Γκρεμίζουμε ὅμως ἀκόμη …«τείχη» (πάντα προγραμματισμένα!!!)

Τὴν ἴδια ἡμέρα, ποὺ οἱ Γάλλοι γκρεμίζουν τὴν Βαστίλη τὸ 1789,
στὴν Ἑλλάδα τοῦ 2017:

  1.  Ὁ Δῆμος Σκιάθου γκρεμίζει τὰ τείχη του γιὰ τὸν Ντάνο.
  2. Ὁ Δῆμος Ἀγρινίου γκρεμίζει τὰ τείχη του για τὸ κάστανο τοῦ Παϊσίου.
  3. Ὁ Πάκης γκρεμίζει τὰ τείχη τοῦ προεδρικοῦ γιὰ τοὺς Ῥουβᾶ – Ζυγούλη.
  4. Τὸ ΑΠΘ γκρεμίζει τὰ τείχη του γιὰ νὰ ἀνακηρύξῃ διδάκτορα τὸν Γιοῦνκερ.
  5. Ὁ Καρανίκας βάζει βέτο γιὰ Θάνου καὶ ἀπαιτεῖ ἀντ’ αὐτῆς, Μενεγάκη.

Κι ἑγὼ τελευταία δὲν αἰσθάνομαι καὶ τόσο καλά…

Πολυζωΐδης Θανάσης

Σημείωσις

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς καὶ τὰ τείχη τῆς Βαστίλης, μὰ καὶ τὸ σημερινὸ (κι ὄχι μόνον) πολιτικοκομματικὸ σκηνικὸ τῶν κουδουνισμένων (μαζὺ καὶ τῶν …«φερελπίδων» τους!!!), ἀπὸ τοὺς ἰδίους τοκογλύφους ἐσκηνοθετήθη.

Μία οἰκογένεια (ΜΟΝΟΝ) ἐλέγχει τά πάντα στόν πλανήτη;

Καὶ τότε καὶ τώρα οἱ ἴδιοι Rothschild διέταζαν καὶ ἐπέβαλαν «ἐπαναστάσεις», τῶν ὁποίων σήμερα μόλις, ἀκροθιγῶς, ἀρχίσαμε νὰ συνειδητοποιοῦμε.
Ὄχι διότι ξαφνικὰ γίναμε πιὸ ἔξυπνοι…
Οὔτε διότι ξαφνικὰ ἀποκτήσαμε προσβάσεις στὴν πληροφορία (ποὺ ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἀλλὰ ἐλέγχεται πάντα ἀπὸ τραπεζῖτες τοκογλύφους ὁπουδήποτε…)
Ἀλλά, ὅσο κι ἐὰν φαντάζῃ …«παράλογον», διότι φθάνουμε στὴν κορύφωσιν τοῦ ἐν λόγῳ σκηνικοῦ.
Κορύφωσις ὅμως σημαίνει καὶ κάτι ἄλλο, πιὸ σπουδαῖο, ποὺ ἀφορᾶ στὴν χαμένη ἐλευθερία καὶ σὲ πολλὰ ἄλλα, πού, ἐν καιρᾦ, θὰ τὰ διαπιστώσουμε ἅπαντες.

Ξεχνᾶμε λοιπὸν τὶς θλίψεις καὶ τὴν ὀργὴ καὶ τὸν θυμό.
Ἁπλῶς τότε κάποιοι ἐπαναστατοῦσαν διότι εἶχαν καλὰ ἐξαγορασμένους πράκτορες νὰ τοὺς καθοδηγοῦν καί, ἁπλῶς σήμερα, ποὺ ἐπαναλαμβάνονται τὰ σκηνικά, μποροῦμε σιγὰ σιγὰ νὰ τὸ συνειδητοποιοῦμε.
Συνειδητοποίησις ὅμως σημαίνει, αὐτομάτως, καὶ κατανόησις τοῦ μηχανισμοῦ δουλοποιήσεώς μας.
Κατανόησις τοῦ μηχανισμοῦ δουλοποιήσεώς μας σημαίνει καὶ πολλὲς ἄλλες διεργασίες, πού, ὁσονούπω, θὰ ἀπολαύσουμε ὅλοι μας. Καὶ οἱ σκηνοθέτες-σαπρόφυτα, ἀλλὰ κι ἐμεῖς.

Φιλονόη

Leave a Reply