Χορτάσαμε μπόχα δημοκρατίας ὅμως…

Ἤ,
Ὁ ῥουφιάνος τῆς διπλανῆς πόρτας!!!

Μοῦ τηλεφωνεῖ ὁ ἕνας… μοῦ λέει κάτι…  καὶ …«πετᾶ» ἕνα: «θὰ σοῦ στείλω email, μὴν τὰ λέμε στὸ τηλέφωνο…»

Μοῦ ξεκινᾶ μίαν συζήτηση ὁ ἄλλος στὸν inbox τοῦ FB καὶ κάποιαν στιγμὴ τοῦ ζητῶ τὸ τηλέφωνό του καὶ μοῦ ἀπαντᾶ: «ὄχι ἐδῶ, θὰ σοῦ τὸ στείλω μὲ email».

Γράφω στὸν ἄλλον ἕνα email καὶ μοῦ ἀπαντᾶ…: «μὴν τὰ γράφεις αὐτὰ στὸ email – νὰ τὰ ποῦμε διὰ ζώσης..

Πᾶς μὲ τὸν ἀλλον γιὰ καφέ, μιλῶ λίγο πιὸ δυνατά, ὡς γνήσιος καλαμαρᾶς, μὲ ἐπίκτητη ἐπιῤῥοὴ ἀπὸ αὐθεντικοὺς Ἰταλοὺς Λατίνους καί, ἀμέσως σοῦ λέει: «πιὸ σιγά, μπορεῖ νὰ μᾶς ἀκούσῃ κάποιος…»

Ἥμαρτον ῥέ!!!
Τί ὀργουελικά εἶναι αὐτά;;;

Τί λέμε;;;

  • Γιὰ τοὺς νενέκους…
  • Γιὰ τὴν Νεωτέρα Ἑλληνικὴ Ἱστορία…
  • Γιὰ τὰ βιβλία…
  • Γιὰ Οἰκονομικά…
  • Γιὰ Πολιτικά…

Φυσιολογικὰ ἀντικείμενα συζητήσεως γιὰ ἄνδρες τῶν πρῶτων -ὴντα!!!

Κι ὅμως.;;
Χεσμένοι ὅλοι…

«Μὴν μᾶς ἀκούει κάποιος…»

Αὐτή ῥέ εἶναι ἡ δημοκρατία, γιά τήν ὁποίαν ὅλοι κόπτονται;;;
Μία δημοκρατία, ὅπου βλέπουμε παντοῦ νὰ ὑπάρχῃ ὁ παρακολουθὼν τὸν παρακολουθούντα…

Καλὰ δηλαδὴ ποὺ ἔπεσε ἡ Χούντα καὶ ἀνασάναμε μπόλικη μπόχα Δημοκρατίας….

Μόνον ποὺ ὁ χαφιὲς σήμερα φορᾶ ἀκουστικά…
Δὲν ἔχει μαῦρα γυαλιά, καπέλο καὶ καπαρντίνα…

Σᾶς τὴν χαρίζω ῥὲ αὐτὴν τὴν δημοκρατία…

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply