Ὑπερασπιζόμενοι τὴν Πρωτομαγιὰ ὡς …ἐργατική!!!

Ἀναμνήσεις τῆς «Ἐργατικῆς Πρωτομαγιᾶς» στὶς χῶρες τοῦ κομμουνιστικοῦ παραδείσου (πρώτη φωτογραφία).

Ὁμολογία Ἕλληνος τῆς Ἀλβανίας: «Ἐμεῖς κάναμε πὼς δουλεύαμε κι αὐτοὶ ἔκαναν πὼς μᾶς πλήρωναν»,  ὅταν ἐρωτήθη γιὰ τὸ πῶς περνοῦσαν στὸν «παράδεισο τοῦ Χότζα».

Φυσικά, δὲν πιστεύω ὅτι πίστευε κάτι τέτοιο ὁ Μανώλης Γλέζος, ποὺ ἔκλαιγε στὸν τάφο  τοῦ Χότζα (δευτέρα φωτογραφία)…

Οὔτε καὶ ὁ Τσίπρας φυσικά, ποὺ θέλει νὰ κάνῃ  ὅλους τοὺς Ἕλληνες δημοσίους ὑπαλλήλους… (ἢ ἐμμέσως καὶ κατ’ ἐλάχιστον πένητες, χωρὶς ἰδιωτικὴ περιουσία)!

Μπουγᾶς Ἰωάννης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply