Φυλάκισις πολίτου στὶς Η.Π.Α. γιατὶ καλλιεργοῦσε καὶ διακινοῦσε φυσικὰ …ἰατρικά!!!

Πολίτης τῶν Η.Π.Α., ὁ ὁποῖος ἀνήκει στοὺς «Ἄμις» (*), κατεδικάσθη σὲ ἕξη (6) χρόνια φυλακίσεως, διότι καλλιεργοῦσε καὶ πωλοῦσε γιατροσόφια, τὰ ὅποῖα, ὅπως ἦταν φυσικό, δὲν διέθεταν τὴν …«ἔγκριση» τοῦ Ἀμερικανικοῦ Ὀργανισμοῦ Τροφίμων καὶ Φαρμάκων (F.D.A.).
Δηλαδή… γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, τῶν μεγάλων πολυεθνικῶν τῆς Φαρμακοβιομηχανίας καὶ τῆς βιομηχανίας τροφίμων…

naturalnews

(*) Οἱ «Ἄμις» (Amish) εἶναι μία κιονωνικὴ ὁμάδα, περίπου 300.000 χριστιανῶν «ἀναβαπτιστῶν», οἱ ὁποῖοι ζοῦν στὶς Η.Π.α. (Πενσυλβανίας, Ὀχάιο, Ἰνδιάνα) καὶ τὸν Καναδᾶ (Ὀντάριο) καί, οἱ ὁποῖοι, χρησιμοποιοῦν ἐλαχίστως τὴν τεχνολογία, δὲν χρησιμοποιοῦν Ἠλεκτρισμὸ καὶ ὅλα ὅσα χρησιμοποιοῦν εἶναι ἀπολύτως προερχόμενα ἀπὸ τὴν Φύση.

Amish

 Μορφεὺς Πλάτων

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply