Ἰδοῦ οἱ ψεκαστές μας!

Ἔχουν πάντως μίαν ἐντιμότητα… Δὲν μποροῦμε νὰ ποῦμε…

Διαφημίζονται καὶ μᾶς λένε εὐθαρσῶς πὼς μᾶς ψεκάζουν ὡς …κατσαρίδες!

Ἐδῶ θὰ βρεῖτε τὴν σελίδα τους:

http://www.3dsa.gr/home.html

 μὲ πολλὰ κι ἐνδιαφέροντα θέματα!!!

Προγράμματα προστασίας καλλιεργιῶν ἀπό χαλάζι…. (Μάϊο μήνα ἐννοοῦμε φυσικά…)

Ἔχουν καὶ μουσικούλα γιὰ νὰ χαλαρώνουμε!!! Σύγχρονα πράγματα καὶ καταστάσεις…

Καὶ γιὰ νὰ ἀφήσουμε τὰ ἀστεῖα, διότι οἱ τύποι τὸ ἔχουν παρακάνει, ἐδῶ:

http://www.petitiononline.com/69739780/petition.html

ὑπογράφουμε γιὰ τὴν παγκόσμια κίνησι κατὰ τῶν ἀεροψεκασμῶν κι ἐδῶ:

http://www.gopetition.com/petition/43857.html

ὑπογράφουμε μήπως καὶ ξεκινήσῃ μία ῥημάδα εἰσαγγελική ἔρευνα γιὰ  ὅλα αὐτά!

Φιλονόη.

Σχετικὰ θέματα:

Τώρα τελευταῖα αἰσθάνομαι κάπως σὰν κατσαρίδα

Τώρα τελυταία αἰσθάνομαι κάπως σὰν …κατσαρίδα!!!

Σημείωσις (μεταγενεστέρα)

Καλῶς ἢ κακῶς ἡ παραπάνω ἑταιρεία δὲν ἐμπλέκεται μὲ τὴν γεωμηχανική. Καὶ δὲν ἐμπλέκεται ὄχι διότι τὸ λὲν αὐτοὶ ἢ τὸ λέω ἐγὼ ἀλλὰ διότι αὐτὸ εἶναι …«ἔργον ἄνευ ταὐτότητος καὶ ἐκπροσώπου».
Τί ἐννοῶ; Τὰ ἀεροπλάνα ποὺ ψεκάζουν μὲ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν σκοπὸ οὔτε φέρουν ἑταιρικὰ σύμβολα, μὰ οὔτε καὶ τὸ δηλώνουν ἐπισήμως. Πρόκειται γιὰ ἀεροσκάφη τέτοια ποὺ νὰ μὴ  συνδέονται καὶ μὲ κυβερνήσεις καὶ  μὲ ἐπιχειρήσεις καὶ μὲ πρόσωπα.
Πόθεν οἱ ἐντολές; Ἔμ… ἐδῶ μᾶς θέλω. Πόθεν; Πάντως ἅπασες οἱ κυβερνήσεις δέχονται, εἴτε μὲ τὸ καλὸ εἴτε μὲ τὸ …κακό, αὐτὸν τὸν τρόπο …«ἐλέγχου τοῦ κλίματος».
Πρόκειται γιά ἀεροπλάνα τοῦ ΝΑΤΟ;
Ἔτσι διαδίδεται. Καί τί γίνεται μέ τίς χῶρες πού δέν ἀνήκουν στό ΝΑΤΟ; Μποροῦν «ἀγνώστου ταὐτότητος ἀεροσκάφη» νά παραβιάζουν τόν ἐναέριον χῶρον τους;
Πρόκειται γιά ἀεροπλάνα τοῦ ΟΗΕ ἤ γιά ἀεροπλάνα πού «μισθώνονται ἀπό τόν ΟΗΕ»;  Πιθανὸν ναί, πιθανὸν κι ὄχι. Πάντως ὁ ΟΗΕ εἶναι μία πιὸ εὑρεία ἑταιρεία καὶ θὰ μποροῦσε νὰ τὸ αἰτιολογήσῃ, θεωρητικῶς πάντα.
Πρόκειται γιά ἀεροπλάνα «ἐπιστημονικοῦ (καί μόνον) σκοποῦ», τά ὁποία μποροῦν νά πετοῦν ὁποτεδήποτε καί ὁπουδήποτε; Τὸ θεωρῶ πιθανότερον ὅλων.

Καί τί γίνεται μέ αὐτές τίς ἑταιρείες, τὶς ἰδιωτικὲς ντέ, σὰν τὴν παραπάνω; Ἀθωώνονται ἤ ὄχι;
Αὐτὲς οἱ ἑταιρείες παίζουν ἄλλον ῥόλο ὁ ὁποῖος, ἐπισήμως, συνδέεται μὲ τὸν «προστασία τοῦ κοινοῦ καὶ τῶν καλλιεργειῶν». Ἐπισήμως λέμε, διότι, ὡς γνωστόν, τὰ διάφορα συστατικὰ  τῶν αἐροψεκασμῶν οὔτε αὐτοὶ δύνανται νὰ τὰ ἐλέγχουν, μὰ οὔτε καὶ τὰ ἴδια τὰ κράτη. Τὰ ψεκαζόμενα προϊόντα τους ἐπιβάλλονται μὲ τὴν μορφὴ (παγκοσμίων) πρωτοκόλλων, ὁπότε ἁπλῶς αὐτοὶ ἐκτελοῦν ἐντολές.
Τὸ ἐὰν λοιπὸν εἶναι ἀθῶοι ἤ ὄχι, πράγματι, εἶναι ἄλλη ἱστορία. Σημασία ἔχει πὼς λαμβάνουν μέρος καὶ στὴν γεωμηχανικὴ καὶ στοὺς ψεκασμούς. Ἐὰν οἱ σκοποί τους εἶναι καλοὶ ἀλλὰ καταλήγουν νὰ γίνονται ἀντικείμενον ἐκμεταλλεύσεως ἀπὸ (ἄλλα ἄγνωστα κι …«ἀνώνυμα») κέντρα ἐξουσίας, εἶναι ἄλλη ὑπόθεσις.

Καί ποῦ μπαίνει ὅμως ἡ ἀτομική εὐθύνη; Ἤ δέν μπαίνει, σέ ἕναν πλανήτη πού ἐάν ἀντιδράσῃς στίς ἐντολές τῶν …«μεγάλων» σέ τρώει τό …«μαῦρο σκοτάδι»;
Δὲν ξέρω… Αὐτὸ εἶναι καθαρὰ ἀτομικὸ ζήτημα τοῦ κάθε ἑνὸς ἀπὸ ἐμᾶς. 

27 thoughts on “Ἰδοῦ οἱ ψεκαστές μας!

 1. 3Δ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.
  κυρίες – κύριοι,

  Αναφορικά με τους ισχυρισμούς σας για την εταιρεία μας (“3dsa”), που αναρτήσατε στο διαδίκτυο (σε blogs & σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης), και συγκεκριμένα αναφορικά με (δήθεν) συμμετοχή της εταιρείας μας σε ψεκασμούς στον αέρα, σας γνωρίζουμε ότι η εταιρεία μας δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τους αναφερόμενους αεροψεκασμούς – ούτε έχει τα τεχνικά μέσα και τις δυνατότητες να ενεργήσει σχετικές πτήσεις.
  Συνεπώς, κάθε αναφορά και ισχυρισμός σας είναι αβάσιμος – γεγονός που γνωρίζετε πλέον με σαφήνεια & πρέπει να παύσετε άμεσα. Επίσης, σας καλούμε να ανακαλέσετε κάθε σχετική αναφορά για την εταιρεία μας, και να πράξετε κάθε απαραίτητη ενέργεια να ανακληθούν οι σχετικές αναφορές σας σε κάθε ιστότοπο κλπ., ή άλλως να υπάρξει η σχετική διάψευση.
  Τέλος, σας δηλώνουμε ρητά ότι επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας και ειδικά για την αποζημίωσή μας, με την επισήμανση ότι η διασπορά ψευδών αναφορών στο διαδίκτυο υπάγεται στην έννοια του ποινικού αδικήματος της δυσφήμισης (συκοφαντικής ή απλής).
  Το νομικό τμήμα

  • Πολύ εὐχαρίστως ἀγαπητοί μου νὰ κατεβάσω τὴν ἀνάρτησι καὶ νὰ ζητήσω καὶ δημοσίως συγγνώμη γιὰ ὅσα γράφω, ἐὰν ὄντως ψεύδομαι.
   Ἀλλὰ δὲν μοῦ ἀρκεῖ ὁ λόγος σας. Θὰ προτιμοῦσα μίαν λίστα μὲ τὰ στοιχεῖα τῶν χημικῶν ἐνωσεων ποὺ ἐνυπάρχουν στὰ σκευάσματα ποὺ χρησιμοποιεῖτε ὅταν ψεκάζετε. Ἐπίσης σᾶς δηλώνω πὼς εἶμαι χημικός (ἐπί πτυχίῳ) καὶ μπορῶ νὰ ἐκτιμήσω τὸ πόσο ἐπιβλαβὴ εἶναι ἢ ὄχι.
   Θὰ προτιμοῦσα λοιπόν, πρὶν περάσουμε σὲ νομικὲς ἀπειλές, μίαν σαφή ἀπάντησι γιὰ τὸ δικό μου ἐρώτημα. Ἐὰν μὲ καλύψετε, κι ἐὰν κρίνω πὼς ὄντως εἶναι ἀσφαλὴ τὰ ὅσα χρησιμοποιεῖτε γιὰ νὰ μᾶς ψεκάσετε, δεσμεύομαι δημοσίως νὰ σᾶς ζητήσω συγγνώμη.
   Ἔως τότε ἀναμένω τίς πληροφορίες ποὺ ὑποτίθεται θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχουμε γιὰ νὰ συζητᾶμε μαζὶ μὲ τὴν λίστα τῶν χημικῶν ἐνώσεων καὶ τῶν ὅποιων στοιχείων.
   Σᾶς εὐχαριστῶ.
   Φιλονόη.

  • Ἐπίσης, θὰ ἤθελα διευκρίνησεις γιὰ τὸ παρακάτω (ποὺ προέρχεται ἀπό δική σας σελίδα)
   Weather Modification
   3D s.a. is one of the most innovative companies in the world in weather management, as well as in everything that has to do with preventing-facing extreme weather phenomena. It is a member of the Weather Modification Association and undertakes such programs since 1981.
   The management of weather conditions is performed by using specially modified aircrafts, weather radars and qualified staff. The company’s goals are to increase rain and snowfalls (in order to face the drought and to store up water), to protect from hail (so that the damage caused both to crops and to people’s fortunes are restrained), to displace the cloud’s water mass (to avoid floods).
   Such programs for weather management and protection from extreme weather phenomena can be performed during the whole year. Hail protection is usually performed during the warm months because this is when the stormy clouds most develop, but on the other hand, projects for the increase of rain have better results during the cold months.
   The method used for the performance of such programs is based on the penetration of condensation cells in the atmosphere, wherever there is enough humidity. However, because of their absence, either it’s impossible that water drops or ice cells are formed or due to the small number of cells, big embryos are created which fall to the ground as hail.
   When 3D s.a. carries out such programs, it uses the direct penetration method, which means the seeding of Silver Iodide (AgI) or dry ice from aircrafts to the target area at the right moment, in order to have the best results possible. This is how the available humidity of the atmosphere is divided into more cells – ice crystals, which finally fall on the ground as rain or snow.
   Various researches in the past have shown that the environment is not affected by the clouds seeding. As for the animals, plants or the ground, in areas where the projects of weather modification were carried out, the quantities of AgI have not exceeded those already existing in the environment.
   Weather management programs cannot reduce the drought expected for summer nor create clouds if there is no humidity in the atmosphere. It is possible, though, when the conditions are favorable to seed, to increase the water stored from rain or snow during winter, so that it is properly managed during the dry months.
   Similar projects are carried out all over the world. The digital weather radars’ capacities help to observe clouds better and give quantitative and qualitative weather data in real time.

   Due to the fact that we must:
   • Foresee in time and precisely the importance of the weather problem and take the proper measures to face it.
   • Protect some specific predetermined rural or urban areas from hail.
   • Increase the available quantities of water to develop some basic fields of the economy, such as energy, tourism, agriculture, which wane constantly.
   • Have sufficient quantities of water for the present, but even more for the future for urban use.
   As a result, we have to manage in a better way the atmospheric water in order to:
   • Cause rain or snow in areas that we have already chosen (catchment basin, lake, forest, mountain, specific areas of storage etc) so that problems of scarcity and desertification
   • Cause rain in some areas, reduce or increase its volume and avoid any problems of precipitation in other more crucial ones (as to avoid an inundation or an overflow
   • Protect crops from hail by transforming it into rain
   • Create and store water when possible and consume manage it later (for example in periods of drought)

   καὶ τὸ βρίσκουμε ἐδῶ: http://www.3dsa.gr/applications.html
   Πῶς ἀκριβῶς πραγματοποιεῖται ἡ διαφοροποίησις καιρικῶν συνθηκῶν; Ποιά εἶναι τὰ ὑλικά σας;
   Ἀγαπητοί μου, δικά σας γραφόμενα ἀναπαράγω. Προσέξτε τί γράφετε καὶ προσπαθεῖστε νὰ μοῦ στείλετε παρακαλῶ τὴν σύστασι τῶν ὅσων χρησιμοποιεῖτε γιὰ τὴν τροποποίησι τοῦ καιροῦ. Ἐπίσης, ἀναμένω σὲ λίστα κάθε χημικό συστατικό ποὺ χρησιμοποιεῖτε γιὰ τὶς ἐργασίες σας.
   Τέλος, μία κι ἀναφέρεστε σὲ Ἑλλάδα μεριά, γιατί τόση ἀγγλικούρα; Δὲν σᾶς ἐνδιαφέρουν οἱ Ἕλληνες πελάτες;

 2. ἀπό τίς 20 Μαῒου πού δημοσιεύθηκε τό ἂρθρο ἡ ἐταιρία ξύπνησε στίς 29 Ἰουνίου ; μπρᾶβο στά ἀντανακλαστικά τους !

  • ”Εν τάξει βρὲ Ἑλένη μου… Νὰ τὸ δοῦν… Μὰ τὸ μελετήσουν… Νὰ τὸ σκεφθοῦν… Νὰ τὸ ζυγίσουν… Νὰ ἀναζητήσουν τὸ νομικὸ πλαίσιο…
   Τόσα πράγματα σὲ τόσο λίγες ἡμέρες… Ἑλλαδιστὰν ἐδῶ…

 3. Από πληροφορίες που κατάφερα να συλλέξω η εταιρία ψεκάζει με την μυστική συνταγή της coca-cola οπότε είναι αδύνατο να σου δώσουν την σύνθεση. Έλεος πια είσαι και χημικός ρώτα κανένα φυσικό να ξεστραβωθείς…
  http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22733&subid=2&pubid=46782948
  http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=49640

  • Εἶμαι κι ἀπό αὐτό, ἀλλὰ δὲν τὸ ἀσκῶ. Προτιμῶ ὅμως τὴν χημεία σὲ αὐτὴν τὴν φάσι.
   Ἐὰν ὅμως ἔχεις γνώσεις φυσικῆς, καλὸ θὰ ἦταν νὰ μᾶς κάνῃς μίαν ἐνημέρωσι, διότι ἐγὼ θὰ χρειαστῶ τὸν διπλάσιο ἀπὸ ἐσένα χρόνο,

 4. Τα παραπάνω άρθρα δεν τα καταλαβαίνεις ή θέλεις και να στα εξηγήσω?
  Για εταιρία που δεν θέλει την δημοσιότητα δεν είναι περίεργο να υπάρχουν άρθρα στον τύπο? Δεν βλέπω κανένα σχόλιο για αυτό. Προφανώς με τις απαντήσεις που πήρες από τα άρθρα καταλαβαίνεις το μέγεθος τις ημιμάθειας και της ασχετοσύνης σου.

   • Αρχίζουμε να βρίζουμε? τι έγινε αγχωθήκαμε για το τι ακολουθεί μετά? Μπερδεύουμε και τα γένη, ερμαφρόδιτη είσαι? Και εγώ που νόμιζα ότι θα βγαίναμε για καφέ.

   • Γιὰ καφὲ μὲ ἀγνώστους (καὶ γενικότερα) δὲν βγαίνω. Τὸ ἀφήνω στοὺς ἀργόσχολους.
    Ὅσο γιὰ τὸ βρίσιμο, εἰλικρινῶς, δὲν θὰ ἤθελες νὰ μὲ ἀκούσῃς νὰ βρίζω.
    Γιὰ πὲς μας ὅμως, ἐσὺ ποὺ ξέρεις τὰ πολλὰ κι ὁ νοῦς σου κατεβάζει, τί ἀκριβῶς δημιουργεῖ ὁ ἄργυρος στὸς ἐγκεφαλικὲς λειτουργίες; Στὶς ἀναπνευστικές; Καὶ ἐκεῖνο τὸ θαυμάσιο ἰώδιο, (ἀλογόνο δὲν εἶναι) τί ἀκριβῶς προκαλεῖ στὸν θυρεοειδή ἀδένα; Στὴν ἀναπνευστική ὀδό; Στὶς κυτταρικὲς μεμβρᾶνες;
    Νὰ σοῦ τὸ πῶ καλό μου ἀλλοιῶς;
    Θαυμάσια τὰ ὅσα ἰσχυρίζεσαι (ἰσχυρίζονται) ἀλλὰ τί εἶναι σημαντικότερο; Νὰ σώσουμε 200 τόνους σταφύλια ἢ 200.000 ἀνθρώπους; Διότι καλό μου, ὅλα αὐτά, ἐὰν ἀντιλαμβάνεται ἡ γεμάτη φυσικὴ καρκάλα σου, δὲν λειτουργοῦν μόνον στιγμιαίως, σταματῶντας ἢ καθυστερῶντας ἢ μειώνοντας τὸ φαινόμενον, ἀλλὰ παραμένουν στὴν ἀτΙμόσφαιρα, στὸ ὕδωρ καὶ στὴν γῆ. Καὶ ὅσοι κατοικοῦν πέριξ, ξέρεις τί παθαίνουν; Ἢ δὲν ξέρεις;

   • Κι ὅσο γιὰ τὸ ἄγχος…. Εἰλικρινῶς, ἔχω πολὺ σοβαρότερα πράγματα νὰ μὲ ἀγχώσουν ἀπὸ κάποιον ποὺ δὲν ἀντιλαμβάνεται τὰ στοιχειώδη. Γκέ γκέ;;

 5. «Είδες, πάλι μας ψέκα-
  σαν» μου είπε τις
  προάλλες ένας δια-
  δικτυακός φίλος. Υπονοού-
  σε τα άσπρα ίχνη που αφή-
  νουν τα αεροπλάνα στον κα-
  ταγάλανο ουρανό και που
  σύμφωνα με μια καινοφανή
  θεωρία συνωμοσίας είναι
  στην πραγματικότητα χημι-
  κοί ψεκασμοί τους οποίους
  χρησιμοποιούν «κάποιοι»
  για να μας βλάψουν.
  Φυσικά δεν υπάρχει κα-
  μιά συνωμοσία παρεκτός η
  συνωμοσία της Φύσης. Στα
  μαθήματα βασικής Φυσικής
  του Δημοτικού μαθαίνουμε
  για τη συμπύκνωση των υ-
  δρατμών, όταν έλθουν σε ε-
  παφή με ένα ψυχρότερο πε-
  ριβάλλον ή επιφάνεια. Η α-
  ναπνοή μας θολώνει τα κρύα
  τζάμια τον χειμώνα και το
  χνώτο μας συμπυκνώνεται
  σαν νέφος όταν βγούμε στον
  παγωμένο αέρα. Το ίδιο α-
  κριβώς συμβαίνει και με τα
  καυσαέρια των αεροπλάνων
  που περιέχουν υδρατμούς.
  Οι υδρατμοί αυτοί μόλις έλ-
  θουν σε επαφή με τις πολύ
  χαμηλές θερμοκρασίες που
  επικρατούν στο μεγάλο ύ-
  ψος στο οποίο πετούν τα αε-
  ροπλάνα συμπυκνώνονται
  ταχύτατα με αποτέλεσμα να
  δημιουργούνται οι γνωστές
  λευκές γραμμές που βλέπου-
  με να διαγράφουν τα αερο-
  πλάνα στο γαλανό φόντο
  του ουρανού. Αν μάλιστα
  βρισκόμαστε κάτω από αε-
  ροδιάδρομο από τον οποίο
  περνούν πολλά αεροπλάνα
  κάθε ώρα, οι γραμμές αυτές
  γρήγορα πολλαπλασιάζο-
  νται και σχηματίζουν σύννε-
  φα μεγάλου ύψους. Οι ά-
  σπρες γραμμές είναι λοιπόν
  απλό νεράκι και όχι επικίν-
  δυνα χημικά με τα οποία
  μας ψεκάζουν κάποιες ά-
  γνωστες υπηρεσίες στο πλαί-
  σιο μυστικών ερευνών…
  Αντίθετα, εξαιρετικά επι-
  κίνδυνες μπορούν να απο-
  δειχτούν οι χημικές ενώσεις
  που χρησιμοποιούμε ανεξέ-
  λεγκτα στην καθημερινή μας
  ζωή. Τα πλαστικά μπουκά-
  λια και σακούλες που προ-
  καλούν τεράστια προβλήμα-
  τα στο περιβάλλον και κατα-
  λήγουν μέσω της τροφικής
  αλυσίδας στο πιάτο μας. Τα
  εντομοκτόνα και τα ζιζανιο-
  κτόνα που αποδεδειγμένα
  προκαλούν καρκίνους ιδίως
  όταν τα χρησιμοποιούμε χω-
  ρίς τις απαραίτητες προφυ-
  λάξεις. Τα καυσαέρια από
  τα αρρύθμιστα αυτοκίνητα
  και μηχανάκια που επιβαρύ-
  νουν το αναπνευστικό μας
  σύστημα. Το κάπνισμα που
  σίγουρα συνδέεται με ανα-
  πνευστικές και καρδιαγγεια-
  κές παθήσεις αλλά και με
  καρκίνους. Ακόμη και ο κα-
  πνός από τα τζάκια ή από
  κακά συντηρημένες ξυλόσο-
  μπες είναι επικίνδυνος. Αυ-
  τός ο καπνός προκαλεί δύο
  εκατομμύρια πρόωρους θα-
  νάτους παγκοσμίως σύμφω-
  να με την Παγκόσμια Οργά-
  νωση Υγείας.
  Πριν από λίγο καιρό, έ-
  νας άλλος φίλος με είχε τα-
  ράξει με μιαν άλλη θεωρία
  συνωμοσίας σύμφωνα με την
  οποία οι ισχυροί σεισμοί και
  τα παλιρροϊκά κύματα προ-
  καλούνται από κάποιες α-
  πόρρητες νέες μηχανές που
  χρησιμοποιούν οι μυστικές
  υπηρεσίες των Η.Π.Α. για
  να επιφέρουν πολιτικές αλ-
  λαγές σε συγκεκριμένες πε-
  ριοχές. «Ερεύνησε το πρό-
  γραμμα HAARP και θα κα-
  ταλάβεις» με προέτρεψε ο
  συνωμοσιολόγος. Το πρό-
  γραμμα HAARP (από τα
  αρχικά των λέξεων Πρό-
  γραμμα Υψίσυχνης Ενεργού
  Έρευνας Σέλαος) είναι ένα
  ερευνητικό πρόγραμμα με
  στόχο τη μελέτη της ιονό-
  σφαιρας, ενός στρώματος
  της ανώτερης ατμόσφαιρας
  που χρησιμεύει στις ασύρμα-
  τες επικοινωνίες και στη με-
  τάδοση των ραδιοφωνικών
  εκπομπών. Οι συσκευές του
  προγράμματος, που είναι ε-
  γκατεστημένες στη νοτιοα-
  νατολική Αλάσκα, εκπέ-
  μπουν ένα σήμα ισχύος 3,6
  MW (εκατομμύρια βατ) και
  από τις επακόλουθες μετρή-
  σεις μελετούν τις ιδιότητες
  της ιονόσφαιρας, τον τρόπο
  που αντιδρά στις ηλιακές
  κηλίδες και στις γεωμαγνη-
  τικές καταιγίδες και πως ε-
  πηρεάζονται από τις ταλα-
  ντώσεις της ιονόσφαιρας οι
  παγκόσμιες επικοινωνίες
  και τα συστήματα γεωεντο-
  πισμού (π.χ. το GPS). Συ-
  γκριτικά, η ισχύς την οποία
  εκπέμπουν οι συγκεντρωμέ-
  νες κεραίες των ραδιοφωνι-
  κών και τηλεοπτικών σταθ-
  μών π.χ. στην κορυφή του Υ-
  μηττού ή στη Μαλάξα είναι
  μερικά δεκάδες MW. Αντί-
  στοιχα, θα χρειαζόταν ισχύς
  432 TW (τρισεκατομμύρια
  βατ) για να προκληθεί π.χ. ο
  σεισμός των 7,6 Ρίχτερ του
  1999 στην Τουρκία ο οποίος
  διήρκεσε 37 δευτερόλεπτα
  και απελευθέρωσε ενέργεια
  αντίστοιχη μιας ατομικής
  βόμβας 3,8 μεγατόνων (συ-
  γκριτικά η ατομική βόμβα
  στη Χιροσίμα ήταν 0,013 με-
  γατόνοι). Με άλλα λόγια,
  για να προκληθεί ένας πα-
  ρόμοιος σεισμός με τεχνητά
  μέσα θα χρειαζόταν ισχύς ε-
  κατό εκατομμύρια μεγαλύτε-
  ρη από την ισχύ που εκπέ-
  μπει ο πομπός του προγράμ-
  ματος HAARP …
  Πάλι από τη βασική φυ-
  σική της μέσης εκπαίδευσης
  μαθαίνουμε ότι η ενέργεια
  διατηρείται και δεν γεννά-
  ται εκ του μηδενός. Αρα δεν
  υπάρχει περίπτωση οι συ-
  σκευές της Αλάσκας να συν-
  δέονται με κάποιο σεισμικό
  γεγονός δεκάδες χιλιάδες χι-
  λιόμετρα μακριά… Είναι
  γνωστό ότι οι σεισμοί προ-
  καλούνται από τις τριβές με-
  ταξύ των τεκτονικών πλα-
  κών που «επιπλέουν» μετα-
  κινούμενες πάνω στον ρευ-
  στό υπόστρωμα του γήινου
  πυρήνα.
  Συγκριτικά, αυτό που θα
  έπρεπε να φοβόμαστε περισ-
  σότερο είναι η υπερβολική
  ταχύτητα. Σε μια διαδρομή
  20 χιλιομέτρων με όριο ταχύ-
  τητας 70 χιλιόμετρα την ώ-
  ρα, αν τρέξουμε με 90 χιλιό-
  μετρα την ώρα θα κερδίσου-
  με απλώς 4 λεπτά. Όμως, αν,
  ο μη γένοιτο, έχουμε κάποιο
  ατύχημα, ενώ η ταχύτητα
  μας ήταν 30% περίπου μεγα-
  λύτερη από την επιτρεπόμε-
  νη, η ενέργεια που θα απε-
  λευθερωθεί από τη σύγκρου-
  ση και συνεπώς η σοβαρότη-
  τα των τραυμάτων και των
  ζημιών θα είναι 65% μεγα-
  λύτερη! Κι αυτό γιατί η ε-
  νέργεια είναι ανάλογη με το
  τετράγωνο της ταχύτητας.
  Περισσότερη απελευθερωμέ-
  νη ενέργεια σε μια σύγκρου-
  ση μπορεί να σημαίνει τη
  διαφορά μεταξύ ζωής και
  θανάτου…
  Συμπερασματικά, νομίζω
  πως θα πρέπει να αποκτή-
  σουμε συναίσθηση των
  πραγματικών καθημερινών
  απειλών και να μην πιστεύ-
  ουμε διάφορες μυθώδεις θε-
  ωρίες συνομωσίας που κα-
  ταρρίπτονται με βάση τους
  απλούς νόμους της φυσικής
  και προκαλούν αδικαιολό-
  γητο φόβο και άγχος.
  Διευκρίνιση για το άρ-
  θρο της Τετάρτης 2 Νοεμ-
  βρίου 2011 με τίτλο «Μαθη-
  ματικά μοντέλα για επιστη-
  μονικές προβλέψεις»:
  Τα μοντέλα για τις πλημ-
  μύρες από παλιρροϊκά κύμα-
  τα (τσουνάμι) που χρησιμο-
  ποιήθηκαν για την οργάνω-
  ση της πρόσφατης άσκησης
  πολιτικής προστασίας της
  Περιφέρειας Κρήτης (άσκη-
  ση ΠΟΣΕΙΔΩΝ) διατέθη-
  καν από τον καθηγητή του
  Πολυτεχνείου Κρήτης κ.
  Κώστα Συνολάκη και δεν α-
  ναπτύχθηκαν πρωτογενώς
  από το Ινστιτούτο Υπολογι-
  στικών Μαθηματικών του
  Ι.Τ.Ε. Οι σχετικές προσομοι-
  ώσεις έγιναν σε συνεργασία
  με την ερευνητική ομάδα
  του κ. Συνολάκη.
  *φυσικός, υπάλληλος της
  Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
  Οι απόψεις είναι προσωπικές και
  δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη την
  Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  http://alevantis.blogspot.com
  ΠροστασΙα του ΠολΙτη καΙ καθημερΙνοτητα
  «Αιτία του φόβου είναι η άγνοια» έγραψε ο Ρωμαίος
  φιλόσοφος Σενέκας, υπονοώντας ότι συχνά
  φοβόμαστε για πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε.
  Αντίθετα, θα έπρεπε να φοβόμαστε για άλλες πολύ
  πιο σοβαρές απειλές.
  Γράφει ο
  ΠΑΝΑΓΙΩΤης
  ΑλΕβΑΝΤης*
  Οι λευκές γραμμές που αφήνουν τα αεροπλάνα στον καταγάλανο ουρανό
  είναι απλό νεράκι από τις εξατμίσεις και όχι επικίνδυνα χημικα.́
  (πηγή – ΕΚΘΕ ΧΑΝΙΩΝ – μάθημα απλής Φυσικής Δημοτικού)
  Με ταχύτητα 30% μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη θα κερδίσουμε λίγα
  μόνο λεπτα,́ αλλά σε περίπτωση ατυχήματος οι ζημιές θα είναι 65%
  μεγαλύτερες.
  Από στοιχεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας προκύπτει ότι οι
  ανοικτές εστίες προκαλούν δύο εκατομμύρια θανάτους τον χρόνο
  παγκοσμίως από αναπνευστικά προβλήματα.
  Οι κεραίες του προγράμματος HAARP στην Αλάσκα εκπέμπουν εκατοντάδες εκατομμύρια φορές λιγότερη ισχύ
  από αυτή που αντιστοιχεί σε έναν σεισμο.́
  «XANIΩTIKA NEA», Τετάρτη 34 9 Νοεμβρίου 2011

  • Μιχάλη, διαφωνῶ μὲ τὸ ἄρθρον διότι ὑπάρχουν παράμετροι ποὺ ἀγνοεῖ ὁ γράφων. Καὶ στὰ δύο θέματα ποὺ θίγει. Θεωρῶ ἐλλιπεῖς τὶς γνώσεις του. Τὸ συζητᾶμε ἐὰν θέλῃς σὲ ἄλλην ἀνάρτησι.
   Πάντως τὰ μικροσωματίδια ποὺ χρησιμοποιοῦν στοὺς ψεκασμοὺς εἶναι ἀπὸ ἀρσενικὸ καὶ βάριο ἔως ἀλουμίνιο. Ὅταν αὐτὰ εἰσπνέονται, τότε δημιουργοῦν ἐπὶ τοῦ πνεύμονος στρώματα τὰ ὁποῖα ἐπιφέρουν ἀπὸ καρκίνους ἔως καρδιακὰ ἐπεισόδια. Πέραν φυσικὰ τῆς ἐγκεφαλικῆς καταστολῆς ποὺ μᾶς ἐπιβάλουν.
   Τὰ καυσαέρια δὲν ἀγνοοῦνται. Οὔτε γενικότερα ἡ μόλυνσις ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ. Ἀλλὰ ὅλο ἐτοῦτο λειτουργεῖ καὶ ἀθροιστικὰ καὶ ἰδιαιτέρως.
   Ἁπλὲς γνώσεις φυσικῆς καὶ χημείας μᾶς βοηθοῦν νὰ ἀντιληφθοῦμε τὰ ἀποτελέσματα.
   Τέλος γιὰ τὸ HAARP, πάλι λαμβάνει μίαν θέσι ἐπίσημη. Πάλι ἀγνοεῖ βασικὲς ἀρχὲς φυσικῆς, παρ’ ὅ,τι τὶς ἐπικαλεῖται. Ἀγνοεῖ γιὰ παράδειγμα τὸ μάγμα. Αὐτό δέν εἶναι ὑγρό; Δὲν ἐπιδέχεται κυματικές ἐπιρροές; Κι ἐπίσης, ποιός τοῦ εἶπε πώς οἱ πλᾶκες (τεκτονικές) δέν εἶναι ὕλη σὰν ὅλες τίς ἄλλες; Σοβαρολογοῦμε τώρα; Μά ἡ ὕλη εἶναι μικροσωματίδια. Δῆλα δή κάτι ποὺ ἐπιδέχεται κάθε μορφῆς ὄχλησι ἀπὸ κάθε μορφῆς κύμα.
   Μήπως ὁ γράφων ἐξυπηρετεῖ ἁπλῶς τά καθησυχαστικά κέντρα; Μήπως βολεύεται στό νά παπαγαλίζῃ τά τετριμμένα; Διότι λίγη ἔρευνα καταρρίπτει πανεὐκολα τά ὅσα ἰσχυρίζεται. Κι ἀπὸ μὴ γνῶστες.
   Καλημέρα.

Leave a Reply