Θές καί νά σωθοῦμε;;;

Πόσο τό θές;
Πολύ;
Μήπως θές καί χρῆμα;
Τότε τρᾶβα στὴν …Μύκονο!

Ἐκεῖ ποὺ συνωστίζονται κάποιοι γιὰ νὰ χαζέψουν τὸν (κάθε) «μεγάλο» (καὶ πολυδιαφημιζόμενο) ῥέμο μὲ τὴν παρέα του.
Κι αὐτοὶ καλὰ κάνουν, ἐφ΄ ὅσον «γουστάρουν» (καὶ …μποροῦν, συμπληρώνω!!!)
Ἐμεῖς ὅμως γιατί καταπιανόμεθα μέ τό θέμα;

Δὲν θὰ μὲ ἐνδιέφερε ἡ ὑπόθεσις (ὅπως καὶ κάθε παρόμοιά της), ἐὰν δὲν μοῦ προέκυπτε συγκεκριμένο περιστατικὸ μόλις ἐχθὲς τὸ βράδυ, σὲ παρέα φίλων.
Κάποιος ἐξ αὐτῶν ποὺ ἦσαν στὴν παρέα μας, ἐκεῖ ποὺ τρωγοπίναμε, ἐπέμενε νὰ μᾶς πληροφορήσῃ γιὰ τὴν θυγατέρα του, ποὺ ἦταν στὴν ἐν λόγῳ παράστασιν μὲ τὸν ἀγαπημένο της. Σὲ αὐτὸ λοιπὸν τὸ συμβὰν ὁ νεαρὸς μὲ τὴν νεαρὰ κατέθεσαν χρῆμα. Πολὺ χρῆμα, ἐπανελάμβανε ὁ φίλος συχνὰ πυκνά.
Γιὰ νὰ κλείσουμε τὸ θέμα, παύσαμε κάθε ἄλλην συζήτησιν καὶ τὸν ἐρωτήσαμε: «Πόσα χρήματα τέλος πάντων;».
Εἴπαμε, θέλαμε νὰ κλείσουμε τὴν παρένθεσιν καὶ νὰ ἐξακολουθήσουμε μὲ σοβαρότερα ζητήματα.

Κι ἐκεῖ ἦταν ποὺ ἔπεσε ἡ …βόμβα: «30.000 εὐρώπουλα!!!».

Τριάντα χιλιάδες… Τριάντα χιλιάδες… Τριάντα χιλιάδες εὐρώπουλα γιὰ δύο ἄτομα, ποὺ χειροκροτοῦσαν καὶ χοροπηδοῦσαν μαζὺ μὲ ἀρκετὰ ἄλλα, ἐμπρὸς σὲ δύο τύπους, ποὺ ἔκαναν τὴν ἁρπακτή τους εἰς ὑγείαν τῶν κορόϊδων.
Τριάντα χιλιάδες εὐρώπουλα γιὰ δύο μόνον ἄτομα.
Τριάντα χιλιάδες πεταμένα στὰ σκουπίδια, γιὰ νὰ χαίρεται ἡ Ἀνεξάρτητος Ἀρχὴ Δημοσίων Ἐσόδων τῶν τοκογλύφων καὶ νὰ σέρνονται κάποιοι, μισολιπόθυμοι ἀπὸ τὸ μεθύσι, ἐμπρὸς στὰ πόδια τῶν ἐλεγκτῶν της…
Τριάντα χιλιάδες εὐρώπουλα γιὰ μίαν σαχλαμάρα, ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ ταΐσουν οἰκογένειες καὶ οἰκογένειες.
Τριάντα χιλιάδες στὰ σκουπίδια, γιατὶ οὐδεὶς ἐκ τῶν μετεχόντων ἔχει συνειδητοποιήσῃ τὴν ἀξία τοῦ ἔργου καὶ τῆς πραγματικῆς παραγωγῆς.
Τριάντα χιλιάδες διότι κάποιοι τὰ εἶχαν γιὰ πέταμα, ἀλλὰ καὶ ἀμέτρητες ἄλλες περιπτώσεις αὐτῶν ποὺ …«ἔκαναν τὸ σκατό τους παξιμάδι» πρὸ κειμένου νὰ «ἀπολαύσουν τὸ γεγονός»…
Δὲν εἶναι χώρα ἀνεγκεφάλων αὐτή… Χώρα σκουπιδιῶν κατήντησε…

1.6 ἑκατομμύρια ἔγραψε «κάσα» τὸ Nammos ἀπὸ τὴν συναυλία Ῥέμου – Ῥαμαζότι καὶ περὶ τὶς 400.000 πῆγαν στὰ κρατικὰ ταμεῖα (*) μόνον ἀπὸ ΦΠΑ, καθ΄ ὅ,τι οἱ ἐλεγκτὲς τῆς ΑΑΔΕ δὲν ἄφησαν κάτι νὰ ξεφύγῃ.

Ἕξι-ἑπτὰ τέτοια περιστατικὰ καὶ πιάνουμε τὰ ἔσοδα ἀπὸ ἕναν ἐτήσιο ΕΝΦΙΑ, γιὰ ὅσο ὑπάρχουν χαχόλοι.
Would you please do it again?

Πάντα Κατερίνα

Πᾶμε λοιπὸν ξανὰ ἀπὸ τὴν ἀρχή.
Τὸ ἐὰν πράγματι κατέγραψε ἡ «Ἀνεξάρτητος Ἀρχὴ Δημοσίων Ἐσόδων» 1,6 ἑκατομμύρια, δὲν μπορῶ νὰ τὸ γνωρίζω. Ἐὰν ὅμως ἔνας μόνον παρανοϊκὸς κατέθεσε 30.000 εὐρώπουλα, γιὰ τὸ ἐν λόγῳ πανηγυράκι (ποὺ τὸ γνωρίζω, διότι εἶδα τὴν φωτογραφία τοῦ λογαριασμοῦ!!!), τότε εἰλικρινῶς πρέπει νὰ ἀναθεωρήσουμε τὶς ὅποιες θέσεις κι ἀπόψεις μας γιὰ τὶς μνημονιακὲς συνθῆκες, ἐντὸς τῶν ὁποίων διαβιοῦμε. Ἐκεῖνο τὸ «Στάκτη καὶ Π@υτάνα Ὅλα» ξέσπασε ἀπὸ μέσα μου σὰν λύσις ἀνάγκης πλέον κι ὄχι σὰν …ἐκδοχή.
Ἄρχισα νὰ φωνάζω ἔξαλλη, γιὰ τὸ εἶδος τῶν ἠλιθίων ποὺ μᾶς περιβάλλουν καὶ ὅλοι οἱ παριστάμενοι νὰ συμμετέχουν καὶ νὰ ἐκτονώνουν, σιγὰ σιγά, τὴν ὀργή τους…
Μά, ἀμέσως μετά, ἡ ἔξαψίς μου ἀνεκόπη, διότι ἕνα ἄλλο περιστατικὸ ἦλθε νὰ συμπληρώσῃ τὸ ἤδη …παράλογον σκηνικό.

Κάποιος (Δημόσιος Ὑπάλληλος) ἀπὸ τὴν παρέα μὲ διέκοψε γιὰ νὰ μᾶς διηγηθῇ μίαν δική του πολὺ πρόσφατο ἐμπειρία (Παρασκευή, 28 Ἰουλίου 2017).
Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐργασίας του ἔπρεπε νὰ συνομιλήσῃ μὲ τὴν Προεδρία τῆς Δημοκρατίας καὶ τὴν γραμματέα τοῦ πάκη. Κι ἐνᾦ συζητοῦσαν γιὰ κάτι πολὺ σοβαρό, ξαφνικά, ἡ γραμματεύς, διέκοψε τὴν συνομιλία (μὲ τὴν μορφὴ τοῦ κατεπείγοντος), διότι ἔπρεπε νὰ ὑποδεχθῇ τὸν κύριο Ντᾶνο.
Λίγα λεπτὰ μετά, κι ἐνᾦ ἐπανελήφθη ἡ τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία, νέα διακοπὴ γιὰ νὰ συνοδευθῇ ὁ «κύριος Ντᾶνος» ἔως τὸ γραφεῖο τοῦ πάκη.
Ὄλοι μας ἀκούγαμε προσεκτικά, μὴ γνωρίζοντας τὸ ποιὸς εἶναι αὐτὸς ὁ «κύριος Ντᾶνος», γιὰ τὸν ὁποῖον διεκόπη τὸ ξέσπασμά μας γιὰ τὰ τριάντα χιλιάρικα…
Νέα …βόμβα!!! Ὁ «κύριος Ντᾶνος», γιὰ τὸν ὁποῖον δύο φορὲς διεκόπη ἡ πολὺ σοβαρὴ κι ἐπείγουσα συνομιλία τῶν δύο ὑπηρεσιῶν, εἶναι ὁ νικητὴς τοῦ …survivor!!!
Παγώσαμε… Κυριολεκτικῶς.

(ἡ εἰκόνα εἶναι φωτο-ἐπεξεργασμένη καὶ προέρχεται ἀπὸ ἐδῶ. Δυστυχῶς μας ὅμως εἶναι ἀπολύτως ἀληθής, ὡς …καταγγελία!!!)

Λοιπόν; Τί λέγαμε;
Θέλει ἀκόμη κάποιος νά σωθοῦμε;

Φιλονόη

εἰκόνα
καὶ εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply