Ἴχνη ῥωσσικῶν σκιῶν στὸ νέο « Water Gate»…

Τὸ νέο σκάνδαλον Water Gate!

Σὲ νέο σκάνδαλο «Γουώτερ γκέητ»  ἐξελίσσεται ἡ ἀπόλυσις τοῦ διευθυντοῦ τοῦ FBI Κόμεϊ ἀπὸ τὸν Ντόναλτ Τράμπ!

Μὲ τὴν ἀπόλυση αὐτὴ ὁ Τρᾶμπ ἔκανε κάτι ποὺ δὲν εἶχε ξανασυμβῆ ἀπὸ τὸ 1973 (ἔστω καὶ σὲ πολὺ διαφορετικὲς συνθῆκες), ὅταν ὁ Νίξον ἀπέλυσε τὸν ἐπικεφαλῆς ἐρεύνης σὲ βάρος του, τὸν εἰσαγγελέα Κόξ.
Ὁ Νίξον διέταξε τὴν ἀπόλυση τοῦ Κόξ, ὁδηγώντας σὲ παραιτήσεις τὸν ὑπουργὸ Δικαιοσύνης Ἔλιον Ῥίτσαρτνσον καὶ τοῦ ὑφυπουργοῦ Γουίλιαμ Ῥακελχάους, οἱ ὁποῖοι ἠρνήθηκαν νὰ ἀνταποκριθοῦν στὸ αἴτημα τοῦ προέδρου, μὲ ἀποτέλεσμα ὁ Νίξον, ἀντιμετωπίζοντας κίνδυνο ἀποπομπῆς, νὰ παραιτηθῇ ἀπὸ τὴν προεδρία στὶς 8 Αὐγούστου τοῦ 1974.

Τότε, ἡ «σκιά» ἐπάνω ἀπὸ τὴν προεδρία ἦταν τὸ Γουώτερ Γκέητ.
Σήμερα εἶναι ἡ Ῥωσσία!

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 46 times, 1 visits today)
Leave a Reply