Διαχείρισις ἱστοσελίδων ἀπὸ …ἀγραμμάτους!!!

Ὅταν ἐταιρεῖες δισεκατομμυρίων δὲν ἔχουν τὴν στοιχειώδη εὐαισθησία νὰ βάλουν ἕναν ἄνθρωπο ποὺ ξέρει γράμματα νὰ ἐλέγχῃ τὸ περιεχόμενο τῶν ἰστοσελίδων τοις εἶναι ἄδικο νὰ κατηγοροῦμε τοὺς νέους ἀνθρώπους, ποὺ δὲν ξέρουν νὰ μιλήσουν καὶ νὰ γράψουν ἑλληνικά.
Ὅ,τι βλέπεις γύρω σου μαθαίνεις καὶ σὲ ὅ,τι σοῦ δίνουν ἀντιδρᾶς.

«Ἐπέστρεψε γιὰ τὸ δῶρο σου» λοιπόν.
Οὐδεὶς εἶπε στὴν Cosmote ὅτι ἡ προστακτικὴ δεν παίρνει αὔξηση.

Ἕρμιππος Ἑρμιππίου

(Visited 110 times, 1 visits today)




Leave a Reply