Τώρα τελευταῖα αἰσθάνομαι κάπως σὰν ….κατσαρίδα!

Ψεκάζω, ψεκάζεις, ψεκάζει…

Περί ψεκασμῶν τὸ ἀνάγνωσμα.

Ψεκάζουν τὰ ζιζάνια γιὰ νὰ χαθοῦν ἀπό τὸ χωράφι…

Ψεκάζουν τὰ ἒντομα γιὰ νὰ χαθοῦν ἀπό τὸν ἀέρα…

Ψεκάζουν τὶς κατσαρῖδες γιὰ νὰ καθαρίσῃ τὸ σπίτι…

Ψεκάζουν τὰ μικρόβια γιὰ νὰ ψοφήσουν…

Τοὺς ἀνθρώπους γιατὶ τοὺς ψεκάζουν;

Τὶ εἲμαστε; Ζιζάνια, κατσαρῖδες ἢ μικρόβια;

Φιλονόη

Οἱ παρακάτω φωτογραφίες εἶναι ἀπό τὴν σελίδα

Leave a Reply