Θεωρώντας ὡς σωτήρα τὸν …δυνάστη τους!!!

Οἰκογένειες Rothschild καὶ Rockefeller!
Οἰκογένειες οἱ ὁποῖες -γιὰ εὐνοήτους λόγους- δὲν συμπεριλαμβάνονται στὴν ἐτησία ἀξιολόγηση τοῦ ψευδοοίκου «Forb’s»μὲ τοὺς πλουσιοτέρους ἀνθρώπους.

Ὅλοι μας τοὺς ὑβρίζουμε, τοὺς καταρώμεθα καὶ τοὺς ἀναθεματίζουμε. 
Ὡστόσο, γιὰ ἔναν παράδοξο λόγο, ἐὰν κάποιος δὲν εἶναι ὑπάλληλός τους, ὁ λαὸς δὲν τὸν ἐμπιστεύεται.
Παπαδῆμος, Στουρνάρας, Βαρουφάκης, Τσακαλῶτος, Καζάκης καὶ τόσοι ἄλλοι…
Τί εἶναι αὐτή ἡ ἠλιθιότης τελικά, πού κάνει τούς Ἕλληνες νά βλέπουν ὡς σωτῆρες τους τούς ὑπαλλήλους τοῦ δολοφόνου τους; Μέ ποιάν λογική;

Ὅλα αὐτά, δείχνουν ὅτι ζοῦμε τὴν ἐποχὴ τῆς ἀπολύτου παρανοίας. Ἡ λογικὴ κι ἡ ὀρθὴ σκέψις, ὄχι ἁπλῶς ἐκλείπουν, ἀλλὰ ἔχουν ἐξαφανισθεῖ ἐντελῶς…
Καὶ ὕστερα ἀναρωτιέται (ὁ ἴδιος ἠλίθιος ποὺ κάνει σωτῆρες τέτοια ἀνθρωποειδῆ) γιατὶ πηγαίνουμε ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο…

Μεταξᾶς Γιῶργος

(Visited 129 times, 1 visits today)
Leave a Reply