Γνωρίζουν οἱ σφουγγοκωλάριοι τὸ καλλίτερο χαρτὶ …ὑγείας!!!

Κάποιος νὰ παρηγορήσῃ τὴν ἐθνική μας drama Queen Ἄδωνι.

Συνειδητοποιεῖ ὅτι ἐὰν καὶ ὅταν γίνῃ κυβέρνησις (λέμε τώρα..), πρέπει νὰ πάρῃ ὅλα τὰ μέτρα.

Εἶναι καὶ τὸ κλίμα μεγαλοβδομαδιάτικο…
Δἒν βοηθᾶ ψυχολογικὰ βρὲ παιδί μου, ψηφίσει δὲν ψηφίσει, ποσῶς.

Ἐνῶ ἂν ἦταν κυβέρνησις ἀπὸ τώρα, ἔ, ὅσο νὰ εἶναι, θὰ διεπραγματεύετο «σκληρότερα» μὲ τοὺς δανειστές.
Οἱ σφουγγοκωλάριοι ξέρουν ἀπὸ καλὸ χαρτὶ ὑγείας!

Πάντα Κατερίνα

εἰκὼν

(Visited 96 times, 1 visits today)
Leave a Reply