Θά κτυποῦσαν τήν φοροδιαφυγή μέ τό πλαστικό χρῆμα;

 Σὲ τοπικὸ ὑποκατάστημα ἁλυσσίδος Σοῦπερ Μάρκετ, τὰ POS δὲν ἐδέχοντο κάρτες οὐδὲ μίας τραπέζης. Εἴτε χρεωστικὲς εἴτε πιστωτικές.

Δὲν εἶχαν πρόβλημα τὰ POS τοῦ καταστήματος, γιατὶ πελάτες εἶπαν ὅτι καὶ σὲ ἄλλα καταστήματα τῆς περιοχῆς ποὺ πῆγαν ἀντιμετώπισαν ἀνάλογο πρόβλημα.

Ὅσοι εἶχαν μετρητὰ ἐπλήρωσαν κι ἔφυγαν.
Οἱ ὑπόλοιποι παράτησαν τὰ ψώνια κι ἔφυγαν.

Μοῦ εἶπαν ὅτι σὲ ἀνάλογο περιστατικό, πρὶν λίγες ἡμέρες, ἐνῶ τὴν κάρτα δὲν τὴν ἐδέχετο τὸ POS τοῦ καταστήματος, πῆγαν σὲ κοντινὸ ATM τῆς τραπέζης καὶ ἔκαναν ἀνάληψη κανονικά, μετὰ ἐπέστρεψαν στὸ κατάστημα γιὰ νὰ πληρώσουν.

Αὐτὰ γιὰ ὅσους ἔκραζαν ἐμᾶς τοὺς παλιομοδίτες καὶ ὀπισθοδρομικούς, ποὺ κράζαμε ὅσους ἐτσίμπησαν στὴν προπαγάνδα ὅτι μὲ τὸ πλαστικὸ χρῆμα θὰ κτυπηθῇ ἡ φοροδιαφυγὴ τοῦ τυροπιτᾶ καὶ τοῦ ὑδραυλικοῦ, ποὺ ἔχουν ῥίξει ἔξω τὸ κράτος…

Οἱ Ἀμερικανοὶ λὲν νὸ μάνευ νὸ χάνεϋ ντάρλινκ….

Κοινῶς ἅμα πᾶς στὸ σ.μ καὶ δὲν δουλεύῃ τὸ pos ἣ ἡ κάρτα του ἔχεις τὶς παρακάτω ἐπιλογές:

  1. Ἐὰν ἔχῃς μετρητὰ στὸ σπίτι ἢ στὸ αὐτοκίνητο, πηγαίνεις καὶ τὰ φέρνεις, γιὰ νὰ παραλάβῃς αὐτὰ ποὺ ἐψώνισες.
  2. Δὲν ἔχεις μετρητὰ κάπου, ἀφήνεις τὰ πράγματα καὶ φεύγεις..
  3. Τὸ παίζεις τρελλίτσα, τὰ παίρνεις μὲ τὸ ἔτσι θέλω καὶ λὲς θὰ πληρώσῃς ὅταν ξεμπλοκάρῃ τὸ σύστημα…

Ἐπιλογές:

  • 1η : Τὸ δέχονται
  • 2α : Δὲν τὸ δέχονται καὶ φωνάζουν σεκιούριτυ ἢ Ἀστυνομία, ποὺ σὲ πηγαίνουν καροτσάκι ἔξω, στὴν καλλιτέρα περίπτωση (στὴν χειροτέρα σὲ πηγαίνουν στὸ κοντινὸ Ἀστυνομικὸ Τμῆμα…).

Συνεχίστε ἔτσι καὶ οἱ ταινίες ἐπιστημονικῆς φαντασίας ἢ ἡ Ἀποκάλυψις εἶναι ἕνα κλὶκ δρόμος…

Φιλιὰ στὰ μοῦτρα…

Τὸ Χρήσιμον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply