Ἱστορία μίας φωτογραφίας

Ἀπὸ τὸν ἀείμνηστο Κερυνειώτη φίλο μου, τὸν Κώστα Τζαβέλλα, σχετικὰ μὲ αὐτὴν τὴν φωτογραφία:

Χρῆστος Καρεφαλλίδης, τοῦ Ἀνδρέα!!!

Ὁ Χρῆστος τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1974, μετὰ τὸν ξαφνικὸ θάνατο τοῦ πατέρα του, ἔτυχε ἀναστολῆς ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Φρουρά, ὡς προστάστης οἰκογενείας.
Ἦταν λοχίας καταδρομῶν στὴν 33 Μ.Κ..

Στὶς 20 Ἰουλίου τοῦ 1974, μὲ τὸ ἄκουσμα τῆς εἰσβολῆς, ἐπαρουσιάσθη ὡς ἔφεδρος στὸ 251 Τ.Π. στὴν Γλυκιώτισσα. Μαζύ του ὁ θείος του Νῖκος Καρεφυλλίδης καὶ ὁ Δῶρος Χριστῆς…

Βρῆκα καὶ τοὺς τρεῖς πίσω ἀπὸ τὸ Διοικητήριο τοῦ 251 Τ.Π..
Μᾶς ἐβομβάρδιζαν οἱ Τοῦρκοι. Ἀνταπεδίδαμε τὰ πυρὰ καὶ προσπαθούσαμε νὰ κτυπήσομεν ἐλικόπτερα καὶ ἀεροπλάνα μὲ  μαρτίνια. (Νο 4, κατάλοιπα τοῦ Β΄ Π.Π.).

Σὲ μίαν φάση ἕνα ἐλικόπτερο ἔπεσε δίπλα ἀπὸ τὸ ἐκκλησάκι τῆς Παναγίας τῆς Γλυκιώτισσας. Ὁ Δῶρος Χριστῆς ἔτρεξε καὶ μᾶς ἔφερε κάτι κομμάτια ἀπὸ τὶς λαμαρίνες του. Μάλιστα ἦταν ὁλοαίματος, γιατὶ ἐπάνω στὰ συντρίμια εἶχε καὶ αἵματα.
Ὅλα αὐτὰ τὸ Σάββατο 20 Ἰουλίου τοῦ 1974.

Πολὺ ἀργὰ τὸ ἀπόγευμα, σχεδὸν βράδυ, ἤμασταν χωρὶς νερό. Ὁ Χρῆστος Καρεφυλλίδης θυμήθηκε ὅτι εἶχε μέσα στὸ ἁμάξι του, ἔνα ΜΙΝΙ γκρίζο, ἕνα καρπούζι…
Πῆγε καὶ τὸ ἔφερε καὶ τὸ ἀνοίξαμε μὲ μίαν ξιφολόγχη…
Δροσισθήκαμε κάπως…

Τὴν ἐπομένη, Κυριακὴ τὸ ἀπόγευμα, ἔξω ἀπο τὸ 251 Τ.Π. περνοῦσε ἡ 33 Μ.Κ. μὲ κατεύθυνση τὴν περιοχὴ τῆς ἀποβάσεως.
Ἡ Μοίρα, μετὰ τὴν ἐπίθεση στὸν Ἅγιο Ἰλαρίωνα, τὸ προηγούμενο βράδυ, ἀνεσυντάχθη καὶ ὅπως ἦταν, στὰ κακά της χάλια, ἀλλὰ μὲ ἠθικὸ ἀκμαιότατο, πήγαινε στὸ κέντρο τῶν μαχῶν….
Ἀμέσως καὶ χωρὶς δευτέρα σκέψη ὁ Χρῆστος Καρεφυλλίδης ἑνώθηκε μὲ τὴν 33 Μ.Κ. καὶ συνέχισε μαζύ τους, πρὸς τὸν Ἅγιο Γεώργιο. Στὸ κέντρο τῶν μαχῶν…

Ὅσοι ἤμασταν ἐκεῖ καὶ εἴδαμε τὸ πρόσωπό του, δὲν θὰ τὸ ξεχάσουμε… Ἔλαμπε ὁλόκληρο…!!!

Ἑνώθηκε μαζύ τους καὶ ἀπὸ τότε ἀγνοεῖται!!!

Ἀθάνατος!!!

(Ὁ πρῶτος του ἐξάδελφος, ὁ Χρῆστος Καρεφυλλίδης τοῦ Γιαννάκη, ἀγνοεῖται ἀπὸ τὶς 20 Ἰουλίου τοῦ 1974, ὥρα 5:30.
Ἦταν στὸ πλήρωμα τῆς ἡρωϊκῆς τορπιλλακάτου Τ3, μὲ τὸν Ἐλευθέριο Τσομάκη, ὅπου ἐβυθίσθη ἀπὸ τὴν τουρκικὴ ἀεροπορία…
Αὐτὸ τὸ γνωρίζαμε ὅλοι ἀπὸ τὸ Σάββατο 20 Ἰουλίου τοῦ 1974. Τὸ ἐγνώριζε κι ὁ Χρῆστος ὅτι ἐχάθη ὁ ἐξάδελφός του καὶ ἔτρεξε νὰ ἑνωθῇ μὲ τοὺς ΛΟΚατζῆδες, γιὰ νὰ πάρῃ ἐκδίκηση!!!!!!)

Ὁ Χρῆστος Καρεφυλλίδης, ἀριστερὰ στὴν φωτογραφία, μὲ ἀνοικτὸ τὸ ὑποκάμισο.
Σκηνὴ ἀπὸ τὴν ταινία «κουτσὴ κιθάρα», μὲ τὴν Δῶρα Σιτζάνη!!!

Κώστας Τζαβέλλας

Λοιπὸν ὑπάρχει καὶ μία ἄγνωσετη, ἐντελῶς «ἀσήμαντη», ἀλλὰ ὅμως συγκλονιστικὴ λεπτομέρεια, ποὺ τὴν ἐντόπισε μετὰ ἀπὸ 38 χρόνια ὁ Κερυνειώτης Ἄγης Ἐλισσαῖος, ὅταν βρῆκε στὸ διαδίκτυο σὲ βίντεο ἐκεῖνες τις σκηνὲς τῆς ταινίας, ποὺ ἡ Σιτζάνη μὲ τὸν Δαδινόπουλο τραγουδοῦσαν τὸ 1971 τὴν «Κουτσὴ κιθάρα» στὸ λιμανάκι τῆς Κερύνειας.
Μία σκηνὴ τεσσάρων δευτερολέπτων (3:11 – 3:15) ὅπου ὁ κινηματογραφικὸς φακὸς ἀπαθανάτισε, ἀνάμεσα στοὺς «κομπάρσους», ἕνα τραπεζάκι μὲ τρεῖς συμμαθητὲς τοῦ Ἐλισσαίου. Ἦσαν οἱ 17χρονοι Κερυνειῶτες, Χρῆστος Καρεφυλλίδης τοῦ Ἀνδρέα, Γιῶργος Μουστάκας καὶ Φοῖβος Φιερός.

Τρία χρόνια ἀργότερα καὶ οἱ τρεῖς ἐθυσιάσθησαν πολεμώντας τοὺς Τούρκους εἰσβολεὶς στὴν Κερύνεια. Οἱ δύο πρῶτοι, 22 Ἰουλίου 1974, ὡς λοχίες τῆς 33 Μοίρας Καταδρομῶν καὶ ὁ τρίτος ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς ναῦτες τῆς τορπιλλακάτου Τ-3 τοῦ ἡρωικοῦ ὑποπλοιάρχου Λευτέρη Τσομάκη, ποὺ ἐβομβαρδίσθη ἀπὸ τὴν τουρκικὴ ἀεροπορία καὶ ἐβυθίσθη ἔξω ἀπὸ τὸ λιμανάκι, ὅπου ἔπλευσε ν’ ἀναμετρηθῇ μὲ τὸν στόλο εἰσβολῆς, 05.30 τοῦ Σαββάτου 20 Ἰουλίου 1974.

Μαζὺ μὲ τὸν Φοῖβο, στὴν τορπιλλάκατο, ἐθυσιάσθη κι ὁ ἄλλος Χρῆστος Καρεφυλλίδης, τοῦ Γιαννάκη, ἐξάδελφος τοῦ καταδρομέως.
Εἶναι ἕνα κομμάτι τῆς ἱστορίας τῆς «Κουτσῆς κιθάρας» καὶ τῆς κινηματογραφικῆς ταινίας, ποὺ οὐδέποτε μποροῦσαν νὰ τὸ ξέρουν, βέβαια, οἱ δημιουργοί της, μὰ καὶ οἱ μέχρι σήμερα ἀκροατὲς τοῦ τραγουδιοῦ. Τὸ γνωρίζουν ὅμως πλέον, πραγματικὰ συγκλονισμένες, οἱ κερυνειώτικες καρδιές. Γιὰ ἐκείνα τὰ τρία 17χρονα λεβεντόπαιδα ποὺ πρῶτοι ἀπήλαυσαν τὴν πρώτη «Κουτσὴ κιθάρα». Ἀλλ’ ἡ θυσία τους στὶς ἐπάλξεις τῶν προδομένων κυπριακὼν Θερμοπυλῶν τῆς Κερύνειας, οὐδέποτε τοὺς ἐπέτρεψε νὰ τ’ ἀκούσουν ἀπὸ τὴν Δήμητρα Γαλάνη.

Λάζαρος Μαῦρος

 

(Visited 200 times, 1 visits today)
Leave a Reply