Φύσεως ἐκδίκησις…

Εἶναι ἀπίστευτο.
Ἡ φύσις ἐκδικεῖται.

Τὸ ζοῦμε στὴν χώρα μας μὲ τὸν χειμωνιάτικο καιρὸ … κατακαλόκαιρο.
Μὲ τοὺς συνεχεῖς σεισμοὺς καὶ τὶς καταστροφές.
Μὲ τὶς κατολισθήσεις ὁλοκλήρων χωριῶν.

Μὲ τὴν τραγωδία στὴν Πορτογαλία καὶ τοὺς δεκάδες νεκρούς.

Ἐμεὶς κηρύξαμε πόλεμο στὴν Φύση.

Καὶ ὅταν ἀντιλαμβανόμεθα πὼς τὰ θύματα τοῦ «πολέμου» αὐτοῦ θὰ εἴμαστε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι καὶ προσπαθοῦμε, σπασμωδικά, νὰ κάνουμε «ἀνακωχή», θὰ βρεθῇ ἕνας παλαβὸς γιὰ νὰ τὰ τινάξῃ ὅλα στὸν ἀέρα.

Αὐτοκαταστροφικοί.

Κοντόπουλος Χάρης

Παρατηρήσεις – Σημειώσεις

Μετὰ τὸ χιόνι στὸν Ὄλυμπο, ἐν μέσῳ …Ἰουνίου, τοὺς καύσωνες στὴν Εὐρώπη, τὶς κατολισθήσεις στὴν Κίνα (ποὺ ἐξηφάνισαν χωριὰ καὶ κατοίκους), νέες πυρκαϊὲς στὴν Ἰσπανία, ἐξ ἴσου καταστροφικὲς μὲ αὐτὲς τῆς Πορτογαλίας.

πηγὴ

Ἐκδικεῖται λοιπόν ἡ Φύσις τόν ἄνθρωπο;

Χμμμ… Δὲν θὰ τὸ ἔλεγα ἔτσι.
Θὰ ἰσχυριζόμουν ἁπλῶς πὼς ἡ ἀποκατάστασις τῶν ἰσοῤῥοπιῶν τοῦ πλανήτου ξεκίνησε πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς, γιὰ ἐμᾶς καί, σαφῶς, δὲν περιλαμβάνει μέσα σὲ αὐτὴν τὴν διεργασία κάτι ἀπὸ ὅσα τὰ σαπρόφυτα τοῦ πλανήτου ἔχουν σχεδιάσῃ.

Τὸ θετικὸν τῆς ὑποθέσεως εἶναι πὼς ὅλα αὐτὰ ποὺ ἔχουν σχεδιασθῇ εἰς βάρος μας ἀνατρέπονται.
Τὸ ἐπίσης θετικὸν τῆς ὑποθέσεως εἶναι πὼς ὅλοι μας, μὰ ὅλοι μας, «καλοί» καὶ «κακοί», θὰ ὑποχρεωθοῦμε (ἐπὶ τέλους) νὰ στρώσουμε κάτω τὸν κῶλο μας καὶ νὰ δουλέψουμε σοβαρά, μὲ ἦθος καὶ σεβασμό, τηρώντας κάθε Φυσικὸ Νόμο, ἐὰν θέλουμε νὰ ἐπιβιώσουμε.
Τὸ (ἂς ποῦμε) ἀρνητικὸν τῆς ὑποθέσεως εἶναι πὼς ὅταν οἱ κανόνες ἰσοῤῥοπίας ἀποκαθίστανται, δὲν ὑπάρχουν εὐκαιρίας διαφυγῆς καὶ διασώσεως αὐτῶν. Ὅλοι στὸν πάτο κι ὅλοι ἀπὸ τὴν ἀρχή.
Μᾶς ἀρέσει, δὲν μᾶς ἀρέσει.

Φιλονόη

(Visited 150 times, 1 visits today)
Leave a Reply