Φθάνει ἡ στιγμὴ πληρωμῆς γιὰ τοὺς …«Ἀριδαίους»!!!

«… ἀλλὰ τὸν Ἀρδιαῖο καὶ τοὺς ἄλλους, ἀφοῦ τοὺς ἔδεσαν μαζὺ χέρια, πόδια καὶ κεφάλι, τοὺς ἔβαλαν κάτω καὶ τοὺς ἔγδαραν, καὶ ὕστερα τοὺς ἔσερναν ἔξω, δίπλα στὸν δρόμο, ἐπάνω σὲ ἀσπαλάθους, ξεσκίζοντας ἔτσι τὸ σῶμα τους καί, κάθε φορά, ἔλεγαν στοὺς διαβάτες γιατὶ τοὺς κάνουν ἔτσι καὶ πῶς θὰ τοὺς πᾶν νὰ τοὺς ῥίξουν στὸν Τάρταρο.»

Πλάτωνος «Πολιτεία» (616α)

Ὁ Ἀρδιαῖος, ἤταν τύραννος τῆς Παμφυλίας (περιοχὴ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἀνατολικὰ τῆς Λυκίας).
Εἶχε διαπράξη πολλὰ ἐγκλήματα ἐνάντια στὸν πατέρα του (τὸν ἐδολοφόνησε) καὶ στοὺς κατοίκους τῆς Παμφυλίας.

Οἱ δικοί μας Ἀρδιαῖοι, πότε θά πάρουν σειρά;

Καλή σας νύκτα.

Μεταξᾶς Γεώργιος

εἰκόνα

(Visited 234 times, 1 visits today)
Leave a Reply