Ἴχνη ῥωσσικῶν σκιῶν στὸ νέο « Water Gate»…

Τὸ νέο σκάνδαλον Water Gate!

Σὲ νέο σκάνδαλο «Γουώτερ γκέητ»  ἐξελίσσεται ἡ ἀπόλυσις τοῦ διευθυντοῦ τοῦ FBI Κόμεϊ ἀπὸ τὸν Ντόναλτ Τράμπ!

Μὲ τὴν ἀπόλυση αὐτὴ ὁ Τρᾶμπ ἔκανε κάτι ποὺ δὲν εἶχε ξανασυμβῆ ἀπὸ τὸ 1973 (ἔστω καὶ σὲ πολὺ διαφορετικὲς συνθῆκες), ὅταν ὁ Νίξον ἀπέλυσε τὸν ἐπικεφαλῆς ἐρεύνης σὲ βάρος του, τὸν εἰσαγγελέα Κόξ.
Ὁ Νίξον διέταξε τὴν ἀπόλυση τοῦ Κόξ, ὁδηγώντας σὲ παραιτήσεις τὸν ὑπουργὸ Δικαιοσύνης Ἔλιον Ῥίτσαρτνσον καὶ τοῦ ὑφυπουργοῦ Γουίλιαμ Ῥακελχάους, οἱ ὁποῖοι ἠρνήθηκαν νὰ ἀνταποκριθοῦν στὸ αἴτημα τοῦ προέδρου, μὲ ἀποτέλεσμα ὁ Νίξον, ἀντιμετωπίζοντας κίνδυνο ἀποπομπῆς, νὰ παραιτηθῇ ἀπὸ τὴν προεδρία στὶς 8 Αὐγούστου τοῦ 1974.

Τότε, ἡ «σκιά» ἐπάνω ἀπὸ τὴν προεδρία ἦταν τὸ Γουώτερ Γκέητ.
Σήμερα εἶναι ἡ Ῥωσσία!

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply