Ὥρα γιὰ …τρολιές!!!

Ὥρα γιὰ τρολιά…

Αὐτὴ ἡ φωτογραφία, «παρελαύνει» ἀπὸ ἀντὶ-προχθὲς στὸ διαδίκτυον.
Ἐχθές, μοῦ ἐζητήθη νὰ τὴν σχολιάσω.

Εἰλικρινῶς, δὲν ἔχω κάτι νὰ πῶ. Χαίρομαι πού, τοὐλάχιστον, ὁ Alexis δὲν εἶναι ἀγκαλιὰ μὲ δύο μαντραχαλάδες.

Μόνον δύο παρατηρήσεις ἔχω νὰ κάνω:

  1. Λυπᾶμαι τὶς κοπέλες καὶ
  2. Πολὺ φοβᾶμαι πὼς πῆρε φόρα κι ὅ,τι ἔκανε σ’ αὐτές, τὸ κάνει τώρα στὴν Χώρα.

Φαντάζομαι ὅτι οἱ περισσότεροι ποὺ τὸν βρίζουν, μὲ ἀφορμὴ αὐτὴν τὴν φωτογραφία, τὸν κάνουν ἀπὸ …ζήλια!
Προσωπικὰ δὲν ἔχω κάτι μεμπτὸ νὰ τοῦ καταλογίσω, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ὕφος του: πιὸ ξενέρωτος γίνεσαι …Σακχάρα!!!

Ἀριστερὴ συντροφικότης σὲ ὅλο της τὸ μεγαλεῖο…

(ἐπειδὴ πρὶν λίγο μ’ ἐνημέρωσαν ὅτι εἶναι «hoax» ἡ φωτογραφία, νὰ προσθέσω κάτι ἀκόμη: 

  1. Κρίμα γιατὶ βρῆκα καὶ κάτι καλὸ νὰ πῶ γιὰ δαὔτον καὶ
  2.  Τὴν ἀφήνω ὡς ἔχει, γιὰ νὰ ῥίξουμε κάποιες …τρολιές…!!! Τὸ σηκώνει ἡ περίστασις!) 

Μεταξᾶς Γιῶργος

(Visited 439 times, 1 visits today)
Leave a Reply