Ῥαγιάδες ἐσεῖς, τὰ παιδιά σας καὶ τὰ παιδιὰ τῶν παιδιῶν σας…

Ἡ ἄλλη συμφωνοῦσε μαζύ μου μέχρι ποὺ ἀνεφέρθην στὸ κόμμα της…
Μοῦ ἐπετέθη μὲ ἀπίστευτη σφοδρότητα…

Ὁ ἄλλος συμφωνοῦσε μαζύ μου μέχρι ποὺ ἀνεφέρθην στὸν Πρόεδρο τοῦ κόμματος, ποὺ ὑποστηρίζει…
Μοῦ ἐπετέθη μὲ ἀνήκουστο χυδαιότητα…

Ξέρετε κάτι….
Γ@μῶ τὰ κόμματά σας καὶ τὶς ἱερές σας ἀγελάδες….
Οὔτε τὸ 55-59,  οὔτε τὸ 60-64, οὔτε τὸ 67, οὔτε τὸ 69-73, οὔτε τὸ 74 σᾶς ἔγιναν μάθημα….

Μείνετε ἐκεῖ…
Ῥαγιάδες ἐσεῖς, ῥαγιάδες καὶ τὰ παιδιά σας, ῥαγιάδες καὶ τὰ παιδιὰ τῶν παιδιῶν σας…

Καὶ μὴν πιάνετε στὸ στόμα σας τὴν λέξη Πατρίδα…!!!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply