Διατὶ οἱ Γερμανοὶ παραμένουν διαχρονικῶς οἱ κακοί!!!

Τὸ παρακάτω εἶναι ὑπενθύμισις τῶν ὅσων κατὰ καιροὺς ἔχουμε ἐρευνήσει καὶ δημοσιεύσει μέσα ἀπὸ τὴν σελίδα μας.
Δὲν ἀποτελεῖ ὕμνο στοὺς Γερμανούς, ἀλλὰ ἀποτελεῖ μίαν ὅσο τὸ δυνατὸν καλλίτερα στοιχειοθετημένη (βάσει τῶν ὅσων ἔχουν ἀποκαλυφθεῖ ἔως σήμερα) τοποθέτησιν γιὰ τὸ εἶδος τῆς προπαγάνδας ποὺ ἀσκεῖται εἰς βάρος μας, ἀλλὰ καὶ εἰς βάρος κάθε λαοῦ (καὶ τῶν Γερμανῶν συμπεριλαμβανομένων) ἐδῶ καὶ αἰῶνες, γιὰ νὰ δημιουργηθοῦν οἱ κατάλληλες συνθῆκες …«ἐθνικιστικοῦ» κλίματος, ποὺ θὰ ὁδηγήσουν βεβαιωμένα σὲ πολεμικὲς συγκρούσεις.

Καὶ μετὰ ἀπὸ ἑβδομήντα χρόνια ἀνεκάλυψαν ΟΛΟΙ τοὺς κακοὺς Γερμανούς!!!

Ὑπ΄ ὄψιν φυσικὰ πὼς ὅλο τὸ «παιχνίδι», παγκοσμίως, ἐδῶ καὶ πολλοὺς αἰῶνες ἔχει περάσει στὰ χέρια τῶν τοκογλύφων. Τοκογλύφος σημαίνει σκιά. Σημαίνει χρηματισμός. Σημαίνει παρασκηνιακὲς συμφωνίες, εἰς βάρος τῶν πολλῶν, πρὸς ὄφελος τῶν ὁλίγων. Σημαίνει ἀποσιώπησις καὶ ἀλλοίωσις ἱστορικῶν γεγονότων. Σημαίνει παραπλάνησις καὶ προπαγάνδα. Σημαίνει ἐξαγορασμένοι καὶ ἀπολύτως ὑπάκουοι δημοσιοκάφροι καὶ μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως. Σημαίνει ἀσυλία γιὰ τοὺς ἐγκληματίες, ποὺ κατὰ καιροὺς ἐξυπηρετοῦν τὰ παγκόσμια σαπρόφυτα. Σημαίνει συγκεκριμένοι καὶ βαθειὰ διαπλεκόμενοι «ἡγέτες», ποὺ ἐλέγχονται ἀπολύτως ἀπὸ τὸ ἐν λόγῳ μόρφωμα. Σημαίνει χρηματισμὸς μὲ χρῆμα ἄυλο καὶ ἀνύπαρκτον σὲ ἀξία, ποὺ ἐπὶ πλέον ἐκδίδεται ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ σκιωδῶς ἐλέγχουν κάθε εἴδους ἐργατοπατέρος, συνδικαλιστοῦ, πολιτικοκουδουνισμένου, ΜΚΟ, ἀ-παιδείας καὶ δυνάμεων ἀσφαλείας. Σημαίνει λάθος πρότυπα. Σημαίνει βία καὶ ἀδικία. Σημαίνει νόμοι Συντάγματαποὺ μαγειρεύονται μόνον πρὸς ἐξυπηρέτησιν τοῦ τόκου καὶ οὐδέποτε πρὸς τὸ γενικὸ καλό.
Μὰ αὐτὰ τὰ γνωρίζουμε… Ἀπλῶς, κατὰ καιρούς, εἴτε διότι τὰ ξεχνᾶμε εἴτε διότι μᾶς δημιουργοῦν (μὲ γνωστὲς μεθόδους) συναισθήματα θυμοῦ, δὲν τὰ συνυπολογίζουμε, μαζὺ μὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ καθημερινῶς ἀποκαλύπτονται.

Τὸ παρακάτω ἐδημοσιεύθη στὶς 13 Φεβρουαρίου τοῦ 2015.
Ἀπὸ τότε ἔως σήμερα ἀπλῶς ἔχουν προστεθεῖ ἐπὶ πλέον στοιχεῖα ποὺ τὸ ἐπιβεβαιώνουν.
Πάντως, ἐμεῖς, ὡς λαός, ἐκτὸς τοῦ ὅ,τι μισοῦμε βαθύτατα κάθε τὶ βαρβαρικό, ἐπὶ πλέον σήμερα ἀντιλαμβανόμεθα ὡς ἐχθρούς μας αὐτοὺς ποὺ τὰ παπαγαλάκια μᾶς ὑποδεικνύουν κι ὄχι αὐτοὺς ποὺ σκηνοθετοῦν τὸ νὰ φαίνονται κάποιοι κακοί, καλοὶ ἢ θύματα.

Φιλονόη

Δὲν θέλω νὰ γράψῳ πολλὰ ὑπέρ τους.
Οὔτε νὰ ὑπερασπισθῷ τοὺς Γερμανούς. Ἄλλως τέ, κακὰ τὰ ψέμματα… Καθάρματα ἦσαν ἀπὸ ἀρχῆς τῆς ἱστορίας τους.
Ὅμως γιατί τώρα ὅλος ὁ πλανήτης, μέ πρωτοστατοῦσες τίς ΗΠΑ, ξαφνικά ἀνεκίνησαν θέμα ἤθους τῆς Γερμανίας καί τῶν Γερμανῶν; Καί γιατί τώρα ἔγιναν κακοί οἱ Γερμανοί, πού ἔως ἐχθές ἦσαν συνεταιράκια τους σέ ὅλων τῶν εἰδῶν τίς γενοκτονίες;
Γιατί;

Πέραν τῶν οἰκονομικῶν στοιχείων, ποὺ ἀναφέρονται ἀπὸ γνῶστες καὶ μή, ὑπάρχει κάτι ποὺ ἀρνούμεθα νὰ τὸ δοῦμε στὶς πραγματικές του διαστάσεις.
Ἡ Γερμανία ΔΕΝ ἀπεφάσισε μόνη της νὰ δυναμώσῃ, μετὰ τὴν καταστροφή της, στὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Οὔτε θὰ μποροῦσε μόνη της νὰ δυναμώσῃ, μετὰ ἀπὸ τὴν ἰσοπέδωσιν ποὺ ὑπέστη.
Οὔτε θὰ μποροῦσε νὰ παραμείνῃ διαιρεμένη, ἐὰν ΔΕΝ εἶχαν ἐκ τῶν προτέρων συμφωνήση οἱ «σεβαστοί» μας …«σύμμαχοι» τὴν διαίρεσίν της. Οὔτε καὶ ἡ ἐπανένωσίς της θὰ συνέβαινε, ἐὰν πάλι δὲν ἦταν αὐτὸ προγραμματισμένο.
Οὔτε θὰ εἶχαν σήμερα τὴν Μέρκελ, μία ἀσήμαντη, κατὰ πῶς μαθαίνουμε, κοπελίτσα, ἐπὶ κεφαλῆς της…
Καὶ οὔτε θὰ μποροῦσε σήμερα νὰ παίζῃ τόσο κεντρικὸ ῥόλο στὰ εὐρωπαϊκὰ καὶ τὰ παγκόσμια γεγονότα. Καὶ οὔτε τέλος πάντων θὰ μποροῦσε νὰ ἐκβιάζῃ ἐμᾶς, ἤ καὶ ἄλλους ἑταίρους, θρασύτατα ὁμολογουμένως, ἐφ΄ ὅσον πρώτη αὐτὴ δὲν ἐσεβάσθη τοὺς κανόνες τοῦ «παιχνιδιοῦ».

Μά εἶναι ἔτσι, ἤ θέλουν νά μᾶς κάνουν νά πιστεύουμε πώς εἶναι ἔτσι;

Μήπως δέν γνώριζαν οἱ «σεβαστοί» μας «σύμμαχοι» πώς ἡ Γερμανία εὐθύνεται γιά τήν γενοκτονία τῶν λαῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί τόν ξεῤῤιζωμό τους;;  Ἤ μήπως δέν τήν βοήθησαν γιά νά ὁλοκληρωθῇ ἡ τότε σφαγή;
Μήπως δέν γνωρίζουν οἱ «σεβαστοί»  μας «σύμμαχοι» πώς ἡ Γερμανία ΔΕΝ μᾶς πλήρωσε κἄν ἀποζημιώσεις τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου; Ἤ μήπως δέν ἦσαν αὐτοί πού «μεσολάβησαν  εὐγενικῶς» γιά νά μήν ἀποζημιωθοῦμε οὔτε καί γιά τής ζημίες τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου;
Μήπως αὐτοί οἱ ἴδιοι οἱ «σεβαστοί» μας «σύμμαχοι» δέν ἦσαν αὐτοί πού  μεσολάβησαν γιά νά ἀκυρωθοῦν πληρωμές, ποὺ ἀφοροῦσαν σὲ ἀποζημίωσεις γιὰ ζημίες σέ πρόσωπα, τοῦ Α΄ καί τοῦ Β΄Παγκοσμίου Πολέμου;  Ἤ μήπως δέν ἦσαν οἱ ἴδιοι πού προωθοῦσαν τήν Γερμανία εἰς βάρος ἄλλων λαῶν καί πολιτισμῶν, ἀποκρύπτοντας ἀκόμη καί τήν λεηλασία τῶν ἀρχαιοτήτων μας καί τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομίας;
Μήπως αὐτοί οἱ «σεβαστοί» μας «σύμμαχοι» δέν ἦσαν οἱ  ἴδιοι πού μόλις μιλοῦσε κάποιος, ἀπὸ τοὺς πληγωμένους λαούς, γιὰ τὰ ἐγκλήματα τῶν Γερμανῶν, σφύριζαν ἀδιάφορα ἤ τιμωροῦσαν αὐτόν τόν λαό;  Ἤ μήπως ὁ ἕνας ἐγκληματίας προστάτευε τόν ἄλλον;
Μήπως αὐτοί οἱ «σεβαστοί» μας «σύμμαχοι» δέν ἦσαν αὐτοί, πού μαζύ μέ τήν Γερμανία, ἀνὰ τακτὰ διαστήματα, ἐξαπέλυαν ἐπιθέσεις κατά ὅποιου λαοῦ ἐστόχευαν οἱ τραπεζῖτες χρηματοδότες τους; Ἤ μήπως αὐτοί οἱ «σεβαστοί» μας «σύμμαχοι» δέν ἦσαν πού ἐπέβαλαν, κυριολεκτικῶς, τήν Γερμανία ὡς πρῶτο «παίκτη» στήν Εὐρώπη;
Μήπως αὐτοί οἱ «σεβαστοί» μας σύμμαχοι δέν προπαγάνδιζαν, μὲ ὅλα τὰ μέσα, ὑπέρ τῆς δυνατῆς κι αὐτονόμου Εὐρώπης, μέ κεντρικό πυλῶνα τήν Γερμανία; Ἤ μήπως δέν ὤθησαν μέ ὅλες τους τίς δυνάμεις στό νά γίνῃ ἡ Γερμανία ὁ πλέον μισητός ἑταῖρος;

Σέ τί ὅμως;
Σέ μίαν Εὐρώπη πού ἐνεπνεύσθησαν οἱ Εὐρωπαῖοι, ἤ σέ μίαν Εὐρώπη πού τά νεοταξίτικα σκουλήκια ἐπέβαλαν ὡς μονόδρομο;
Σέ μίαν Εὐρώπη, τῆς ὁποίας οἱ λαοί αὐτοδιαχειρίζονται, ἤ σέ μίαν Εὐρώπη τῶν γνωστῶν φεουδαρχῶν;

Ἡ Γενοκτονία τῶν Λαῶν τῆς Εὐρώπης. Σχέδιο Coudenhove – Kalergi

Οἱ Καλλέργηδες, οἱ Τσουδεροὶ καὶ ὁ περίεργός τους ῥόλος στὴν παγκοσμιοποίησι.

Ὁ Θεόδωρος Χὲρτζλ καὶ τὸ Σχέδιον Ἐποικισμοῦ τῶν Ἑβραίων στὴν Κύπρο.

Τὸ σχέδιον «Εὐρώπη» καὶ ἡ δουλοποίησις τῶν λαῶν της.

Ἡ Γερμανία ἦταν τὸ μακρὺ χέρι τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως στὴν Εὐρώπη.
Ἦταν ὁ ἐπιστάτης, ὁ τοποτηρητὴς ἀλλὰ καὶ τὰ …ΜΑΤ τῶν τραπεζιτῶν-τοκογλύφων.
Ἦταν οὐσιαστικῶς τὸ μέσον γιὰ νὰ γίνῃ ἡ Εὐρώπη τὸ πρῶτο, καὶ σημαντικότερον τμῆμα τῆς ὑποδουλωμένης ἀνθρωπότητος, ποὺ θὰ δουλοποιηθῆ ἀπολύτως.
Καὶ ἡ Γερμανία ἔπαιξε ἄριστα τὸν ῥόλο της. Ὄχι οἱ Γερμανοί, ἡ Γερμανία.
Μία Γερμανία ποὺ παραμένει ΥΠΟΔΟΥΛΗ ἐδῶ καὶ ἕναν (τοὐλάχιστον) αἰῶνα στὰ χέρια τῶν τραπεζιτῶν-τοκογλύφων.
Τὸ μακρὺ χέρι τους… Ὁ μπαμπούλας, ἐν ἀγνοίᾳ ὄμως τοῦ γερμανικοῦ λαοῦ, ποὺ κι αὐτὸς πιστεύει πὼς ψηφίζει, ἐπιλέγει, διαλέγει ἀλλὰ …ΔΕΝ τοῦ βγαίνουν οἱ ἐπιλογές!!!

Καί τώρα τί;
Ἔπαψε ἡ Γερμανία νά τούς ἐξυπηρετῇ;
Μήπως ἔπαψε νά εἶναι ὁ καλός καί ὑπάκουος ὑπόδουλός τους στρατός, πού ἀνᾴ πάσᾳ στιγμῇ θά κληθῇ νά ξανά αἱματοκυλήσῃ τήν Εὐρώπη;
Ἤ μήπως ἔπαψε ἡ Γερμανία νά φιλοδοξῇ νά ἡγηθῆ ἑνός τετάρτου Ῥάιχ.
(Μεταξύ μας;;;; Ποιός τήν …χέζει τήν Γερμανία; Ἡ δουλειά τους νὰ γίνῃ καὶ ἡ Γερμανία, μαζὺ μὲ τοὺς Γερμανούς, θὰ καταλήξουν …κάρβουνο!)

Σαφὼς καὶ ἰσχύουν ὅλα, ὅπως ἴσχυαν φυσικὰ καὶ πρὶν ἀπὸ τὴν ἔκρηξιν τῶν δύο μεγάλων Πολέμων.
Καὶ σαφῶς ἡ Γερμανία, ὑπὸ τὴν ἀγαστὴ ὑποστήριξιν τῶν «συμμάχων» μας μποροῦσε νὰ ξαναμετατραπῇ στὸ «μῆλον τῆς ἔριδος» γιὰ τὴν δημιουργία τῶν καταλλήλων προϋποθέσεων, ποὺ θὰ ἐπανεμφανίσουν τὶς χειρότερες εἰκόνες φρίκης, στοὺς λαοὺς τῆς Εὐρώπης.
Ὅμως ἡ Γερμανία ἀπὸ μόνη της οὐδέποτε θὰ μποροῦσε ἤ θὰ τολμοῦσε νὰ κάνῃ κάτι τέτοιο. Ἀντιθέτως μάλιστα.
Ἕνας λαὸς ποὺ ἐδῶ κι ἑβδομήντα χρόνια εἶναι ὑπόδουλος στοὺς …«ἀμερικανούς», ΟΥΔΕΠΟΤΕ θὰ τολμοῦσε νὰ διανοηθῇ πὼς θὰ ἄλλαζε κάτι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἀπεφάσισαν κάποιοι ἄλλοι γιὰ αὐτόν, δίχως αὐτόν.

Τότε γιατί;
Μὲ προβλημάτισε σοβαρά…

Κάτι ἄλλο κρύβεται ἀπὸ πίσω…
Κι αὐτὸ τὸ κάτι ἄλλο ἔχει νὰ κάνῃ μὲ λεπτομέρειες ποὺ ἀγνοοῦμε.
Γιατί, γιὰ παράδειγμα, νὰ εἶναι ἡ Γερμανία κι ὄχι ἡ Γαλλία ἤ ἡ Ἰταλία ἤ ἡ Ῥουμανία.
Μήπως διότι ὁ Γερμανός εἶναι ὁ τέλειος ὑπήκοος;

Οἱ Γερμανοί, σὰν λαός, εἶναι ὑπάκουοι στοὺς ἡγέτες τους…
Ἰδίως ἐὰν οἱ ἡγέτες τους εἶναι «αὐστηρῶς ἐπιλεγμένοι» ἀπὸ τὰ …«μεγάλα ἀφεντικά»!!!
Τότε εἶναι ποὺ «προγραμματίζονται» τέλεια καὶ λειτουργοῦν ἤ ἐποικοδομητικὰ (βλέπε διαφωτισμό) ἤ καταστροφικὰ (βλέπε παγκοσμίους πολέμους). Κι ἐπεὶ δὴ ἀκριβῶς ἡ πειθαρχία εἶναι στὴν φύσιν αὐτοῦ τοῦ λαοῦ, χρησιμοποιήθηκε, χρησιμοποιεῖται καὶ θὰ ξαναχρησιμοποιηθῆ, ὅσες φορὲς κριθῇ ἀπαραίτητον, γιὰ νὰ παίζῃ τὸν ῥόλο τοῦ μαμποῦλα. (Τὰ εὐρωπαϊκὰ ΜΑΤ εἶναι, ἐὰν δὲν τὸ ἔχουμε ἀντιληφθεῖ!!!)
Αὐτὴν τὴν λεπτομέρεια κάποιοι τὴν γνωρίζουν θαυμάσια καὶ τὴν ἐκμεταλλεύονται ἀναλόγως, μὲ τὰ γνωστὰ ἀποτελέσματα.

Καί τώρα τί;
Τώρα θὰ συμβοῦν τὰ ἀναμενόμενα.
Ἐμεῖς θὰ τρίβουμε τὰ χέρια μας διότι θὰ πληρώσουν ἐπὶ τέλους καὶ οἱ Γερμανοί, ἄν καὶ πληρώνουν γενικῶς (ἀλλὰ ἐμεῖς ΔΕΝ τὸ γνωρίζουμε. Ἁπλῶς πληρώνουν …λάθος λογαριασμούς!!!) ἐδῶ καὶ αἰῶνες…
Τὸ κατοχικὸ δάνειον ἄς τὸ ξεχάσουμε καλλίτερα, ὅπως φυσικὰ καὶ ΟΛΕΣ τὶς ἀποζημιώσεις ποὺ δικαιούμεθα ἀπὸ τοὺς Γερμανούς, διότι στὴν δική μας περίπτωσιν θὰ «διαπραγματευθοῦμε ἡρωϊκῶς» μὲ πέτσινα χρέη, ὑπαρκτὰ κατοχικὰ δάνεια, γενοκτονίες καὶ λοιπὲς ζημίες, ὁπότε αὐτομάτως θὰ ἀποδεχθοῦμε τὴν …παραίτησίν μας ἀπὸ τὴν εἴσπραξίν τους, ἀλλὰ θὰ προωθήσουμε τὰ πέτσινα «χρέη» στὴν Γερμανία...
Ἡ Εὐρώπη θὰ ὑποδεχθῆ στὶς πλάτες της τὸ ἀνύπαρκτον «χρέος» ποὺ μᾶς φόρτωσαν, γιὰ νὰ ὑπάρχῃ ἐπίσημος δικαιολογία γιὰ τὴν ἐπερχομένη δουλοποίησίν της.
Ἡ Γερμανία θὰ διαλυθῆ ἐν τελῶς καὶ ΔΕΝ θὰ ἀποζημιωθῆ γιὰ αὐτὴν τὴν διάλυσιν…
Ὁ κακὸς τῆς Εὐρώπης θὰ εἴμαστε ἐμεῖς, οἱ Ἕλληνες, ποὺ «ἀλογίστως» (δὲν ἀναφέρεται ποτὲ κάποιος ἀπὸ τοὺς κατηγόρους μας στοὺς πραγματικοὺς πλιατσικολόγους) αὐτοκαταστραφήκαμε δανειζόμενοι ἀπὸ τοὺς πάντες, βάζοντας ἐνέχυρο ἀκόμη καὶ τὰ παιδιά μας…
Οἱ …«περιούσιοι» τοκογλῦφοι, μέσῳ τῶν ΗΠΑ, ὅπου καὶ διατηροῦν τὸ μεγαλύτερο τμῆμα τῶν ἑδρῶν τους, θὰ πατήσουν ἐπισήμως στὴν ἀποχαυνωμένη Εὐρώπη, μεταλαμπαδεύοντάς της τὸ νέο καθεστὼς τῆς «νέας τάξεως» ὡς κάτι ποὺ ἀδυνατοῦν νὰ ἀποφύγουν…
…καὶ τὸ παραμῦθι θὰ τελειώση κάπου ἐκεῖ.
Ἤ, τοὐλάχιστον ἔτσι πιστεύουν…

Φιλονόη

Υ.Γ. Ὁ κύκλος κλείνει… Φθάνουμε στὸ τέλος του… Ὁ νέος ξεκίνησε… Κι αὐτὸς ὁ νέος κύκλος ΔΕΝ περιλαμβάνει σαπρόφυτα. Νὰ τὸ θυμόμαστε!

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply