Ὑπόθεσις «ἀθῳώσεως καὶ ἐνοχῆς» Γεωργίου

 Τὸ δικαστήριο (Τριμελὲς Ἐφετεῖο Πλημμελημάτων), ἔκρινε ὅτι ὁ Γεωργίου πρέπει νὰ κριθῇ ἔνοχος γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι δεν ἐνημέρωσε τὸ Δ.Σ. τῆς ΕΛΣΤΑΤ γιὰ τὴν ἀποστολὴ στὴν Eurostat τῶν στοιχείων γιὰ τὸ ἔλλειμμα τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2010.
Ἐν ὀλίγοις δὲν ἔδιδε λογαριασμὸ στὸν ὁποιονδήποτε ἐντὸς τῆς χώρας, ὡς ὄφειλε.

Ἐκρίθη ἀθῷος γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι δεν συγκαλοῦσε τὸ Δ.Σ. τῆς Ἀρχῆς ὅπως προβλέπει ὁ νόμος, ἀλλὰ καὶ για τὸ γεγονὸς ὅτι διατηροῦσε παράλληλα γιὰ ἕξι μῆνες τὴν θέση του στὸ ΔΝΤ καὶ στὴν ΕΛΣΤΑΤ.

Ὡς ἐκ τούτου ἀθῷος γιὰ τὴν δευτέρα καὶ τρίτη κατηγορία, ἂν καὶ οἱ δύο συνιστοῦσαν ἐξόφθαλμη παράβαση καθήκοντος ἀδιαμφισβήτητα, ἔπεσε στὰ μαλακὰ καὶ κατεδικάσθη μόνον σὲ ποινὴ φυλακίσεως δύο ἐτῶν μὲ τριετὴ ἀναστολή.

Τώρα…
Κάποια ἐλαφριὰ παπαγαλάκια, σὲ κομματικὴ διατεταγμένη ὑπηρεσία, προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν ὅτι τὰ συγκεκριμένα ἀδικήματα δὲν ὑπῆρξαν, παρὰ μόνον πολιτικὸς δάκτυλος στὴν δικαιοσύνη.
Εἶναι σίγουροι ὅτι ξέρουν τό θέμα;

Ἀναμφίβολα ὁ Γεωργίου θὰ προσφύγῃ στὸ Εὐρωπαικὸ δικαστήριο.
Μαντέψτε τὴν συνέχεια.

Κατερίνα Πάντα

Σημείωσις

Πολὺ φοβᾶμαι πὼς θὰ ἀθῳωθῇ πανηγυρικὰ στὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο. Διακυβεύονται τεράστια συμφέροντα ἀλλὰ καὶ οἱ «δανειακὲς συμβάσεις» θὰ εὑρεθοῦν στὸν ἀέρα.

εἰκόνα

(Visited 88 times, 1 visits today)




Leave a Reply