Γιά τήν φυλακή ὁδεύουν κάποιοι …Εἰσαγγελεῖς καί Δικαστές;

Ερώτηση στην Βουλή των Ελλήνων που στέλνει ΦΥΛΑΚΗ Εισαγγελείς και Δικαστές, πολύ πριν τους υπευθύνους Υπουργούς.

Στην Κολομβία των Βαλκανίων όμως… παρότι ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ τους δίνουν Προαγωγές, Τιμητικές διακρίσεις και αξιώματα.

Αλλοι, ως γνωστόν τους έστελναν ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ τύπου Βγενόπουλου.

Εμένα με λένε ΜΑΝΩΛΗ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ και όποιος μπορεί να πει κάτι διαφορετικό «Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα».

Χατζησάββας Μανώλης

(Visited 236 times, 1 visits today)




Leave a Reply