Τὸ σχέδιον Ἄτσενσον καὶ τὸ …«προδοτικὸ πραξικόπημα»!!!

Καὶ γιὰ νὰ μὴν μᾶς βγαίνουν οἱ «δημοκρᾶτες τῆς μεταπολιτεύσεως» νὰ μᾶς μιλοὺν γιὰ «προδοτικὸ πραξικόπημα»  (ποὺ ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος ἔτσι τὸ κρίνω καὶ ἑγώ) ἂς δοῦμε τὶ ἔλεγαν οἱ Ἀμερικανοὶ μιὰ δεκαετία πρὶν ἀπὸ αὐτό, γιὰ τὶς θέσεις ποὺ ἐξέφραζε ὁ Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης, Ὑπουργὸς τῆς Κυβερνήσεως Παπανδρέου (ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ ντοκουμέντα ποὺ ὑπάρχουν στὸ βιβλίο μου)…Τὸ σχέδιον Ἄτσενσον καὶ τὸ ...«προδοτικὸ πραξικόπημα»!!!

«…νὰ ἀποδεχθῇ τὸ σχέδιον Ἄτσενσον ὁ Μακάριος, ἔστᾦ καὶ μὲ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ, ἄν χρεισθῇ…!!!»

Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης, 1964

Κωνσταντῖνος Δημητριάδης

(Visited 289 times, 1 visits today)
Leave a Reply