Χρυσοπληρωμένα χαλάσματα…

Αὐτὴ εἶναι ἡ σημερινὴ εἰκόνα.

Πρόχειρα (δὲν ἔχω τὶς ἄλλες φωτογραφίες)…
(γιὰ νὰ δεῖτε τὸ πῶς ἦταν πρὶν ἀπὸ τέσσερις μῆνες…!)

Αὐτὸ ὅμως ποὺ εἶδα – ὥρα 8.30 σήμερα Κυριακή ,εἶναι ἡ πλήρης ἐγκατάλειψις καὶ ἡ καταστροφὴ τῶν πάντων, σὲ ὅλο τὸ κτίριο.
Οἱ κλοπὲς δὲ ποὺ ἔχουν γίνει (καὶ βεβαίως τὰ γκαζάκια), μὲ ἐμφανῆ τὰ ἴχνη, μετὰ ἀπὸ κάθε ἐπιδρομή.

Τὸ γεγονὸς δηλαδὴ πὼς αὐτοὶ οἱ «νονοί» ἔχουν τσεπώσει χρῆμα καὶ τ΄ ἄφησαν πίσω νὰ γίνουν «θερινά», γιατὶ ξέρουν πὼς δὲν θὰ πάθουν τὸ ὁ,τιδήποτε.

Λεωνίδας

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply