Σύγχρονοι τρόποι ἀφαιμάξεως

Ἐχθὲς ἔγραφα γιὰ τὰ ἀστρονομικὰ ποσὰ εἰσπράξεως τοῦ Δημοσίου, ἀπὸ τὰ πρόστιμα γιὰ τὰ ὅρια ταχύτητος στὴν Ὁλλανδία.

Λεηλατώντας …δημοκρατικά!!!

 Σήμερα θὰ σᾶς πῶ καὶ γιὰ τὸν τρόπο διαχειρίσεως τῶν χώρων σταθμεύσεως καὶ τῶν parkings τῆς χώρας, ποὺ εἶναι ἀκόμη μία τεραστία ἐπιχείρησις εἰσπράξεως γιὰ τοὺς Δήμους καὶ τὴν κρατικὴ μηχανή.

Ἄλλη μιᾷ τεραστίᾳ ἐπιχειρήσῃ εἰσπράξεως για τοὺς δημοὺς καὶ τὴν κρατικη μηχανή.

Παντοῦ ὑπάρχουν παρκόμετρα, στὰ ὁποῖα μπορεῖ νὰ πληρώσῃ κάποιος μόνον μὲ κάρτα!
Τὰ μετρητὰ δὲν γίνονται ἀποδεκτά!!!

 Ὁ δὲ ἔλεγχος γίνεται ἐπίσης ἠλεκτρονικά, μὲ αὐτοκίνητα ἢ μοτοποδήλατα, τὰ ὁποῖα θυμίζουν τὰ ὀχήματα τοῦ… Google Street View, τὰ ὁποῖα στὴν ὀροφή τους ἔχουν ἕναν ἰστὸ ἠλεκτρονικῆς καταγραφῆς.

Εἶναι οἱ ἐλεγκτὲς παρκομέτρων, οἱ ὁποῖοι καταγράφουν ἀπὸ ἀπόσταση τὸ ἐὰν κάποιος ἔχει πληρώσει καί, στὴν συνέχεια, μὲ βάση τὶς πινακίδες του, στέλνουν τὸ πρόστιμο στὴν διεύθυνση κατοικία του.

Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρω πὼς μόνον ἡ πόλις τοῦ Ἄμστερνταμ εἰσπράττει περισσότερα ἀπὸ 165 ἑκατομμύρια κατ’ ἔτος ἀπὸ τὸν τομέα τῆς σταθμεύσεως, ἐνᾦ γιὰ ὅλην τὴν χώρα ὑπολογίζεται πὼς εἰσπράττονται περισσότερα ἀπὸ 680 ἑκατομμύρια εὔρω.

Ἐὰν σκεφθεῖτε δὲ πὼς μία ὥρα σταθμεύσεως κοστίζει ἕξι (6) εὐρῶ, θὰ καταλάβετε γιατὶ στὸ Ἄμστερνταμ ὑπάρχουν περισσότερα ἀπὸ 880.000 ποδήλατα καὶ γιατὶ ὅλο καὶ περισσότεροι κυκλοφοροῦν μόνον μὲ ποδήλατο στῆν πόλη!

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 87 times, 1 visits today)
Leave a Reply