Χάσαμε τὴν …σωτηρία!!!

Δὲν ὑπάρχει σωτηρία καὶ δεῖτε τὸ γιατί…

Βούλιαξε ἡ Τσιμισκῆ ἐχθές, γιὰ νὰ δοῦν οἱ καφρο-νέο-Ἕλληνες τοὺς ἀδάμαντες τοῦ Survivor!!!
Ἀπὸ τὶς διαδηλώσεις γιὰ τὸ Μακεδονικὸ εἴχαμε νὰ ζήσουμε τέτοιον ἐθνικὸ παλμό!

Τὸ κλασικὸ βιβλίο τοῦ Λεμπέση εἶναι σήμερα πιὸ ἐπίκαιρο ἀπὸ ποτέ…

Ἀπὸ τὸν φίλο Χρῆστο Χαρίτο

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply