Ὥρα 24ώρου ἀπεργίας (καὶ μόνον)!!!

Σπεύσατε……..!!!!!!!!!!!!!!!!

Ὥρα ἐκτονώσεως τῆς …«χύτρας»!!!

Ὥρα νὰ δικαιολογήσουν τὰ μισθὰ τους οἱ ξεπουλημένοι  στοὺς τοκογλύφους συνδικαλιστές!

Ὥρα νὰ πεισθῇ  ὁ λαὸς πὼς τὰ «δίκαια τοῦ λαοῦ κατακτῶνται στοὺς δρόμους»!!!

Ὥρα τοῦ «φέξε μου καὶ γλύστρησα…»!!!

Ὥρα τῶν χειροκροτημάτων, τῆς ΓΣΕΕ, τῆς ΑΔΕΔΥ, τοῦ ΠΑΜΕ κι ἔλα…

Ὥρα νὰ μπῇ ἀκόμη μία ταφόπλακα…

Ὥρα νὰ ἐκτονωθοῦν καὶ τὰ πρακτόρια, μαζὺ μὲ τὰ ΜΑΤ καὶ ὅλες τὶς παρακρατικὲς δυνάμεις.

Γενικὴ ἀπεργία, λέει, σήμερα. Μόνον σήμερα. Ὄχι αὔριο. Ὄχι διαρκείας. Ὄχι γιὰ ὅσο ἀντέξουμε…
Ὄχι γιὰ νὰ τελειώσουν μίαν φορά, καλὰ καὶ γιὰ πάντα μὲ τὸν οἶκο ἀνοχῆς…
Ἔτσι, γιὰ νὰ πάρουν μερικὲς ἀκόμη παρατάσεις τὰ κοπρόσκυλα.

Εὐχαριστῶ… Δὲν θὰ πάρω.
Ἐὰν ἔλεγαν γιὰ κάτι διαρκείας… Ἐὰν συνέπρατταν στὴν καθολικὴ ἄρνησιν πληρωμῶν… Ἐὰν τέλος πάντων εἶχαν μίαν στάσιν ἀρνήσεως τοῦ «χρέους» ὡς πραγματικοῦ καὶ συμπεριφέροντο σὰν νὰ μὴν ὑπάρχῃ…
…νὰ τὸ συζητούσαμε.
Διαφορετικὰ καὶ πάλι θὰ τοὺς βλέπω ὡς πραγματικοὺς ἐχθροὺς τῶν λαῶν καὶ ὡς ὑπανθρωπίδια, ποὺ θὰ λάβουν, μαζὺ μὲ τὰ ἀφεντικά τους, συντόμως τὴν ἄγουσα.

Φιλονόη

εἰκόνα

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply