Ὑπονομευτικὸς (γιὰ τὶς ἑλληνικὲς ἐπιχειρήσεις) συνδικαλισμὸς

Ἡ NAMCO, παραγωγὸς τῶν pony, κατέῤῥευσε τὸ 1983 λόγῳ τοῦ μουσάτου συνδικαλισμοῦ τῆς ἐποχῆς.
 

Ἐργαζόμενοι στὸ ἐργοστάσιο τῆς Θεσσαλονίκης ἔκαναν ἀπεργία- κατάληψη, ἡ ὁποία ἐκράτησε τέσσερις (4) μῆνες, ζητώντας αὔξηση ἡμερομισθίων κατὰ  35%.
Οἱ ὑπάλληλοι δὲν ἄφηναν νὰ μπῇ  κάποιος στὸ ἐργοστάσιο.
Ἀκόμη καὶ στοὺς ἰδιοκτῆτες ἀπηγόρευσαν τὴν εἴσοδο. Δὲν ἐπέτρεπαν οὔτε κἂν νὰ σταλοῦν τὰ ἑτοιμοπαράδοτα ὀχήματα στοὺς πελάτες τῆς ἑταιρείας καὶ ἄλλα 600 στὸν  ἑλληνικὸ Δημόσιο τομέα.

Ἡ ἰδιοκτησία διεβεβαίωσε τοὺς ἐργαζομένους ὅτι ἡ ἑταιρεία θὰ τοὺς ἀποζημίωνε ἀπὸ ἐπάνω, ἀρκεῖ νὰ ἐπιστρέψουν στὶς δουλειές τους.
Πρᾶγμα ποὺ ἔγινε, ἀλλὰ μόνον γιὰ πέντε ἡμέρες, καθὼς ἐζήτησαν νὰ πᾷν …διακοπές!

Ἀπίστευτο;
Κι ὅμως ἀληθινό.
Πράγματι πῆγαν τὶς διακοπές τους καὶ μετὰ ἐπέρασαν ἀπὸ τὴν ὁδὸ Ἁγίας Σοφίας 26 γιὰ νὰ λάβουν τὶς ἀποζημιώσεις του.
Τὸ ἐργοστάσιον εἶχε κλείση.

Μὲ πληροφορίες ἀπὸ Auto Business Review

Λιάρος Διονύσιος

(Visited 154 times, 1 visits today)
Leave a Reply