Βαρᾶμε Σκλαβενίτη τώρα;

Ὁ Σκλαβενίτης, ὅπως καὶ κάθε ἄξιος ἐπιχειρηματίας καὶ ὅπως κι ὁ κάθε πολιτικός, παίρνει τὰ ῥίσκα του καὶ κάνει ταμεῖο…

Τόσες γιαγιάδες, τόσοι οἰκογενειάρχες, τόσοι ἀριστεροὶ (ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ τὰ δίκαια τῶν ἐργαζομένων) κι ἀπὸ τὴν ἄλλην τόσοι φιλεκοττεσλειράτες, ποὺ φρικάρουν μὲ τὴν «πίστη» του στὸ ἀνατολικὸ δόγμα.

Ἐπειδὴ μᾶλλον τὸ ἰσοζύγιο εἶναι συντριπτικὸ ἐναντίον τῶν φιλεκοττεσλειράτων…
…παίζει παιχνίδι…
Διαφήμισι τοῦ κάνουν οἱ φιλετέτοιοι.

Ἀνάλογο παιχνίδι κάνουν καὶ οἱ πολιτικοί, ἡ κεραμέως π.χ., σοῦ λέει: «μ@λάκες καὶ μ@λάκες εἶναι οἱ ΝουΔοῦδες… ὅ,τι καὶ νὰ κάνουμε θὰ μᾶς ψηφίζουν οἱ φιλετέτοιοι, γιατὶ εἶναι ὀρφανοὶ ἀπὸ μάσα ὁμοίως… νὰ πάρουμε καὶ κάποιον ἀριστερό, γιὰ να κάνουμε κέντα…»

Μάγκες καὶ ὁ ἐπιχειρηματίας καὶ ἡ Κεραμέως…
Ἄλγεβρα εἶναι…

Ἀφοῦ ἐγγίξαμε λοιπὸν τὸ ὄνειρο μὲ τὸ φρέσκο γάλα τῶν 100 ἡμερῶν, μὲ τις ἄδειες φορτηγῶν, μὲ τὸ βιάγκρα στὰ περίπτερα καὶ μὲ τὰ καταστήματα 24/7/365 ἀνοικτά…

…Ἔρχεται αὐτὸς ὁ χίτης ὁ Σκλαβενίτης καὶ μᾶς χαλᾶ τὸ ὄνειρο.

Συνεχίστε νὰ μαλώνετε καὶ φᾶτε στὸν κ@λο ΕΝΦΙΑ, ΕΦΚΑ, ἐφορίες, ἐπιτηδεύματα, προκαταβολὲς φόρου, ἀλληλέγγυες, εἰδικοὺς φόρους καὶ τὰ μυαλὰ στὰ κάγκελα…
…γιὰ τὴν πατρίδα σας τὴν ἑβρώπη.

Καὶ μὴ ξεχάσω κι ἕναν ΦΠΑ 24% στὶς καπότες, οἱ ὁποῖες ἀπὸ τὸ ἀδυσώπητο καθημερινὸ πρωκτικὸ εἶναι κι ἄχρηστες .

Ὁ ἐχθρὸς μ@λάκες μου δὲν εἶναι ὁ Σκλαβενίτης…
Ὁ ἐχθρὸς μ@λάκες μου εἶναι αὐτὸς ποὺ ἔχει ἐξευτελίσῃ στὴν φορολογία…
Τὰ ἀνοικτὰ μαγαζιὰ καὶ τὸ γάλα τῶν 186 ἡμερῶν ἦταν τὸ πρόσχημα…

Σοσιαλισμὸς στὰ καλλίτερά του!!!

«Ἕνας»

Σημειώσεις

Τὸ φιλεκοττολειρᾶτο, ἐξακολουθεῖ νὰ τὴν «λέῃ» στὸν Σκλαβενίτη.
Ὁ φασισμός τους δὲν ἔχει ὅρια…

Πᾶμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ γιὰ νὰ τὸ ἐμπεδώσουμε ἕνα πρὸς ἕνα:

  • Τὰ μαγαζιὰ μποροῦν νὰ εἶναι ἀνοικτὰ λες τὶς ἡμέρες τῆς ἑβδομάδος, ἰδεατὰ καὶ ὅλες τὶς ὦρες… 24/ 7.
  • Ἐγὼ τὸ μαγαζί μου ἐπειδὴ εἶναι δικό μου καὶ ἐπειδὴ εἶμαι Ἑβραῖος γουστάρω νὰ τὸ κλείνω ἀπὸ τὴν Παρασκευὴ στὶς 00.00 ὡς τὸ Σάββατο 00.00…

Τό κατανοήσατε;
Τό χωνέψατε;;

Ἄντε εὐλογηθεῖτε τώρα…

 

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply