Ζήτουλες λουφέδων

Ἡ πρώτη ἀναγνώρισις (καὶ ἴσως ἡ οὐσιαστικοτέρα) τοῦ νεοελληνικοῦ μορφώματος ἔγινε ἀπὸ τὸν Ἄγγλο ἐπενδυτὴ μὲ τὴν χορήγηση τοῦ πρώτου δανείου.

Τὸ δάνειο κατεσπαταλήθη σὲ μίζες καὶ σὲ ἀνυπάρκτους λουφέδες (ἐνῶ ἕνας ὁπλαρχηγὸς εἶχε δέκα παλληκάρια δήλωνε 1000 καὶ ἔπαιρνε τοὺς ἀναλόγους μιστούς (μὲ «στ»)).

Πρωταθλητὴς στὸ σπὸρ ἀνεδείχθη ὁ ἐκλεκτὸς τῶν νεοελλήνων Μακρυγιάννης.

Ἀφοῦ λοιπὸν κατέφαγαν τὸ δάνειο, ἀναγκάσθηκαν νὰ πάρουν καὶ δεύτερο, τὸ ὁποῖο ἐξόδευσαν σὲ παρομοίους εὐγενεῖς σκοπούς, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀγορὰ δύο ἀτμοκινήτων φρεγατῶν ἀπὸ τὶς ΗΠΑ.

Ἡ μία φρεγάτα ἐβυθύσθη λίγα χρόνια ἀργότερα ἀπὸ τοὺ Μιαούλη στὸν ἐμφύλιο.

Ἡ πρώτη προμήθεια ὅπλων εἶχε ἐπιτελεσθεῖ πολὺ πρὶν τὸν Τζοχατζόπουλο καὶ τὸν Γιάννο….

Ὡς συνήθως οἱ εὐθῦνες ἀπεδόθησαν στοὺς ξένους τοκογλύφους.

Μαλαμούλης Δημήτρης

Υ.Γ. Τὸ ἐπιτόκιο τὸ θεωρῶ ἐξαιρετικὰ μικρὸ γιὰ ἕνα μὴ κράτος. Ὁποῖο κι ἂν ἦταν.

εἰκόνα

(Visited 107 times, 1 visits today)
Leave a Reply