Διαιωνίζοντας τὸ ἔς ἔδαφος φέρειν… (β)

ΟΙ ΕΝΟΧΕΣ ΚΑΤΑΧΩΣΕΙΣ

Ὁ κόσμος τὸ ἔχει τούμπανο κι ἐσεῖς ἐκεῖ στὸ ΥΠΠΟ κρυφὸ καμάρι. Τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ κόσμου στὴν εἴδησι τῶν καταχώσεων σὲ Πελλάνα καὶ Ἀμφίπολι, ἦταν συγκλονιστικό. Οἱ θεάσεις τῆς συνεντεύξεως τοῦ κου Σπυροπούλου, ἐκτοξεύθησαν καὶ συνεχίζουν. Κάποτε ἀπὸ κάποιους, θὰ πρέπη νὰ ἐρωτηθοῦν οἱ τρὶς ὑπεύθυνοι τῆς καταχώσεως τοῦ περιβόλου στὴν Ἀμφίπολι, γιὰ αὐτὲς τὶς περίεργες ἐπαναλαμβανόμενες συμπτώσεις. Αὐτοὶ ἔχουν ὀνοματεπώνυμον. Ὁ ἀρχιτέκτων κος Λεφαντζῆς ποὺ ὑπέγραψε, ὁ γεωλόγος κος Τσόκας ποὺ τὸν ὑπεστήριξε καὶ ἡ κα Περιστέρη, ποὺ σὰν ψυχὴ τῆς ἀνασκαφῆς ὅπως ἡ ἰδία δηλώνει, τὸ ἠνέχθη.

Ἀπὸ τὴν μεριὰ τῆς ἱστορίας καὶ τῆς ὑστεροφημίας τους, δὲν ὑπαρχει λόγος στεναχώριας ἀπὸ μέρους τους. Ὑπάρχει θέσις φυλαγμένη ἐκεῖ. Εἶναι «μπροστινοὶ» καὶ ἔχουν τὴν ἀπόλυτο εὐθύνη, γιατί μέσα στὴν ἀνωνυμία ἑνὸς ὑπουργείου ποὺ δρᾶ ἀνθελληνικῶς, δὲν βγαίνει ἄκρη.

Τσίντσιφος Ἀστέριος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *