Τὰ κουνάβια χορεύουν τὶς νύκτες

«Τὰ κουνάβια χορεύουν τὶς νύκτες» 

Ὅταν ὁ βασανιστικὸς καλοκαιρινὸς ἥλιος κρυφτῇ στὸν ὁρίζοντα…
Ὅταν οἱ ἄνθρωποι μαζευτοῦν καὶ πάλι στὴν ἀσφάλεια τῶν σπιτιῶν τους…

Ὅταν ἡ νύκτα σκεπάσῃ μὲ τὸ μαῦρο  πέπλο της τὸν κόσμο τῶν ἀνθρώπων…
…τότε ἔχει σημάνει ἡ δική τους ὥρα.Τὰ κουνάβια χορεύουν τὶς νύκτες3 Τὰ κουνάβια χορεύουν τὶς νύκτες4 Τὰ κουνάβια χορεύουν τὶς νύκτες5 Τὰ κουνάβια χορεύουν τὶς νύκτες6 Τὰ κουνάβια χορεύουν τὶς νύκτες1 Τὰ κουνάβια χορεύουν τὶς νύκτες2

Καπουργᾶς Κωνσταντῖνος

(Visited 67 times, 1 visits today)
Leave a Reply