Θά μᾶς …«ἀποσώσῃ» τό Δ.Ν.Τ. ἐπεμβαίνοντας στήν …δικαιοσύνη;

Τὸ Δ.Ν.Τ. βάζει ξανὰ ἐμπόδια στὴν δόση μας, ζητώντας μία ….μεταῤῥύθμιση-προαπαιτούμενο, ποὺ ἀλλάζει τὰ πάντα στὴν Ἑλλάδα.

Αὐτὴ ἡ μεταῤῥύθμισις ἀφορᾶ ……..

  • τίς τιμές τῶν προϊόντων;
  • τήν αὔξηση τῶν ἐξαγωγῶν;
  • τήν καταπολέμηση τῆς φοροδιαφυγῆς καί παραοικονομίας;
  • τήν βελτίωση τῆς Δημοσίου Διοικήσεως;

Μά… ἀφορᾶ στὴν νομικὴ γνωμοδότηση τοῦ πῶς δὲν θὰ καταπέσουν, σὰν ἀντισυνταγματικές, ἡ κατάργησις τῆς προσωπικῆς διαφορᾶς στὶς συντάξεις καὶ ἡ μείωσις τῆς ἐκπτώσεως φόρου κατὰ 650 εὐρῶ για μισθωτούς, συνταξιούχους καὶ ἀγρότες.

Τσουκαλᾶς Παναγιώτης

εἰκόνα

 

(Visited 151 times, 1 visits today)
Leave a Reply