Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα; (γ)

Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα;6Τὸ πρῶτο καὶ τὸ δεύτερο μέρος τῆς ἐρεύνης:

Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα; (α)

Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα; (β)

Τὸ πρῶτο, ἀσφαλές, συμπέρασμα ποὺ βγάζει κάποιος, ὅταν ἀσχολεῖται μὲ τὶς πραγματικὲς …«κορυφές» τῆς ἐξουσίας, εἶναι πὼς αὐτὰ τὰ πρόσωπα ἐκτὸς ἀπὸ ἀνέντιμα, ἀνήθικα, εἶναι κι ἄθεα. Πολὺ ἄθεα.
Δὲν διστάζουν ὅμως νὰ ἐπιβάλουν στοὺς λαοὺς ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς θρησκεῖες, πρὸ κειμένου νὰ τοὺς κρατοῦν δεσμίους αὐτῆς τῆς ἐξαρτήσεως, ἀπὸ κάποιον θεό, ἀνεξαρτήτως ὀνόματος. Τὸ ἀστεῖο εἶναι πὼς τώρα τελευταία ἔχουν τόσο πολὺ αὐξήσει τὴν (φαινομενική) τους δύναμιν, ποὺ ἔχουν ἀρχίσει νὰ αἰσθάνονται οἱ ἴδιοι  …θεοί!!!
(Ποιός θά ξεχάση τόν Σαμαρᾶ πού μίλησε μέ τόν …θεό;)

Οἱ λαοὶ ἀπὸ τὴν ἄλλην, εἶτε διότι τοὺς …«ἐκπαιδεύουν» καταλλήλως, εἶτε ὅμως γιατὶ …ἔτσι εἶναι, ἔχουν ἕνα εἶδος …ἀμνησίας!!!
Ἡ λήθη, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς ἀλλοιώσεις τῶν ἐννοιῶν, τῆς ἱστορίας καὶ τῆς πληροφορίας ἐπιδρᾶ καταλυτικὰ πάντα καὶ τελικῶς ἀφήνει ἐκατομμύρια ἀνθρώπους στὰ …μαῦρα σκοτάδια. Αὐτὰ τὰ ἐκατομμύρια μάλιστα ἐκφράζουν, συνήθως, μίαν ἀπέχθεια γιὰ τὴν μάθησιν καὶ τὴν γνῶσιν.
Τὰ δὲ ἑλληνικά, καὶ ἰδίως τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικά, ἐὰν δὲν διδάσκονται ὡς γλῶσσα …ἐξωγήινη, δὲν διδάσκονται καθόλου.
Διατηροῦν ὅμως οἱ …«φωστῆρες» τὸ δικαίωμα (ἀποκλειστικῆς) χρήσεώς τους στὰ μαγαζάκια τους, στὰ ἐκπαιδευτήριά τους καὶ στὶς στοές τους.

ἐκ τῆς ...ἀλλοδαπῆς παρακαλῶ!!! Ἀνάλογα σύμβολα σὲ ὅλες τὶς στοὲς τοῦ πλανήτου...!!!

ἐκ τῆς …ἀλλοδαπῆς παρακαλῶ!!!
Ἀνάλογα σύμβολα σὲ ὅλες τὶς στοὲς τοῦ πλανήτου…!!!

Τὸ ἐὰν ἡ σωστὴ διδαχὴ μίας γλώσσης, καὶ εἰδικῶς τῶν ἀρχαίων Ἑλληνικῶν, εἶναι ἀναγκαία, ἄς μὴν τὸ  θίξουμε.
Εἶναι ὅμως …«ἀπορίας ἄξιον» τὸ ὅ,τι στὰ δικά τους παιδιά, στὶς νέες γενὲς δῆλα δὴ ποὺ θὰ τοὺς διαδεχθοῦν, μέσῳ τῶν κολλεγίων καὶ τῶν πανεπιστημίων ΤΟΥΣ, διδάσκουν ΚΑΙ ἀρχαῖα ἑλληνικά…
Μήπως αὐτοί γνωρίζουν κάτι πού ἐμεῖς …ἀγνοοῦμε;

Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα;10Ἐὰν σὲ ὅλα τὰ παραπάνω συνυπολογίσουμε πὼς ἡ ἀνθελληνικὴ βο(υ)λή τους, ἡ βιτρίνα τῶν τοκογλύφων, ΠΑΡΑΛΟΓΩΣ, ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ καὶ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΣ νομοθέτησε γιὰ τὴν κατάργησιν τοῦ μεγαλυτέρου τμήματος τῆς γλώσσης, τότε…
…χὰ χὰ χά…
Οἱ …«συμπτώσεις»  παρὰ εἶναι πολλὲς γιὰ νὰ τὶς βλέπουμε ἀκόμη σὰν συμπτώσεις!!!

Τὸ σκάνδαλο τοῦ μονοτονικοῦ

Ἀλλὰ εἴπαμε… Ἐμεῖς φυτά…
Αὐτοὶ …ἀφεντικά!!!

Τὰ δύο σύμβολα ποὺ ἀσχολοῦμαι μαζύ τους, τὶς τελευταῖες ἡμέρες, εἶναι ὁ Φοῖνιξ κι ὁ δικέφαλος ἀετός.
Σύμβολα πανάρχαια, ποὺ πολλοὶ λαοὶ ἐρίζουν γιὰ τὴν πατρότητά τους, ποὺ ὅμως, ἐὰν τὸ ἐξετάσουμε ἀπὸ ἀπόστασιν, δὲν ἔχει καὶ τόσο σημασία πλέον ἡ πατρότης ὅσο τὸ τὶ ἐκφράζουν.
Κι ἀπὸ τότε, ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα χρόνια ἔως σήμερα, ὅπου ἰσχύς, μαζὺ κι ὁ ἀετός.
Μὰ μία …«σύμπτωσις»!!! Ὅπου ἀετὸς κι ἐχθρὸς τῶν Ἑλλήνων!!!
(Στὴν πραγματικότητα!!! Ὄχι στὴν …εἰκονικὴ πραγματικότητα ποὺ μᾶς ἔχουν πείσει γιὰ τὴν …«ἀλήθεια» της!!!)

Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα;5

Ὄχι διότι οἱ λαοὶ εἶναι μέταξύ τους ἐχθροί, ἀλλὰ διότι οἱ φερόμενοι ὡς ἡγέτες τους ἐλέγχονται ἀπολύτως ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ …ξέρουμε!!!

Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες.

Τί σημαίνει ὅμως γιά ἐμᾶς τούς Ἕλληνες ὁ ἀετός;
Ὅπως ἔγραφα στὸ παραπάνω κείμενον, βάσει τῆς μυθολογίας-ἱστορίας μας ὁ ἀετὸς κατέτρωγε τὸ συκῶτι τοῦ Προμηθέως, τοῦ μοναδικοῦ ὄντος ποὺ ἀγάπησε τοὺς Ἀνθρώπους καὶ τοῦ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ γεννήτορος τῶν Ἑλλήνων.
Ὁ ἀετὸς εἶναι σύμβολον Διός…
Ὁ Προμηθεὺς θῦμα του…

Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες. Προμηθεὺς κι Ἄτλας μὲ ἀετόν

«…ὡς ἴδεν ὀστέα λευκὰ βοὸς δολίῃ ἐπὶ τέχνῃ.
Ἐκ τοῦ δ᾽ ἀθανάτοισιν ἐπὶ χθονὶ φῦλ᾽ ἀνθρώπων
καίουσ᾽ ὀστέα λευκὰ θυηέντων ἐπὶ βωμῶν.
Τὸν δὲ μέγ᾽ ὀχθήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
Ἰαπετιονίδη, πάντων πέρι μήδεα εἰδώς,
ὦ πέπον, οὐκ ἄρα πω δολίης ἐπιλήθεο τέχνης.

Ὥς φάτο χωόμενος Ζεὺς ἄφθιτα μήδεα εἰδώς·
ἐκ τούτου δὴ ἔπειτα δόλου μεμνημένος αἰεὶ
οὐκ ἐδίδου μελίῃσι πυρὸς μένος ἀκαμάτοιο
θνητοῖς ἀνθρώποις, οἳ ἐπὶ χθονὶ ναιετάουσιν…»

Ἡσιόδου, Θεογονία, 555-564

(Ἱστορικό:
Ὁ Προμηθεὺς, ὅταν ἐρύθμιζον τὰς μεταξύ των σχέσεις οἱ θεοί, πῆρε ἕνα βόδι, τὸ τεμάχισε καὶ χωρίζοντάς το στὰ δύο, ἔχωσε ἐντὸς λίπους τὶς σάρκες καὶ κατόπιν τὶς σκέπασε, περίτεχνα, μὲ τὸ δέρμα τῆς κοιλίας τοῦ βοδιοῦ, ἐνᾦ τὰ ὀστᾶ τὰ σκέπασε ἐπίσης περίτεχνα μὲ λίπος. Κατόπιν τούτου ἐκάλεσε τὸν Δία νὰ ἐπιλέξῃ ἕνα ἀπὸ τὰ δύο κομμάτια.
Ὁ Δίας κατάλαβε, κατὰ πῶς μᾶς λέει ὁ Ἡσίοδος, τὸ τέχνασμα ἀλλὰ ἐπέλεξε τὸ τμῆμα μὲ τὰ ὀστᾶ, ἀν τὶ αὐτοῦ μὲ τὸ κρέας.

Ἀπόδοσις ἀποσπάσματος:
…καὶ μὲ τὰ δύο χέρια του ἐσήκωσε τὸ λευκὸν λίπος καὶ ὠργίσθη βαθύτατα ὅταν,
…εἶδε (ὁ Δίας) τὰ ὀστᾶ τοῦ βοδιοῦ δολίως καὶ περιτέχνως (μὲ λίπος σκεπασμένα).
Ἐξ αἰτίας αὐτοῦ (τοῦ περιστατικοῦ) ὅταν θυσιάζουν στοὺς ἀθανάτους (θεούς ὅλοι) οἱ ἄνθρωποι (φῦλα ἀνθρώπων)
καίουν λευκὰ ὀστᾶ, ἐπὶ τῶν βωμῶν θυσιάζοντες.
Πρὸς αὐτὸν (τὸν Προμηθέα-υἱὸς Ἰαπετοῦ)  ἐξογισθεὶς  εἶπε ὁ νεφελο-ἐγέρτης (ΔΕΝ εἶναι νεφελοσυλλέκτης ἀλλὰ ἐγείρει τὰ νέφη!!!) Δίας, μὲ τὶς ἄφθαρτες σκέψεις:
Υἱὲ τοῦ Ἰαπετοῦ, ποὺ ἔχεις σκέψεις ἀνώτερες ἀπὸ ὅλους, ὠ φίλε μου,
δὲν λησμονεῖς καθόλου τὰ δόλια τεχνάσματά σου.
Ἔτσι εἶπε ὁ Δίας καὶ πάντα θυμούμενος καὶ θυμωμένος,
προέβλεψε μεγάλα κακὰ γιὰ τοὺς θνητοὺς ἀνθρώπους,

ποὺ στὴν γῆ κατοικοῦν, μὴ δίδοντάς τους τὴν  πυρὰ τὴν ἀθάνατη (ἀκάματη)….)

Τί συμβαίνει σήμερα ὅμως στόν πλανήτη;
Εἴπαμε… Τοῦ …Διός τὸ …κάγκελον!!!
Καὶ δὲν χάνουν εὐκαιρία νὰ μᾶς τὸ θυμίζουν, μὲ ὅλους τοὺς τρόπους…

Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα;5

Ποιός εἶναι λοιπόν ὁ πραγματικός ἐχθρός τῆς Ἀνθρωπότητος σήμερα;

Ἡ καπήλευσις τῶν συμβόλων εἶναι γεγονός.
Τὸ τὶ ἀκριβῶς σημαίνουν τὰ σύμβολα στὴν πραγματικότητα ὀφείλουμε νὰ τὸ ἐρευνήσουμε σὲ βάθος κι ἀπαιτεῖται μεγάλος κόπος.
Τὸ γιατὶ ὑπῆρχαν τὰ σύμβολα ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν ἐπίσης εἶναι μία παράμετρος ποὺ χρειάζεται νὰ ἐρευνήσουμε, ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς ἀτομικά… Μὲ κόπο..
Τὸ γεγονὸς ὅμως ποὺ πρέπει τώρα νὰ μᾶς ἀπασχολῇ εἶναι ἡ πολὺ συγκεκριμένη καπήλευσις τῶν συμβόλων, ἀπὸ πολὺ συγκεκριμένα κέντρα ἐλέγχου, μὲ πρῶτο καὶ σημαντικότερον στόχο νὰ μᾶς ἐπιδείξουν τὴν ἰσχύ τους.
Κι αὐτὰ τὰ κέντρα ἐλέγχου εἶτε συνειδητῶς, εἶτε ἀσυνειδήτως, ἐπιλέγουν σύμβολα ποὺ ἐλάχιστοι ἀντιλαμβάνονται.
Ἁρχῆς γενομένης ἀπὸ τὶς μασονικὲς στοές, (καὶ δὴ τὶς …«ἑλληνικές»!) ἀλλὰ καὶ τὶς παγκόσμιες, εὔκολα κατανοοῦμε τὸ …«μπέρδεμα».

Ἕνα τελευταῖο σημεῖο ποὺ θέλω νὰ σταθῷ εἶναι τὰ ἐργαλεῖα προπαγάνδας, ποὺ χρησιμοποιοῦνται, ἀπὸ τοὺς «κρατοῦντες», μὲ ἀπώτερο σκοπὸ νὰ τρομοκρατήσουν τοὺς πληθυσμοὺς καὶ νὰ μετατρέψουν ὅλους τοὺς ἡγέτες σὲ μαριονέτες τους.
Γιὰ παράδειγμα  ἕνα ἐργαλεῖο προπαγάνδας εἶναι ΚΑΙ τὸ economist  τῶν Rothschild.

Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα;19

Θέλουμε νά μάθουμε τό …μέλλον;

Ἕνα ἔντυπο ποὺ συχνὰ πυκνὰ μᾶς …«προειδοποιεῖ» γιὰ τὰ ὅσα ἔπονται καὶ διαθέτει, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων, πολὺ …ταλαντούχους σκιτσογράφους. (Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ δεῖτε τὰ ἔργα ἑνὸς ἀπὸ αὐτούς.)

Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα;20

Αὐτὸ λοιπὸν τὸ σκίτσον μᾶς …ἐξήγησε τὸ τὶ θὰ πάθη ἡ Οὐκρανία…
Τὴν …παρακολουθεῖ  τὸ (ἄγρυπνο) βλέμμα τοῦ (δορυφορικοῦ)  …«πανεπόπτου ὀφθαλμοῦ».

Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα;24
Ἀπὸ κάτω του νέφη καὶ κεραυνοί… (Νεφεληγερέτης Δίας μήπως;;;)
Οἱ κεραυνοὶ τῶν νεφῶν (ὄχι τοῦ Διός;;) κτυποῦν τὴν Κριμαία…
Κι ὅλο αὐτό τό σκηνικό μόνος του τό ἐνεπνεύσθη ὁ σκιτσογράφος;
Χά…*

Μᾶς ζώνουν ἀπὸ παντοῦ!

Αὐτὸ ἦταν γιὰ τὴν Οὐκρανία…
Γιὰ ὅλον τὸν ὑπόλοιπο πλανήτη, τὰ ἴδια κέντρα ἐλέγχου, ποὺ στέκονται ἐπάνω κι ἀπὸ τὶς μασονικὲς στοές, μᾶς ἐνημερώνουν γιὰ τὸ νόμισμα τοῦ …Φοίνικος, ποὺ θὰ …κάψη τὰ ὑπόλοιπα νομίσματα τοῦ πλανήτου.
(Κι ἐπεὶ δὴ ἐμεῖς ἐδῶ ἔχουμε χορτάσει ἀπὸ …μπατριωτικὲς κυβέρνήσεις, ἤδη, αὐτὸ τὸ νόμισμα, τὸ ἠλεκτρονικό, ποὺ θὰ λέγεται «Φοῖνιξ» κάποτε, μᾶς τὸ φόρτωσαν ἀπὸ τώρα,  …γιὰ νὰ ἔχουμε!!!)

Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα;22

Τὰ δεδομένα λοιπὸν ἔχουν ὡς ἐξῆς;
Ἡ μασονία, γιὰ παράδειγμα, εἶναι, γιὰ ἐμᾶς τοὺς ἀπ΄ ἔξω, μία κλειστὴ ὁμάδα, μόνον γιὰ …«ἐκλεκτούς». Αὐτοὶ οἱ …«ἐκλεκτοί» συνήθως ὅμως εἶναι καὶ ἀπολύτως ἐλέγξιμοι, ὑπάκουοι καὶ τελικῶς, γιὰ τοὺς νόμους τῆς Φύσεως, ἄχρηστοι. Διότι ὅ,τι λειτουργῇ καθ’ ὑπόδειξιν κι ὄχι βάσει τῶν Φυσικῶν νόμων τῆς ἐπιβιώσεως, εἶναι γιὰ …γέλια.
(Ἐὰν ἴσως ἐξαιρέσουμε τοὺς ὑψηλοβάθμους μασόνους, ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι κάνουν τὴν πολὺ βρώμικη δουλειά, γιὰ νὰ βρεθοῦν στὸ τέλος ἐν τελῶς …κρεμασμένοι, ἀπὸ τοὺς ἰδίους τοὺς «σεβασμίους διδασκάλους» τους!!!)
Ἡ πραγματικὴ ἐξουσία κρύβεται πίσω ἀπὸ αὐτὰ τὰ κέντρα, τὶς στοές, τὶς ἑταιρεῖες, τὶς ἐκκλησίες, τὰ τάγματα ἀλλὰ καὶ ὅλα τὰ παρόμοια συστήματα, καὶ εἶναι βεβαιωμένα …ἄθεη!!!
Ἐν τούτοις, ἄν καὶ ἄθεη ἡ ἐξουσία, δὲν ἔχουν κάποιο πρόβλημα νὰ δημιουργοῦν θρησκεῖες, νὰ τὶς χρησιμοποιοῦν γιὰ νὰ ἐλέγχουν τοὺς λαούς, κατὰ πῶς τοὺς ἐξυπηρετεῖ, φανατίζοντάς τους καὶ νὰ προετοιμάζουν τὴν πανθρησκεία, μέσα ἀπὸ ὅλες αὐτὲς τὶς «νέες θεωρίες», ποὺ γέμισαν τὸν πλανήτη καὶ πού, ὡς συνήθως, ἐλέγχονται ἀπὸ …«δικά τους παιδιά»!!!
Χρησιμοποιώντας σύμβολα πανάρχαια καὶ κυρίως τὰ σύμβολα τοῦ Διός, μᾶς ὑπενθυμίζουν τὸ ποιὸς εἶναι ποιός!!!

Ὁ Δίας ὅμως, εἰδικῶς γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες, μὰ καὶ γιὰ ὅλην τὴν Ἀνθρωπότητα, ΔΕΝ εἶναι κι ὅ,τι φιλικότερον.
Αὐτοὶ ποὺ κρατοῦσαν, κρατοῦν καὶ φιλοδοξοῦν νὰ ἐξακολουθήσουν νὰ κρατοῦν τὶς ἐξουσίες, εἶναι τὰ ἴδια πρόσωπα, ἐκπαιδεύονται στὰ ἴδια ἱερατεῖα καὶ στὰ ἴδια σχολεῖα καὶ ἁπλῶς ἀλλάζουν τὰ ὀνόματά τους.
Συνήθως αὐτοὶ ποὺ πραγματικὰ κρατοῦνν τὶς ἐξουσίες παραμένουν κι …ἀόρατοι!!!
Παρακολουθώντας τὰ σύμβολα, γνωρίζοντάς τα καὶ κατανοώντας τα, μποροῦμε νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ ποῦ θέλουν, πραγματικά, νὰ ὁδηγήσουν τὴν ἀνθρωπότητα, ἀλλὰ καὶ τοὺς λόγους ποὺ τὴν ὠθοῦν σὲ ὅλην αὐτὴν τὴν κατάντια.
Θέλουν γύρω τους ὑπηκόους… Πιστοὺς δούλους…
Ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν δούλους δημιουργοῦσαν καὶ ἡ δουλεία τοὺς ἔτρεφε. (Ἀλήθεια, αὐτό τό …«νέο εἶδος ἀνθρώπου», πόσο …νέο σχέδιον εἶναι;).
Εἶναι ἀδίστακτοι καὶ θὰ κάνουν τὰ πάντα πρὸ κειμένου νὰ μὴν ἐμπλακοῦν σὲ περιπέτειες ποὺ θὰ τοὺς ὁδηγήση στὸ νὰ ἀπωλέσουν τὶς ἐξουσίες τους.

Καὶ τώρα…
Τί γίνεται τώρα;
Τώρα στρωνόμαστε στὴν δουλειά.
Τὸ πρόβλημά μας, τὸ ὅποιο μας πρόβλημα, ΔΕΝ ἀντιμετωπίζεται μὲ τὸ νὰ ἑστιάζουμε σὲ μικρὲς …ἀμυχὲς τοῦ οἰκοδομήματος ποὺ ἔχουν στήσει.
Τὸ πρόβλημά μας εἶναι νὰ ΜΑΘΟΥΜΕ ὅλα αὐτὰ ποὺ μᾶς ἔκρυψαν. Διότι ἐὰν ΔΕΝ εἶχαν αὐτὸν τὸν φόβο, δὲν θὰ μᾶς ἀπέκοβαν ἀπὸ τὴν πραγματικὴ γνῶσιν.
Κι ὅταν λέῳ γνῶσιν ἐννοῶ γνῶσιν! Ὄχι πληροφορία!!!
Αὐτὴν τὴν ἔχουμε ἄφθονη…
Κι ὅποιος κατάλαβε…

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Ὁ  φίλος freeman μοῦ παρουσίασε κάτι ποὺ ἀγνοοῦσα γιὰ τὸν …κοντσίτο. (Ἀλήθεια, τόν θυμᾶστε;)
Τόν τίτλο τοῦ τραγουδιοῦ του, μὲ τὸ ὁποῖον ἔλαβε μέρος στὸ καραγκιὸζ σαράι τῆς γιουροβιζιόν, τόν θυμᾶστε; Τό σχετικό σκηνικό;
Ἤ μήπως κι ἐσεῖς (ὅπως κι ἐγώ) ΔΕΝ τόν προσέξατε;

Νά εὐχαριστήσουμε ὁλίγον τόν freeman γιά τήν παρατήρησιν;

Υ.Γ.2. Ἡ γνῶσις «ἐπιλέγει» τοὺς καθαρούς, ἔλεγε ὁ Τᾶσος. Ἴσως νὰ εἶχε δίκαιον…

*Νέφη, Νεφεληγερέτης… Μά μᾶς …ψεκάζουν;
Ὅσο κυλᾶ ὁ καιρὸς ἀρχίζουν νὰ μᾶς …ἀποκαλύπτουν μερικὰ ἀπὸ τὰ …ἔργα καὶ τὶς ἡμέρες τους.
Ὁ Ἄλ Γκὸρ ἰσχυρίσθηκε πὼς θὰ ἔλειωναν οἱ πάγοι ἔως τὸ πέρας τοῦ 2014. Ἀλλὰ …ΔΕΝ!!!
Γιατί; Διότι ὁ ἴδιος ὁ πλανήτης …ἀντιδρᾶ, ὡς τέλειος μηχανισμὸς ἰσοῤῥοπημένων δυνάμεων, στὶς τεχνικές τους.
Ὁ Ἄλ Γκὸρ ἦταν πολὺ βέβαιος γιὰ τὸ λειώσιμο τῶν πάγων. Καὶ ἦταν πολὺ βέβαιος γιατὶ ἕνα …ῥευματάκι, θερμό, εἶχε ἀλλάξει τὴν αἰωνία πορεία του καὶ κτυποῦσε ὁλίγον …Βόρειο Πόλο!!!
(Νά τό …βοήθησαν ἄρα γέ κάποιοι;;;)Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα;23

Καὶ περιμένοντας τὸ λειώσιμο τῶν …πάγων, ἄς εἴμαστε προσεκτικότεροι ἐτούτην τὴν χρονιά!

Αὐτὸ εἶναι τὸ ἕνα σκέλος, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔχουν μερικῶς ἤ ψιθυριστῶς παραδεχθεῖ.
Τὸ ἄλλο μέρος λέγεται ἰοντισμός. Ἡ ἐνέργεια τοῦ ἰοντισμοῦ, ὅταν εἶναι χειραγωγήσιμη, μπορεῖ νὰ προκαλέσῃ μεγάλες καταστροφές. (Ἀπὸ πλημμύρες καὶ σεισμούς, ἔως καὶ τοπικὲς ἤ εὑρύτερες ἀλλαγὲς τοῦ κλίματος!!!)
Γιὰ ὅσους γνωρίζουν τὸ θέμα, ὁ ἰοντισμὸς εἶναι χρησιμόταταν ἐργαλεῖον. Ἰδίως ἐὰν τὸ παίζῃς κι ὁλίγον …θεός!!! (Καλὴν ὥρα!!!)
Τὰ μηχανήματα τὰ ἔχουν. Τὶς γνώσεις τὶς ἔχουν. Τὰ πειράματα τὰ ἔχουν κάνει ἀμέτρητες φορές…
Λέτε νά μᾶς σεβασθοῦν;

Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα;2

Τὸ σκίτσο γιὰ τὴν Οὐκρανία μὲ ἔπεισε.
Ὁμολογῶ πὼς γιὰ χρόνια, λίγο διαβάζοντας καὶ λίγο ἀναζητώντας, διεπίστωνα μὲ κάθε εὐκαιρία πὼς κάτι δὲν πάει καλὰ μὲ τὸ κλίμα πολὺ …μεθοδευμένα καὶ στοχευμέαν. Ἐὰν οἱ παραπάνω καταγραφές μου δὲν εἶναι τῆς …φαντασίας μου, τότε τοὐλάχιστον τὸ κλίμα, ὅπως καὶ πολλὰ ἄλλα, μαζὺ κι ἐμᾶς, μποροῦν νὰ τὸ ἐλέγξουν θαυμάσια.

Γιά ποιούς λόγους μᾶς ψεκάζουν;

Ἰδοῦ οἱ ψεκαστές μας!

Διεθνής Ἔνωσις τροποιήσεως καιροῦ;

Νομικὸ τμῆμα ἀεροψεκαστῶν ἀντιδρᾶ; Ἀνωνύμως;

Ἡ παρακολούθησις, τῆς παρακολουθήσεως, τῇ ….

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶἐδῶ ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

 

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply