Μία «Ἑλληνίδα» πιό …Ἑλληνίδα ἀπὸ τὶς Ἑλληνίδες!

Ἐδῶ καὶ λίγες ἑβδομᾶδες «ἀνεκάλυψα» τὴν Simone Le Baron. Καὶ λέγω «ἀνεκάλυψα» διότι ὁ ἀγαπητὸς Γεώργιος Παυλᾶκος μὲ «ἔβαλε» στὴν διαδικασία τῆς ἀνταλλαγῆς κειμένων μὲ τὴν Simon. 

Ἡ Simone λοιπὸν εἶναι μία γυναίκα ποὺ γεννήθηκε στὴν Γαλλία ἀλλὰ ἔζησε ὡς Ἑλληνίδα.   Ἴσως πιὸ Ἑλληνίδα ἀπὸ πολλὲς ἄλλες ποὺ γνωρίζω κι ἀγνοοῦν τὰ στοιχειώδη. 

Μᾶς ἔζησε ἀπὸ κοντά, μᾶς γεύτηκε, μᾶς ἀγάπησε καὶ μᾶς πόνεσε. Ἔγινε μία ἀπὸ ἐμᾶς, καὶ ἀντιλαμβάνεται πλέον τὴν ζωή της ὡς μέρος τοῦ λαοῦ μας κι ὄχι ὡς παρατηρητής ἐξ ἀποστάσεως. 

Τὰ λιγοστά της κείμενα, ποὺ ἔχω ἔως στιγμῆς διαβάσει, μὲ κατατοπίζουν πλήρως γιὰ τὸ μέγεθος τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ θαυμασμοῦ ποὺ τρέφει πρὸς τὸν Ἑλληνικὸ λαό. Ἕνα εὐχαριστῶ, σὲ ἐτοῦτες τίς δύσκολες στιγμὲς ποὺ βιώνουμε, εἶναι ἐλάχιστο ἐμπρὸς στὸν ἀγώνα ποὺ κάνει ἡ Simone γιὰ ἐμᾶς. 

Ἡ Simone ἔχει κατανοήσει τὴν αἰτία κάποιων ἐκ τῶν προβλημάτων μας.  Ἕνα ἀπὸ αὐτά  λέγεται κομματοκρατία. Ἕνα πρόβλημα, ποὺ ὡς σαράκι κατατρώγει τὶς σᾶρκες τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας καὶ τὴν ἀφήνει λεηλατημένη καὶ πάμπτωχη!

Κι ἐδῶ ξεκινᾶ μία ἀκόμη δράσις τῆς  Simone. Ἔφτιαξε ἕνα κείμενο γιὰ συλλογὴ ὑπογραφῶν, μὲ στόχο τὴν κατάργησι τῆς κομματοκρατίας. Βέβαια, τὰ κομματόσκυλα ἔχουν αὐτιὰ ποὺ δὲν ἰδρώνουν… Ἀλλὰ ἐμεῖς εἴμαστε περισσότεροι κι ἐκεῖ ἀκριβῶς εἶναι ἡ δύναμίς μας. Λίγο μὲ τὴν προσφυγὴ στὸ ΣτΕ, λίγο μὲ τὴν συλλογὴ ὑπογραφῶν γιὰ τὴν παύσι τῆς βουλευτικῆς ἀσυλίας, λίγο μὲ τὴν συλλογὴ ὑπογραφῶν γιὰ τὴν κατάργησι τῆς κομματοκρατίας, τοὺς δείχνουμε τὴν δύναμί μας. Ὅσο κι ἐὰν ἐπιδεικτικῶς τὴν ἀγνοοῦν, οὐσιαστικῶς δὲν τὴν ἀγνοοῦν καθόλλου. Ξέρουν, βλέπουν, διαβάζουν, μετροῦν….

Ἂς εὐχαριστήσουμε λοιπὸν τὴν  Simone γιὰ τὸ εἰλικρινές της ἐνδιαφέρον κι ἂς ὑποστηρίξουμε τὴν προσπάθεια ποὺ ξεκίνησε…. Θέλοντας καὶ μή, κάποιαν στιγμὴ θὰ ἀναγκαστοῦν νὰ ἀκούσουν ὅσα τοὺς λέμε…

Φιλονόη.

Συλλογή ὑπογραφῶν ἐδῶ.

Καὶ πάλι ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ στὴν  Simone.

Σχετικὰ κείμενα:

Εὐχαριστῶ τὸν Ἑλληνικό λαό.

Ἕνα ἐξαίσιο σχόλιο καὶ μία μεγάλη ἀγάπη γιὰ τὴν Ἑλλάδα.

(Visited 26 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Μία «Ἑλληνίδα» πιό …Ἑλληνίδα ἀπὸ τὶς Ἑλληνίδες!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἕνα ἐξαίσιο σχόλιο καὶ μία μεγάλη ἀγάπη γιὰ τὴν Ἑλλάδα. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. http://widgets.causes.com/badges/cause?cause_id=614057&width=300&height=210&tagline=Support+Our+Cause&faces=1&awareness=0
    Καλησπέρα,
    Δημιούργησα μια νέα συλλογή υπογραφων η οποια μάζεψε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα 85 υπογραφές. Μπορείς τα την μεταβιβάσεις η να την βάλεις στον διαδικτυακό σου τόπο όπως έκανα στο δικό μου.
    Φιλικά
    Simone

Leave a Reply