Διαρκῶς …βολεμένοι!!!

Θέλετε μίαν πληροφορία, γιά νά γελάσετε καί νά κλάψετε συνάμα;
Ἀφορᾶ στὸν Νᾶσο Ἀθανασίου, βουλευτὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ποὺ θὰ ψηφίση τὰ μέτρα μὲ τὰ …δύο χέρια!

Ἔτος 1994 μὲ πρωθυπουργὸ τὸν Ἀνδρέα Παπανδρέου.
Ὁ Νᾶσος κολλητὸς τοῦ Θοδωρῆ Κατσανέβα, ἀφοῦ εἶχε περάση ἀπὸ ὅλα τὰ κόμματα.

Ὁ τελευταῖος (ποὺ ἔλυνε καὶ ἔδενε τότε) ἔστειλε τὸν Νᾶσο φυτευτὸ στὸν τότε διοικητὴ τῆς  ΕΤΒΑ Γκαμαλέτσο, σὰν σύμβουλο μὲ ἀργομισθία 500.000 δραχμῶν τὸν μῆνα.
Τεράστιο ποσὸν γιὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη.
Ὁ Ἀθανασίου οὐδέποτε ἐπάτησε τὸ πόδι του, ἐνω πληρωνόταν κανονικά. 

Μόλις ἀνέλαβε διοικητὴς τῆς ΕΤΒΑ ὁ Κασμᾶς ἐρώτησε γιατὶ πληρώνεται ὁ Ἀθανασίου χωρὶς νὰ ἐμφανίζεται
Καὶ τὸν ἔδιωξε μὲ τὶς κλωτσιές.

Ἡ ἀπάντησις τοῦ Νάσου ἦταν πὼς εἶχε συμφωνήση μὲ τὸν προηγούμενο διοικητὴ τῆς ΕΤΒΑ νὰ παρέχῃ ὑπηρεσίες ἐκ τοῦ …μακρόθεν καὶ ὅτι μὲ 500.000 δραχμὲς τὸν μῆνα δὲν μποροῦσε νὰ ἐμφανίζεται στὴν τράπεζα καὶ νὰ …χάνῃ τὸν χρόνο του.
Ἀλλὰ τὰ 500.000 τὰ ἔπαιρνε μὲ τὰ …δύο χέρια.

Αὐτὸς ὁ κύριος διαφεντεύει τὶς τύχες μας καὶ ἀποφασίζει γιὰ τὴν μείωση τῶν συντάξεων ἔως 30% καὶ τοῦ ἀφορολογήτου στὶς 5.600 εὐρῶ.

Κοντόπουλος Χάρης

εἰκὼν

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply