ἄλλην, μέ ἄλλες δομές, ἄλλην λογική κι ἄλλες προοπτικές; Καί γιατί νά περιορίζουμε τό μέλλον τους μέ βάσει τά δικά μας, ἀποδεδειγμένα λανθασμένα, πρίσματα;

Δὲν ἐμπιστεύομαι κανέναν. Δὲν θέλω κανέναν δυνάστη.
Γιὰ ἐμέναν δὲν ὑπάρχει λόγος ἐπιλογῆς ἀνάμεσα στὸν Ἄλφα δυνάστη καὶ στὸν Βῆτα, διότι ὁ Βῆτα θὰαα εἶναι λιγότερο σκληρὸς ἀπὸ τὸν Ἄλφα. Δυνᾶστες καὶ οἱ δύο. Προτιμῶ νὰ εἶμαι πεινασμένη, παγωμένη, ξυπόλυτη ἀλλὰ ἐλεύθερη. Δὲν θέλω οὔτε ζέστη, οὔτε ῥουχισμό, οὔτε τροφή, ἐὰν εἶναι νὰ ἔχω ἀφεντικά! Θὰ ζήσω μὲ ῥίζες κι ἀέρα. Ἀλλὰ θὰ εἶμαι ἐλεύθερη!

Ξέρετε τί μοῦ εἶπε λοιπόν ὁ …Μῆτσος;
Ὁ ἕνας Ῥότσιλντ, ποὺ μᾶς ὁδήγησε στὴν σημερινὴ κατάστασιν, εἶναι χειρότερος ἀπὸ τὸν ἄλλον Ῥότσιλντ, ποὺ θέλει νὰ αὐξήσῃ τὸν ἀριθμὸ τῶν πληθυσμῶν ποὺ ἐπηρεάζει. Συνεπῶς αὐτὴν τὴν στιγμή, ὁ Ἑλληναρᾶς φίλος μου …Μῆτσος, προτιμᾶ νὰ πᾶμε στὸν Βῆτα Ῥότσιλντ, διότι τοὐλάχιστον θὰ ἔχουμε ἕνα πιάτο φαγητό!
Καί δέν ντρεπόμαστε νά τό συζητᾶμε βρέ Ἕλληνες ἐτοῦτο; Δέν ντρεπόμαστε;

Κοινὴ διαπίστωσις εἶναι πὼς  μᾶς ἔχουν δέσει χειροπόδαρα. Ὁ ἕνας Ῥότσιλντ; Ὁ ἄλλος; Τί σημασία ἔχει; Ἔχει σημασία τό ὄνομα τοῦ ἀφέντου γιά τόν σκλάβο; Ἤ μήπως ἔχει σημασία καί ἀξία ἡ ζωή του; Καί γιά πόσον καιρό ἀκόμη θά συζητᾶμε γιά τήν ζωή τοῦ σκλάβου; Μήπως φθάσαμε στό δέν πάει παρακάτω; Μήπως φθάσαμε σέ ἐκεῖνον τό σημεῖον πού δέν ἔχει ἐπιστροφή;

Ὁ πάτος πλησιάζει. Δὲν τὸν φθάσαμε ἀκόμη. Ἀλλὰ πλησιάζει.
Κι ὁ πάτος ἴσως νὰ ἔχῃ σκοτάδια, ἀλλὰ ἔχει καὶ σημεῖα νὰ πατήσουμε, νὰ στηρικτοῦμε καὶ νὰ ὁρμήξουμε πρὸς τὴν ἔξοδο.
Γιατί λοιπόν τώρα, πού κατρακυλῶ ἀτάκτως, νά δεκτῶ σανίδα σωτηρίας; Γιά νά μήν φθάσω στόν πάτο καί γιά νά μήν κάνω αὐτό πού μπορῶ νά κάνω μόνη μου; Γιατί νά ἔχω μπαστουνάκια, προστᾶτες καί σωτῆρες; Γιατί ἐπί τέλους νά μήν ἀποφασίσω πώς ἔχω δικαίωμα στήν ἐλευθερία; Τόσο ὑψηλό εἶναι αὐτό τό τίμημα;

Ἄς σκεφθεῖτε ὅ,τι θέλετε. Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει.
Τὸν Σώρρα, τὸν κάθε Σώρρα, τοὺς χρηματοδότες του, τὰ ἀφεντικά του καὶ τέλος πάντων κάθε ἕναν ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ μὲ κρατάῃ σιδηροδέσμια δὲν τὸν θέλω.
Δὲν ἀναγνωρίζω κανένα χρέος. Συνεπῶς δὲν χρειάζομαι καὶ κάποιον νὰ τὸ ἐξαγοράσῃ, διότι ὅταν θὰ τὸ ἐξαγοράσῃ αὐτομάτως αὐτὸ θὰ σημαίνῃ καὶ ἀποδοχή του. Ἐγὼ ὅμως ἀρνοῦμαι τὴν ὕπαρξίν του.
Γιατί λοιπόν νά συζητήσω μέ κάποιους πού ξεκινοῦν ἀνάποδα; Γιατί νά συνδιαλαγῶ μέ κάποιους πού μοῦ προτείνουν ἄλλους ὅρους στήν σκλαβιά μου; Γιατί νά ἐπιμένω στό νά παραμείνω σκλάβος; Τί στό καλό; Ξεχάσαμε τό τί σημαίνει ἐλευθερία; Κι ἐάν ναί, πάψαμε νά τήν ποθοῦμε; Μά ὑπάρχει ὡραιοτέρα ἐρωμένη ἀπό αὐτήν γιά τόν Ἕλληνα;

Δὲν μπορῶ νὰ πείσω κανέναν. Δὲν θέλω νὰ πείσω κανέναν.
Προβληματίζομαι… Καταθέτω τὶς σκέψεις μου, τὶς ἀμφιβολίες μου καὶ τὶς ἀντιρρήσεις μου. Ὁ κάθε Σώρρας ἔχει διασφαλίσει πιθανότατα ὅλα ἐκεῖνα τὰ νομότυπα ἔγγραφα, ποὺ θὰ μᾶς ὁδηγήσουν στὸ νὰ ἀλλάξουμε ἀφεντικά.
Μίαν ἀπορία, ποὺ ὅλοι μας θὰ ἔπρεπε νὰ ἐκφράζουμε, εἶναι τὸ γιατὶ θὰ πρέπῃ νὰ καταβάλουμε σὲ φυσικὸ πρόσωπο, γιὰ 99 χρόνια, τὶς δόσεις. Τὸ ὁποῖον ὅμως πρόσωπο, ὅπως ὅλοι μας φυσικά, ἔχει συγκεκριμένη διάρκεια ζωῆς ἐπὶ τοῦ πλανήτου.  Γιατί ὄχι γιά 30 χρόνια; Ἤ γιά 35; Ἤ γιά 40; Δέν εἶναι σαφῶς πιό λογική διάρκεια γιά ἕναν ἄνθρωπο καί τήν φυσική του παρουσία ἐπί τῆς γῆς; Μήπως ἐδῶ συζητᾶμε γιά κάτι ἄλλο; Μήπως ὁ ἄγνωστος «φίλος», καί συντάκτης τῆς δημοσιεύσεως,  ἔχει ἀπόλυτον δίκαιον;

Ἀλλὰ ἄς ὑποθέσουμε πὼς ὅλα αὐτὰ ποὺ ἔχω δημοσιεύσει, εἶναι λᾶθος. Τότε γιατί αὐτός ὁ Σώρρας δέν ἐξαγοράζει τό χρέος μερικῶν Ἑλλήνων πού ἔχουν φθάσει στό χεῖλος τῆς καταστροφῆς, πρό κειμένου νά γλυτώσουμε τίς ἐπόμενες αὐτοκτονίες; Μήπως τό ἀέρα πατέρα χρῆμα  δέν ἔχει καμμίαν ὑπόστασιν στήν καθημερινότητα; Μήπως εἶναι κι αὐτό μερικές πληκτρολογήσεις; 
Καὶ τέλος, γιατί ξεκίνησε ὅλη αὐτή ἡ κίνησις ἀπό τούς Ἕλληνες ἐθνικούς; Μήπως αὐτούς οὐσιαστικῶς στοχεύουν; Μήπως θέλουν νά τούς ἀνυψώσουν; Ἤ μήπως θέλουν νά τούς ἐξαφανίσουν; 

Ὁ …Μῆτσος δὲν ἀπήντησε σὲ κανένα ἀπὸ τὰ ἐρωτήματά μου, διότι ἁπλούστατα μοῦ ἔκλεισε τὸ τηλέφωνο. Δὲν στάθηκε νὰ τὰ ἀκούσῃ…
Ἐλπίζω μόνον νὰ τὰ διαβάσῃ, μήπως καὶ προβληματιστῇ.
Διότι δυστυχῶς, ἀκόμη καὶ τώρα μόνον μὲ τὸ κάτω κεφάλι σκεπτόμαστε.

Φιλονόη. 

 Υ.Γ.1. Τὰ ἔχω ξανακούσει ὅλα αὐτά. Στὸ παρελθὸν ἔχω δεκτεῖ ἐπιθέσεις γιὰ τὶς θέσεις μου, ἀπέναντι σὲ πρόσωπα, ποὺ ἀπεκαλύφθησαν γιὰ τὸ εἶδος τους. Τότε μὲ ἀποπῆραν… Τώρα δὲν ὁμιλοῦν… Ἄς ἔχουμε ὑπομονή… Θὰ δείξῃ…. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς μόνον τὸν χρόνο ἔχουμε σύμμαχό μας πλέον!

Υ.Γ.2. Ὅπως ἀντιλαμβάνεστε, κατὰ πῶς τὰ λέει ὁ Μῆτσος, πρέπει νὰ ἀρχίσω νὰ κονταίνω. Ἀρκετὰ ψήλωσα! 

(Visited 68 times, 1 visits today)
6 thoughts on “Ὁ φίλος μου ὁ …Μῆτσος καὶ οἱ …νάνοι!

  1. Ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ ἀνούσια ἕνα πρᾶγμα συνεκράτησα Φιλονόη. Κάπου γράφεις ὅτι “Ὁ κάθε Σώρρας ἔχει διασφαλίσει πιθανότατα ὅλα ἐκεῖνα τὰ νομότυπα ἔγγραφα, ποὺ θὰ μᾶς ὁδηγήσουν στὸ νὰ ἀλλάξουμε ἀφεντικά”
    Ἐκεῖνο λοιπὸν τὸ ὁποῖον ἀδυνατῶ νὰ ἀντιληφθῶ εἶναι αὐτὴ ἡ ἐμμονὴ περὶ ἀλλαγῆς ἀφεντικῶν. Σώνει καὶ καλὰ πρέπει νὰ ὑπάρχουν ἀφεντικά; Χωρὶς αὐτὰ οὐδέν; Εἰλικρινῶς δὲν τὸ ἀντιλαμβάνομαι.
    Τέλος πάντων….

Leave a Reply