Διός ἐπικράτησις στήν …Γαλλία;

Ἐγὼ μπορεῖ νὰ λέω καὶ νὰ γράφω παλαβωμάρες.

Λές νά;
Ἄ μπᾶ…
Κι ἐὰν ὅμως…
Ἔ, τότε…

Πολὺς Δίας μᾶς ἔζωσε….

Μεγάλες κι ἀνιστόρητες παλαβωμάρες…
Οἱ μασσῶνοι ὅμως, ἀφ΄ ἑνός, μὲ τὰ κατὰ κόρον ἑλληνικὰ σύμβολά τους καὶ τὶς ἐπικλήσεις τους στὸν Δία, ἀλλὰ κι ἀφ΄ ἑτέρου μὲ ὅλη αὐτὴν τὴν …τάσιν τους παγκοσμίως νὰ …διοποιηθοῦν τὰ πάντα, μὲ …ξεπερνᾶ!!!
Κι ἔτσι, στὴν Οὐκρανία, ὁ Economist, τῶν Rothschild, μὲ σύμβολα τοῦ Διὸς ἐπέδειξε τὴν κατίσχυσίν τους.

Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα; (γ)

Ἐνᾦ, παραλλήλως, μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, μᾶς ἐνημερώνει συχνότατα γιὰ τὸ ποιὲς καταστροφὲς ἔρχονται.

Θέλουμε νά μάθουμε τό …μέλλον;

Περὶ συμβόλων περισσότερα ἐδῶ.

Ὅμως…
Εἶναι μόνον αὐτό τό ἔντυπο δικό τους;
Ὄχι φυσικά. Τοὺς ἀνήκει καὶ ἡ Liberation, ποὺ προωθεῖ, μὲ ὅλα τὰ μέσα, τὴν προπαγάνδα τῆς δικτατορίας τῶν τοκογλύφων, καθὼς φυσικὰ καὶ τῶν μαριονετῶν τους.

Αὐτὴ λοιπὸν ἡ συμμορία, ποὺ μόνον καταστροφὲς καὶ γενοκτονίες ἐπιβάλλει παγκοσμίως, ἔχει κάτι πολὺ ἐνδιαφέροντα …κολλήματα! Κολλήματα ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὸν Δία καὶ τὸ δωδεκάθεον.
Τόσο πού, ἀκόμη καὶ στὶς τελετές τους, κύριος καὶ κεντρικὸς ῥόλος εἶναι αὐτὸς τοῦ ἱερέος τοῦ …Διός!!!
(Ὤ, ναί… κάπου κάπου τὰ λὲν καὶ μόνοι τους αὐτὰ τὰ κουλά…!!!)

Φυσικά, αὐτὸ ποὺ οἱ περισσότεροι δὲν γνωρίζουν, εἶναι καὶ ἡ …διοποίησις τῶν πάντων.
Νερό, ἀήρ, τροφή, δίκτυα παρακολουθήσεως καὶ ἀστυνομεύσεως, ὑπηρεσίες ἀσφαλείας καὶ …«ἀντιτρομοκρατίας», ἠλεκτρονικὰ συστήματα παρακολουθήσεως καὶ φακελλοποιήσεως τῶν πάντων, ἀκόμη καὶ συστήματα ἐκπαιδεύσεως, ἔχουν σὰ κεντρικό τους σύμβολον/ὄνομα τὸ Δίας!!!

This slideshow requires JavaScript.

Κι αὐτὸ τὸ εἶχα τονίσῃ ἰδιαιτέρως ὅταν ξεκίνησα νὰ ἐνασχολοῦμαι μὲ τὸ θέμα.

Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην…
Αὐτὴ ἡ Liberation ὅμως, τῶν Rothschild, μαζὺ μὲ τὸν Economist, σπεύδει διαρκῶς νὰ μᾶς …προλάβῃ.
Κι ἔτσι, τώρα, ἐμφανίζεται μὲ αὐτό:

εἰκόνα

Δὲν ξέρω τὶ συνειρμοὺς κάνετε ἐσεῖς.
Πάντως ἐγὼ ἕνα ἀντιλαμβάνομαι (ἐπισήμως): ἡ διοποίησις τῆς Εὐρώπης (μὰ καὶ τοῦ πλανήτου), δὲν εἶναι κάτι …τυχαῖον. Δὲν ἔτυχε..
…ἐπέτυχε!

Νά συνεχίσουμε τόν ὕπνο μάς ἤ καλλίτερα εἶναι ἔτσι;

Φιλονόη

Leave a Reply