Οὔτε ἕνα πλοῖο!!!

Οὔτε ἕνα πλοῖο!!!

Κληρίδης: Γιὰ ὄνομα τοῦ Θεοῦ. … Οὔτε ἕνα πλοῖο κ. Πρόεδρε;

Καραμανλῆς: Εἶσθε μόνοι σας. Ἡ Ἑλλὰς δὲν ἔχει ὀργανωμένον στρατόν. Εἶναι πολὺ δύσκολη ἡ κατάστασις., Δὲν μποροῦμε νὰ βοηθήσουμε γιατὶ ἐγὼ δὲν ἐλέγχω τὴν κατάστασιν.

Κληρίδης: Καλά, ὁ Μαῦρος (ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν στὴν κυβέρνηση ἐθνικῆς ἑνότητος) εἶπε ὅτι μεταξὺ ἀτιμώσεως καὶ πολέμου προτιμοῦμε τὸν πόλεμον…

Καραμανλῆς: Ἄλλος ὁ Μαῦρος, ἄλλος ἐγώ….

(μαρτυρία Π.Πολυβίου, νομικοῦ, συνοδοῦ τοῦ Γ.Κληρίδου στὶς συνομιλίες τῆς Γενεύης, πρὸ τοῦ Ἀττίλα ΙΙ)

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Σημείωσις ἰστοσελίδος

Ἐπέτειος τοῦ θανάτου του σήμερα.
Αὐτὰ τὰ καθάρματα μᾶς ἐπέβαλαν ὡς …«ἐθνάρχες»!!!

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply